INNKALLING TIL LANDSMØTET 2016

Bilde
Landstyre

I medhold av vedtektenes § 8 innkalles det til forbundets Landsmøte 2016 som holdes i Lakselv 12.- 13. mars på Lakselv hotell fra kl. 09.00 på lørdag med tilhørende festmiddag om kvelden og avslutning på søndag formiddag. Medlemstallet pr. 31.12.14 gir følgende representasjon: mindre enn 50 med1emmer 2 representanter, 51-150 medlemmer 3 representanter. Ethvert medlem i medlemsforeninger og NFF/NSLs personmedlemmer kan delta på landsmøtet som observatør. Send påmelding snarest og senest 20. februar.

Forbundsstyret har ikke lagt opp planen for årets Landsmøte. Vi ønsker forslag fra medlemsforeningene innenfor rammen for avviklingen etter tidligere praksis med et åpningsseminar på lørdag før lunsj, behandling av landsmøtesakene etter lunsj med en vedtaksdel på søndag formiddag.

Landsmøtet skal etter § 9 behandle følgende saker:
1.Valg av 2 møteledere, sekretærer og representanter til å underskrive protokollen
2. Forbundsstyret årsberetning
3. Regnskap og revisors beretning
4. Handlingsplan
5. Budsjett - Kontingent
6. Valg av forbundsstyre i henhold til § 10 bestående av forbundsleder, nesteleder og tre medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer.
7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
8. Andre innme1dte saker
9. Uttalelser

Saker som ønskes behandlet under pkt. 8 må sendes til forbundsstyret innen 13. februar

Vennlig hilsen

Nils Petter Pedersen/sign.
Forbundsleder/puheenjohtaja


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse