To nye prosjektmedarbeidere ansatt til bevaring av privatarkiver


Nå skal enda flere privatarkiv i Finnmark berges gjennom tett regionalt samarbeid og Kulturrådets støtte. Ida Kjelen Thuv og Anne Karen Hætta er nyansatt for å arbeide med nettopp dette. Disse to skal spore opp og samle inn de glemte gruppenes egne stemmer, dokumentasjon fra først og fremst østsamer, fiskerbønder i sjøsamiske områder, finske og østeuropeiske ny-innvandrede og utøvere innen flyttsamisk reindrift. Kvinneperspektivet er sterkt med i arbeidet med alle gruppene.

Ida Kjeilen Thuv (31) er fra Vadsø. Hun har mastergrad i litteraturvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet hvor hun også har vært ansatt som lektor. Anne Karen Hætta (32) har mastergrad i urfolkstudier ved UiT Norges arktiske universitet, og har jobbet ved Samisk høgskole. De nye medarbeiderne skal begynne januar og jobber med dette i tre måneder. Ida skal ha arbeidssted ved Finnmark fylkesbibliotek, mens Anne Karen holder til ved Samisk Arkiv i Kautokeino. De skal først og fremst ta kontakt med organisasjoner, lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner for å få samlet inn mest mulig fra de utvalgte gruppene som er valgt ut etter et grundig forarbeid.
Innsamlingen er en del av prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» som er satt i gang av det arkivfaglige nettverket Finnmarksarkivene. Nettverket er etablert i regi av Finnmark fylkesbibliotek prosjektgruppe med medlemmer fra Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv Finnmark, RiddoDuottarMuseat og Varanger museum, avd. Vardø. Innsamlingsprosjektet, som er støttet av Norsk Kulturråd, munner ut i en vandreutstilling og publikasjon.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse