Kongens fortjenestmedalje til Nils P Pedersen

Bilde
fra venstre Varaordfører Otto Strand, Nils P Pedersen og Fylkesmann Gunnar Kjønnøy. (foto Ingebjørg IIttelin)

Nils Petter har fått tildelt kongens medalje for sitt uegennyttige arbeid på mange samfunnsområder: idrett og musikk, barentssamarbeid og arbeid med finsk språk og kultur i Norge. Som etterkommer av finske innvandrere var det naturlig å delta i arbeidet for å bevare det finske språket og innvandrernes kulturarv. Han ble allerede i 1985 medlem i Norsk-finskforbund/ Norjalais-suomalainen liittto. I 2007 ble han forbundets leder, et verv han fortsatt innehar. I hans lederperiode har det landsomfattende forbundet iherdig arbeidet for bedring av kårene for finsk språk og kultur i Norge. Det er skapt aksept hos myndighetene at begrepet norskfinne likestilles med kven for denne minoritetsgruppen.

Arbeidet for styrking av finskopplæringen i skolen har vært et viktig innsatsområde. Gjennom årlige kulturarrangementer, både i Norge og Finland, har forbundet fått nye samarbeidsparter. Det er blitt utviklet et nært samarbeid med de ansvarlige myndigheten i Norge, den finske ambassade og Norsk finsk Institutt i Oslo samt Foreningen Norden. I 2010 ga forbundet ut boken «Den finske arven». Året etter utkom den på finsk med tittelen «Jäämeren suomalaiset – Kirja Ruijasta». De to utgavene komut i et stort opplag og er nærmest utsolgt. I Nils Petters tid har forbundet blitt organisasjonsmessig utviklet og har fått flere lokallag.

Thor Robertsen

 

Se fylkesmann Gunnar kjønnøys tale her.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse