Hyvä ulkosuomalaisyhteisöHyvää ja menestyksekästä vuotta 2017!
Vuosi on alkanut Suomi-Seurassa hyvin kiireisenä: onhan tämä vuosi Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuosi ja ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuosi itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lisäksi.
Toivomme että vastaatte joulukuussa jo ilmoittamiimme Vuoden ulkosuomalainen- ja Lippu korkealle! -kyselyihin. Vastausaikaa on jatkettu 27. tammikuuta asti. Kyselyistä lisää tiedotteessamme.
Upea Suomi 100 Maailmalla -konsertti järjestetään Helsingin Musiikkitalossa 15. kesäkuuta. Konsertin liput ovat nyt myynnissä Ticketmasterissa. Lisää konsertista ja muista Suomi 100 Maailmalla -kuulumisista on tässä tiedotteessamme.
Muistattehan ilmoittaa Suomi 100 -tapahtumista alueellanne myös meille Suomi-Seuraan ja liittää ne Suomi 100 Maailmalla -tapahtumakalenteriin.
Suomi-Seuran tämän vuoden jäsenmaksu on 35 euroa pääjäseneltä ja 17 euroa perheenjäseneltä. Toivomme, että tiedotatte jäsenyydestämme, sillä jäsenmaksujen avulla voimme jatkaa Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin työtä ulkosuomalaisten edunvalvojana Suomessa.

Parhain terveisin
Suomi-Seura ry
Ulkosuomalaisparlamentin juhlaistunto lähestyy

Alkanut ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuosi täydentää sen sihteeristön Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuotta. Perustavan istunnon 4. - 5.8.1997 jälkeen on pidetty kahdeksan istuntoa. Tuleva yhdeksäs eli 20-vuotisjuhlaistunto 16. - 17.6.2017 kokoontuu jälleen Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa. Suomen juhlavuoden Yhdessä-teeman henkeen kutsumme kaikki USP:n säännöt vahvistaneet ulkosuomalaisyhteisöt mukaan! Toiminnassa mukana oleva yhteisönne saa lähettää äänivaltaisia edustajia ja tarkkailijoita.
Mikäli ulkosuomalaisyhteisönne ei ole vielä ratifioinut USP:n sääntöjä, ehditte tehdä sen sekä jättää yhteisön ilmoittautumisen hoitamalla ne sihteeristön kanssa viimeistään 16.3.2017. Ilmoittautuneiden yhteisöjen edustajien ja tarkkailijoiden ilmoittautuminen on viimeistään 4.5.2017.
Nuorison matka-apurahan (katso alla) ja istuntokutsukirjeen neuvoteltujen majoitushintojen ohella sihteeristö auttaa suunnitelmissanne mielellään. USP:n kotisivun istunto-osio päivittyy koko ajan.
Torstain 15.6. oheisohjelmiin kuuluu avajaisjumalanpalvelus Vanhassakirkossa sekä Seniori- ja Suomi-kouluseminaarit. Silloin myös osa USP:n alueista valitsee aluekokouksissaan uuden alueensa varapuhemiehen ja tämän varahenkilön. Torstai-iltana on Suomi 100 Maailmalla
-konsertti, mistä on lisää tietoa tässä tiedotteessa. Ensimmäisen istuntopäivän iltana 16.6. Helsingin kaupunki kutsuu istuntoon osallistujat juhlavastaanotolle kaupungintalolle.
Jäikö yhteisönne tai USP-yhteyshenkilönne vaille yhteisönne istuntokutsukirjettä? Syynä voi olla henkilövaihdostenne takia muuttunut maapostiosoitteenne. Puuttuva sähköpostiosoite voi hankaloittaa sen tarkistusta. Ystävällisesti tarkistakaa ne yhdessä sihteeristön kanssa: info@usp.fi tai parlamenttisihteeri sini.castren@suomi-seura.fi, tai soittamalla +358-9-6841 2127.
Aloitteiden teko on istuntoon osallistumista, myös Helsinkiin matkustamatta! Yhteisönne voi jättää yhden tai useamman aloitteen meille Suomi-Seuraan, vaikka saman tien. Deadline on 16.3.2017. Aloitteen teossa auttavat sihteeristö tai USP:n alueenne varapuhemies. Heidän yhteystietonsa löytyvät USP:n kotisivun Alueet-osiosta. Aloitteen tekoon pääsee aloitelomakkeella, joka on istuntokutsukirjeessä ja tulostamalla kotisivujen Aloite-osiosta.

Nuorison matka-avustus USP:n istuntoon osallistumiseen
Ulkosuomalaisparlamentin istuntoon Helsinkiin 16. - 17.6.2017 tuleville nuorille myönnetään ylimääräinen matka-avustus. Kaukomailta tulevat korkeintaan 30-vuotiaat voivat saada 500 euron, Pohjoismaista, Baltiasta tai Venäjältä tulevat 100 euron ja muualta Euroopasta tulevat 300 euron matka-avustuksen.
Avustusta voi hakea 28.2.2017 asti. Päätöksistä tiedotetaan maaliskuun loppuun mennessä. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että nuori edustaa istunnossa ulkosuomalaisjärjestöä. Apurahojen rajallisen kokonaismäärän takia yhteisöjen äänivaltaiset edustajat ovat etusijalla.
Avustuksen hakulomake on USP:n kotisivulla www.usp.fi > Istunto 2017 ja osoitteessa www.suomi-seura.fi. Anomuksen voi tehdä istuntoon osallistuja tai hänen järjestönsä nimetyn matkustajan puolesta. Anomusten postitus ja tiedustelut: Hanne Selin, hanne.selin@suomi-seura.fi, +358-9-6841 2137.


Järjestö- ja tiedotusavustuksia voi taas anoa

Järjestö- ja tiedotusavustusten hakuaika on jälleen. Anomusten on oltava perillä Suomi-Seurassa 28.2. mennessä.
Muistakaa liittää anomuksiin tarvittavat tiedot, liitteet, selvitykset hankkeista tai hankinnoista sekä tarkat pankkitilitiedot ja yhteystietonne.
Lisätietoja saatte Suomi-Seuran kotisivulta www.suomi-seura.fi (Apurahat) sekä Suomi-Seurasta: hanne.selin@suomi-seura.fi (järjestöavustukset) ja leena.isbom@suomi-seura.fi (tiedotusavustukset) sekä puhelimitse numerosta +358-9-6841210).
Selvitys aiemman avustuksen käytöstä on toimitettava Suomi-Seuraan helmikuun loppuun mennessä. Mahdollista uutta avustusta ei makseta ennen selvitystä aiemman käytöstä.


Suomi-koulujen alueellisten koulutuspäivien avustusten haku käynnissä

Suomi-koulujen opettajien alueellisten koulutuspäivien avustukset on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakulomake löytyy Suomi-Seuran kotisivuilta: http://suomi-seura.fi/fi/apurahat/avustukset-suomi-koulujen-alueellisille-koulutuspaeiville
Lisätietoja: Maarit Hyvärinen, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, +358-(0)9-68412138


Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät jälleen elokuussa Helsingissä

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät järjestetään Helsingissä 1. - 2.8.2017. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan kevään aikana.
Lisätietoja: Maarit Hyvärinen, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, +358-(0)9-68412138


Suomi-kouluille 230 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2017

Iloisia uutisia Suomi-kouluille: eduskunnan valtiovarainvaliokunta on myöntänyt Suomi-kouluille 230 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2017. Lisämääräraha on eduskunnan vahva viesti siitä, että Suomi-koulujen toiminnan taloudellinen turvaaminen hyödyttää suomikoululaisia, heidän perheitään ja Suomea. Vuonna 2016 eduskunnan lisäys oli 200 000 euroa.
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat pitkäjänteisesti ajaneet Suomi-koulujen määrärahojen lisäämistä. Suomi-koulut antavat suomen kielen täydentävää opetusta ulkomailla asuville lapsille. Suomi-koulujen lisäksi valtio tukee myös ruotsia äidinkielenään puhuvia ulkosuomalaislapsia, jotka opiskelevat Ruotsi-kouluissa. Suomi-koulut tekevät merkittävää työtä suomen kielen ja kulttuurin hyväksi ulkosuomalaislasten ja -nuorten parissa ja niiden tarjoaman palvelun kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä Suomi-kouluissa opiskelee 4 300 oppilasta ja määrä on kasvussa.
Eduskunnan tiedote lisämäärärahoista: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunnan-budjettitiedote.aspx


Suomi 100 Maailmalla -konsertin liput myynnissä

Tervetuloa Suomi 100 Maailmalla -konserttiin Helsinkiin 15.6.2017 klo 18.00.
Upeassa Musiikkitalon Konserttisalissa on tarjolla korkeatasoista ulkosuomalaista osaamista! Konsertissa esiintyvät:
- laulajalegenda Eino Grön (USA/Suomi) www.einogron.fi
- jazzpianisti Karri Luhtala (Italia) - www.karriluhtala.com
- sopraano Maria Männistö (USA) ja ohjaaja Benjamin Mosse (USA) - www.hamara-twilight.com, www.mariamannisto.com
- huilutaiteilija Ulla Suokko (Peru) - www.ullasuokko.com
- Uusikuu-yhtye (Iso-Britannia, Saksa) ja Justice in Motion -tanssiteatteri (Iso-Britannia) - www.uusikuu.com www.justiceinmotion.co.uk
Suomi 100 Maailmalla -konserttilipun hinta on 35 €. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin verkkokaupasta ympäri maailmaa. Suomessa lippuja voi lisäksi ostaa Musiikkitalon lipunmyyntipisteestä sekä kaikista Ticketmasterin toimipisteistä/lippupisteistä ja R-kioskeilta.
Suomi 100 Maailmalla -konsertti Musiikkitalon tapahtumakalenterissa ja linkki Ticketmasterin verkkokauppaan: https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/suomi-100-maailmalla-konsertti


Suomi 100 Maailmalla -kotisivut

Kutsumme kaikki maailmalla asuvat suomalaiset juhlimaan yhdessä 100-vuotiasta Suomea! Tervetuloa www.suomi-seura.fi/suomi100maailmalla
Tapahtumakalenteriin voit ilmoittaa pienet ja suuret juhlat ja tapahtumat. Näin me kaikki pääsemme mukaan juhlatunnelmiin ympäri maailmaa.
Ideapankkiin kootaan esimerkkejä, miten voit osallistua 100-vuotiaan Suomen juhlintaan. Esiintyjät juhliin löytyvät esiintyjäpankista. Laulajat, soittajat, bändit, kuorot, tanssijat, teatteriryhmät, luennoitsijat tarjotkaa osaamistanne kotisivuillamme!
Materiaalipankkiin kootaan ulkomailla asuville suomalaisille kaikkea hyödyllistä ja kiinnostavaa.
Suomi 100 Maailmalla on Suomi-Seura ry:n, Kirkon ulkosuomalaistyön ja Siirtolaisuusinstituutin yhteinen hanke. Sitä tukevat myös ulkoasiainministeriö ja Merimieskirkko ry.
Iloinen meno jatkuu myös Facebookissa: Suomi 100 Maailmalla. Muista liittyä ryhmään!

Muistakaa tallentaa juhlavuoden tapahtumanne

- MUISTIKKO on mainio paikka jakaa juhlien tunnelmat muiden kanssa nyt ja samalla säilyttää muistot tuleville sukupolville. Palvelun tarjoaa Suomen kirjallisuuden seura: http://muistikko.finlit.fi/
- Suomi 100 Maailmalla -ideapankkiin voit lähettää juttuja ja kuvia sekä tulevista että jo toteutuneista ohjelmista
- Tapahtumien tunnelmia voi jakaa myös Suomi 100 Maailmalla -Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/1572269349769778/

Suomi 100 ohjelmatarjotin ulkomaille

Uudessa, edustustoille ja ulkosuomalaisille suunnatussa Suomi 100 -ohjelmatarjotin -oppaassa esitellään juhlavuoden ohjelmaan hyväksyttyjä ohjelmahankkeita, joita on helppo toteuttaa ulkomailla pienelläkin budjetilla. Opas löytyy Valtioneuvoston kanslian virallisilta Suomi 100
-sivuilta. Kannattaa tutustua myös muihin sivuilla oleviin oppaisiin!
http://suomifinland100.fi/oppaat-ja-aineistot/

100 askelta Suomen tulevaisuuteen

Kansanvalistusseura kutsuu ulkosuomalaiset rakentamaan Suomen tulevaisuutta kansalaiskeskustelujen järjestäjinä. Millainen haluamme Suomen olevan vuonna 2117? Tähän haetaan vastausta 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeessa, jossa järjestetään lähes 30 kansalaiskeskustelua ympäri Suomen, ulkosuomalaisten parissa sekä verkossa. Kansanvalistusseura tarjoaa materiaalit, metodin ja tuen järjestäjälle. Järjestäjän tehtäväksi jää käytännön järjestelyistä vastaaminen, keskustelun ryhmänohjaajien hankinta sekä tarvittaessa keskustelijoiden mukaan kutsuminen. Kansalaiskeskustelun voitte toteuttaa valitsemanamme ajankohtana tammi-toukokuussa 2017.
Lisätietoja: Anne Tastula Projektisuunnittelija | Kansanvalistusseura, anne.tastula@kvs.fi, +358 40 152 3830, www.100askelta.fi, www.facebook.com/100askelta, @100askelta #100askelta

Kutsu suomalainen kirjailija virtuaalivierailulle

Lukukeskus välittää virtuaalisia kirjailijavierailuja kaikkialle maailmaan: http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut/

Kerro juuresi

Reformaatio 500 -merkkivuonna puhutaan suomalaisten juurista. Missä ovat sinun juuresi? Millaiset eväät olet saanut kotoa elämäsi matkalle? Millaiset asiat ja arvot ovat olleet suvullesi tärkeitä? Mitä haluaisit antaa eteenpäin tuleville polville? Kirjoita, kuvita tai videoi tarinasi ja lähetä se tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi tai postitse: Reformaation merkkivuosi/Juuritarina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, PL 922, 20101 TURKU. http://www.turunseurakunnat.fi/uutiset/-/news/17219251


Lähetä ehdotuksesi Vuoden ulkosuomalaiseksi 2017

Suomi-Seura ry on vuodesta 1993 lähtien valinnut Vuoden ulkosuomalaiseksi ulkomailla asuvan suomalaisen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläisen, joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.
Suomi-Seura ry pyytää Teitä, hyvät ulkosuomalaiset ja ulkosuomalaisyhteisöt ehdottamaan kuka ulkosuomalainen tai mikä ulkosuomalaisyhteisö palkitaan Vuoden ulkosuomalaisena 2017. Lopullisen valinnan tekee Suomi-Seura ry:n Johtokunta keväällä 2017 ja Vuoden ulkosuomalainen -tunnustus julkistetaan ja luovutetaan palkitulle ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä Helsingissä 16. kesäkuuta 2017.
Ehdotukset Vuoden ulkosuomalaiseksi lähetetään Suomi-Seuraan Webropol-kyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/S/3C9C5522B7D7005C.par
Kysely päättyy 27.1.2017.
Suuret kiitokset osallistumisestanne jo etukäteen!


Lippu korkealle! – kysely ulkosuomalaisten liputuskäytännöistä

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden, Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuoden ja ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi haluamme kartoittaa maailmalla asuvien suomalaisten liputuskäytäntöjä. Mitä Suomen lippu ja liputus teille merkitsee? Missä ja miten mieluiten liputatte? Kuinka tärkeäksi koette, että ulkosuomalaisuudelle olisi oma liputuspäivänsä? Näitä kysymme tässä sähköisessä kyselyssä, jonka deadlinea on jatkettu 27.1.2017 saakka.
Avaa kysely tästä linkistä tai täältä: www.suomi-seura.fi
Kiitos etukäteen vastauksestanne!


Suomi-Seura ry etsii vuokralaisia toimistotiloihin

Olemme uudelleenjärjestelleet toimistotilojamme keskellä kauneinta Helsinkiä osoitteessa Mariankatu 8 (00170 Helsinki) ja sen seurauksena on vapautunut toimistotiloja.
Ota yhteyttä ja kysy lisää: toiminnanjohtaja Tina Strandberg, puh. 09-6841210, tina.strandberg@suomi-seura.fi


Kaverille kanssa!
Suomi-Seuran jäsenyys juhlan kunniaksi!

Hanki juhlavuoden 2017 aikana uusia jäseniä Suomi-Seuraa ry:hyn ja saat jokaisesta hankitusta jäsenestä Suomi-Seuran tuotepalkintoja.
Kaikkien uusia jäseniä hankkineitten kesken arvotaan juhlavuoden lopuksi yllätyspalkinto!
Lähetä omat ja uuden jäsenen yhteystiedot Suomi-Seuraan osoitteeseen info@suomi-seura.fi.
Suomi-Seuran vuosijäsenmaksu on 35 euroa ja samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen jäsenmaksu 17 euroa. Jäseninä olevien järjestöjen ja yhdistysten jäsenmaksut vaihtelevat jäsenmäärän mukaan.
Kysy lisää: puh. +358-(0)9-6841210, info@suomi-seura.fi

Acquire a New Member to Suomi-Seura

We encourage you all to acquire a new member – or several of them – for Suomi-Seura ry (The Finland Society). We will give Suomi-Seura gifts for each new member you can acquire for us.
In the end of the year 2017 the winner of a special prize will be selected by drawing a lot among all of you who have acquired new members for us.
Send your and the new member’s contact information to Suomi-Seura to the address info@suomi-seura.fi. The membership fee is 35 euros in 2017 and 17 euros for a member of the family living in the same address with the primary member. Membership fees for societies and organizations vary on the basis on the number of members.
Inquiries: tel. +358-(0)9-6841210, info@suomi-seura.fi


Kahvit yhdessä? Fika tillsammans? Coffee together?

Haluatko kokoontua keskellä kauneinta Helsinkiä ystäviesi tai tuttujesi kanssa Suomi 100 Yhdessä
-hengessä? Suomi-Seura ry tarjoaa kahvit, Suomi-Seuran esittelyn ja tilavan kokoustilan käyttöönne!
Juodaan kahvit yhdessä!
Jos olet Suomi-Seuran jäsen, Suomi-Seurasta kiinnostunut ulkosuomalainen tai paluumuuttaja, tuo ystäväsi tai tuttavasi Suomi-Seuraan Helsingin Mariankadulle. Kokoustilaan mahtuu noin 20 henkeä ja tilan saa käyttöön kahdeksi tunniksi kerrallaan.
Lisätietoa: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland, +358-(0)9-6841210, info@suomi-seura.fi
Varaukset Suomi-Seuran toimiston aukioloaikoina ma-pe 9:00 – 16:00.

Groups are welcome to visit Suomi-Seura

Do you wish to have a get-together or a meeting with your friends at Suomi-Seura’s office in the center of Helsinki? Suomi-Seura will provide coffee, a presentation on Suomi-Seura and a meeting room for your use. Let’s have coffee together!
If you are a member of Suomi-Seura, an expatriate Finn - or one who has returned to Finland - interested in Suomi-Seura, bring your friends or acquaintances to visit us. The capacity of our meeting room is 20 people, and the space can be used for two hours at a time.
Inquiries: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland, +358-(0)9-6841210, info@suomi-seura.fi
Reservations can be made during our office hours, Monday – Friday 9 AM – 4 PM.


SUOMI-SEURAN INFOPÄIVÄT 2017

Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivät

Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivät järjestetään perjantaina 10.3.2017 ja perjantaina 22.9.2017 kello 10 – 14. Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille muuttajille ja muuttoa suunnitteleville kello 10 - 14. Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista.
Tietoiskut:
klo 10.15 Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 11.30 Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin muuttajan oppaisiin ja materiaaleihin.
Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille 50 e, muille 70 e. Hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. 09 – 684 1210

Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus

Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus järjestetään perjantaina 21.4.2017 kello 12 – 15.
Tilaisuus Suomi-Seuran paluumuuttajan infopäiviin osallistuneille ja asiasta kiinnostuneille kokoontua keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan Suomeen muuttoon liittyvistä kysymyksistä. Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti paluumuuttoon liittyvistä ongelmistaan Suomi-Seuran neuvojien kanssa.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. 09 – 684 1210

Paluumuuttajan infopäivä

Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 11.8.2017 kello 10 – 14. Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja
paluumuuttoa suunnitteleville kello 10 - 14.
Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja lasten koulunkäynti.
Tietoiskut alkaen kello 10.15: Suomeen rekisteröityminen, muuttotavarat, sosiaaliturva ja verotus Suomessa
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin.
Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille maksuton, ei jäsenille 30 e.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi,
p. +358 – (0)9 – 684 1210.
Suomi-Seuran neuvontapalvelu opastaa ulkomaille muuttavia, siellä asuvia ja Suomeen palaavia. Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa liittyen sosiaaliturvaan, sairausvakuutuksiin, verotukseen ja eläkkeisiin tai muuttojärjestelyihin, tullisäännöksiin, lemmikkieläinten tuontiin yms. kysymyksiin, ota yhteyttä neuvontapalveluumme puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse.
Olet tervetullut myös toimistoomme, missä voit samalla tutustua erilaisiin muuttajan oppaisiin ja infomateriaaleihin.
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 3. krs, 00170 Helsinki, p. +358-(0)9-684 1210, info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi


Uusi Opetushallitus aloitti vuoden alusta

Suomeen saatiin vuoden vaihteessa uusi osaamisen kehittämiseen erikoistunut virasto, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi Opetushallitukseksi. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä.
Uudella Opetushallituksella on kaksi keskeistä tehtävää: virasto vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Pääjohtaja on Olli-Pekka Heinonen.
Henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuden viraston palvelukseen. Kaikkiaan uudessa Opetushallituksessa työskentelee 370 henkilöä.
Uudelle Opetushallitukselle on osoitettu vuodelle 2017 rahoitusta yhteensä noin 223 miljoonaa euroa. Tästä summasta 58 prosenttia eli 130 miljoonaa euroa jaetaan eteenpäin asiakkaille erilaisten avustusten, apurahojen ja hanketukien muodossa, josta puolestaan noin 32 prosenttia kohdistuu kansainvälisen toiminnan rahoittamiseen. Opetushallituksen yhteydessä toimivien valtion oppilaitosten osuus vuoden 2017 rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi erityisesti kansainväliseen toimintaan saadaan rahoitusta myös muilta toimijoilta, joista merkittävimpänä on Euroopan komissio. Tämän rahoituksen määrä on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa.


Henkilökortin voi nyt anoa Suomen edustustoista

Tietyissä Euroopan maissa (http://www.poliisi.fi/henkilokortti/henkilokortin_kaytto)
matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja on 1.1.2017 lähtien voitu myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.
Aikaisemmin henkilökortteja myönsi ainoastaan poliisi.
Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja. Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle vanhempien suostumuksella.
Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman vanhempien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.
Henkilökorttihakemus jätetään passihakemuksen tavoin edustustoon henkilökohtaisesti. Henkilökortin hinta ulkomaanedustustoissa on 90 euroa.


Suomen kansalaisuuden sai ilmoituksella 749 henkilöä vuonna 2016

Vuonna 2016 saapui 788 kansalaisilmoitusta. Kansalaisuusilmoituksista tehtiin 772 päätöstä, joista 749 oli myönteisiä ja 23 kielteisiä. Näin ollen ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 749 ihmistä.
Entinen Suomen kansalainen saa Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta. Myös alaikäinen entisen kansalaisen huollossa oleva lapsi saa samalla Suomen kansalaisuuden, jos hän on ilmoituksessa kanssahakijana. Käytäntö on ollut voimassa kesäkuusta 2003 lähtien.
Hakemuksesta Suomen kansalaisuuden sai puolestaan 9 644 henkilöä. Suomen kansalaisuutta haki 11 918 henkilöä, mikä on lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna (2015: 11 041). Eniten kansalaisuutta hakivat venäläiset, somalialaiset, irakilaiset, virolaiset ja afganistanilaiset.
Lisätietoja: tilastot.migri.fi, www.migri.fi
Lisätietoja tilastopalvelusta: http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/uusi_palvelu_maahanmuuton_tilastoista_kiinnostuneille_71677


Ylen Suomi Finland 100 -kanava katsottavissa myös maailmalla

Yle Areenaan on avautunut laajasisältöinen Suomi Finland 100 -kanava. Se on 100-vuotiaan Suomen kunniaksi rakennettu oma nettikanava, jossa Suomen tarina kerrotaan arkistoaineiston avulla. Miten Suomea on rakennettu, miten sen maisemat, kulttuuri, tavat ja kansalaiset ovat näiden vuosikymmenten aikana muuttuneet?
Suomi Finland 100 -kanava on katsottavissa kaikkialla maailmassa, vain joitain poikkeuksia saattaa ohjelmistoon tulla tekijänoikeuksien takia.
Kanavalle tulee parikymmentä erilaista teemapakettia, joissa esitellään muun muassa Suomen luontoa, historiaa, kirjallisuutta ja muuta kulttuuria sekä urheilua.
Ulkosuomalaiset voivat tarjota kanavalle taltiointeja juhlavuoden tapahtumistaan. Yle on itsekin valmistanut ulkosuomalaisista kanavalle ohjelmaa.
Suomi Finland 100 -kanavan ohjelmat ovat pääsääntöisesti nähtävissä kanavalla koko vuoden.
http://areena.yle.fi/1-3857930


Suomi-Seuran jäsenten jäsenedut Finnlinesin laivamatkoista 2017

1.1.2017 alkaen tarjoamme Teille edullisimman voimassa olevan hinnan, kun liitytte Star Club
-jäseneksemme. Star Clubin jäsenenä saatte aina 3 % alennusta hytti- henkilö- ja ajoneuvohinnoista ja lisäksi ennakkovaraajan tarjouksia sähköpostiinne. Liittyminen on maksutonta ja etu on henkilökohtainen.
Varattavissa ovat kaikki Standard- ja Special-hintaiset matkat. Standard-ehdot ovat joustavat, kun taas edullisempi Special-varaus on tiukkaehtoinen eikä ole muutettavissa tai peruttavissa varauksenteon jälkeen. Special-hinta muuttuu varaustilanteen mukaan. Star Club -alennus myönnetään sekä Standard- että Special-hintaisiin varauksiin. Varaukset tulee tehdä ja maksaa etukäteen ja jäsennumero ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Etu on saatavissa myös online-järjestelmämme kautta.
Varaukset:
puhelinpalvelu international +358 9 231 43 100
sähköposti passenger@finnlines.com
verkkosivut www.finnlines.com
Online-varausjärjestelmä: www.finnlines.com/laivamatkat > Varaa nyt (vihreä painike oikeassa yläkulmassa)
Star Club: www.finnlines.com > Star Club


Jäsenetu Suomi-Seuran jäsenille Kotivarastolta

Kotivarasto on vanhin suomalaisomistuksessa oleva pienvarastoyritys (toiminta alkoi 1993). Kotivarasto sijaitsee Kehä I:n, Kehä III:n ja Lahdentien kainalossa Helsingin Malmilla Valuraudantie 3:ssa. Kaikki tilat sijaitsevat yhdessä tasossa ja ovat valvottuja, siistejä ja lämpimiä. Varastoille asiakkaat pääsevät joka päivä kello 6 - 22.
Suomi-Seura ry:n jäsenille Kotivarasto tarjoaa nyt edullisen vaihtoehdon irtaimiston säilytykseen: Myönnämme 25 % alennuksen neljälle ensimmäiselle kuukaudelle. Kaupan päälle asiakas saa lisäksi 10 isoa pakkauslaatikkoa.
Kotivarasto tarjoaa yhteistyökumppaninsa kautta myös pakettiauton kilpailukykyiseen hintaan tavaroiden siirtoa varten. Tarjousta ei pysty yhdistämään muihin tarjouksiin.
Kysy lisää +358 (0)502513 ja muista kertoa Suomi-Seura ry:n jäsenyydestäsi:
Kotivarasto
Valuraudantie 3
00700 Helsinki
www.kotivarasto.fi

Suomi-Seuran jäsenmaksut voi maksaa kotisivullamme

Voitte liittyä jäseneksemme ja maksaa jäsenmaksunne pankki- tai luottokortilla (Visa, Eurocard, MasterCard) internetissä kotisivuillamme www.suomi-seura.fi → Jäsenasiat → Liittyminen
Jos maksatte jäsenmaksunne suoraan pankkitilillemme, muistakaa kertoa osoitteenne paikalliselle edustajallemme tai Suomi-Seuran Helsingin-toimistoon. Tilinumerot, jäsenmaksujen määrät paikallisessa valuutassa ja paikallisten edustajien yhteystiedot löydätte kotisivuiltamme tai ottakaa yhteyttä Helsingin toimistoomme jäsensihteeriimme.
Suomi-Seuran henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2017 on 35 euroa ja samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen jäsenmaksu 17 euroa.
Järjestöjäsenmaksut vuonna 2017 ovat: 115 euroa / alle 100 jäsenen järjestöt, 195 euroa /101 - 499 jäsenen järjestöt, 380 euroa / 500 - 999 jäsenen järjestöt ja 550 euroa / yli 1000 jäsenen järjestöt.
Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenenä olevien yhdistysten ja järjestöjen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti Suomi-Seura ry:n jäseniä. Jäsenetumme saadakseen henkilön on oltava henkilökohtaisesti jäsenemme.
Mikäli olet uusi jäsen tai olet pitänyt välivuotta jäsenmaksun maksamisessa, liity nyt Suomi-Seura ry:n jäseneksi!

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.
Mikään muu taho ei tee tätä työtä eli toimi ulkosuomalaisten edustajana Suomessa.

Anokaa Suomi-Seuran ansiomerkit hyvissä ajoin

Suomi-Seura ry myöntää vuosittain ansiomerkkejä ulkosuomalaisyhdistysten ja -järjestöjen ansioituneille jäsenille kyseisten yhdistysten ja järjestöjen anomuksesta. Ansiomerkit ovat arvoiltaan pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki, joiden myöntämiseen on erilaiset vaatimukset.
Ansiomerkkejä anotaan Suomi-Seuran toimistosta saatavalla lomakkeella. Ansiomerkit myöntää Suomi-Seuran johtokunta/työvaliokunta. Koska kokouksia on suhteellisen harvoin – ja kesällä ei ollenkaan - kannattaa anomuslomake pyytää ja palauttaa Suomi-Seuraan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä kokouksessa ajoissa. Ansiomerkkeihin kuuluvan kunniakirjan tekstaus sekä ansiomerkin ja kunniakirjan postitus maailmalle vievät myös aikaa.
Lisätietoja Suomi-Seuran toimistosta: p. +358-9-6841210, info@suomi-seura.fi

Sutinat on myös Internetissä

Sutinat-tiedotteemme on luettavissa Suomi-Seura ry:n Internet-sivulla www.suomi-seura.fi kohdassa ”Ajankohtaista”. Jos esimerkiksi kadotat sähköpostissa saamasi Sutinat, voit käydä lukemassa sen ja aiempiakin Sutinoita kotisivultamme.

Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!

Suomi-Seura ry ulkosuomalaisten edunvalvojana jo vuodesta 1927

Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi noin 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: www.suomi-seura.fi

Seuraava Sutinat-järjestötiedote ilmestyy helmikuun 2017 alussa.


MAINOS
Kotimaailmalla kalustettuja asuntoja 14 paikkakunnalla

Kotimaailma on yrittäjävetoinen perheyritys, joka tarjoaa kalustettuja asuntoja 14 eri paikkakunnalla niin kotimaisille ja ulkomaalaisille yksityisasiakkaille, kuin yritys- ja saneerausasiakkaille. Vuonna 2007 perustettu yritys on yksi suurimmista tilapäisiä kalustettuja asuntoja tarjoavista yrityksistä Suomessa.
Kalustetuissa asunnoissamme voi majoittua yhdestä vuorokaudesta jopa 36 kuukauteen. Kotimaailma-ketju laajenee koko ajan voimakkaasti ja uusia asuntoja hankitaan jatkuvasti.
Katso lisää osoitteesta: www.kotimaailma.com

MAINOS
Suomi-kiertomatkoja kesäkuussa 2017

100-vuotiaan Suomen kunniaksi on Suomi-Seura ry suunnittelut yhteistyössä Riikka Pajusen (Suomi-Seuran Matkatoimiston toimitusjohtaja vuosina 2007 - 2012) kaksi ainutlaatuista kiertomatkaa Suomessa kesäkuussa 2017. Lisätietoja http://www.dooris.fi/finland
Matkoille on oma hinta Suomi-Seura ry:n jäsenille.

Unique Tours in Finland in June 2017
In honour of Finland’s centennial year 2017 Suomi-Seura ry (The Finland Society) and Riikka Pajunen (former Executive Director of the Finland Society Travel) have put together two unique tours in Finland in June 2017. http://www.dooris.fi/finland
There is a special rate available for the members of Suomi-Seura ry.

MAINOS
Matkat maailmalle Suomi-Seuran Matkatoimistosta

Tutustu Suomi-Seuran Matkatoimiston laajaan tarjontaan: www.suomiseuranmatkat.fi
Puhelin: 09-74228800 tai sähköposti: service@suomiseuranmatkat.fi.

Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai yhteisön tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen info@suomi-seura.fi
Mariankatu 8, FI-00170 Helsinki, Finland, Tel: (+358-9) 684 1210, Fax: +(358-9) 6841 2140
http://www.suomi-seura.fi, e-mail: info@suomi-seura.fi, Julkaisu SUOMEN SILTA Magazine


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse