Ny finsk lærebok

Finskelærere i den norske grunnskolen har lenge etterlyst en finsk grammatikkbok beregnet for norske elever. Dette har finsklærer Kirsi Kaarina Saaristo i Vadsø gjort noe med.

Bjørn Hildonen

I august måned var Dagfinn Hansens Trykkeri i Kirkenes ferdig med trykkingen av den 160 siders store grammatikkboka hun har skrevet, «spesialsydd» for norske elever fra 5. til 10. klasse.
Selv sier forfatteren, som tidligere blant annet har skrevet en finsk-norsk ordbok - også den tilpasset grunnskolen - at hun og alle andre finsklærer har savnet en grammatikkbok som er tilpasset de unge.
Læreboka hun nå har skrevet, «Pieni Jelppikirja», vil bli et nyttig undervisningsverktøy, og er blitt meget godt mottatt av målgruppen, nemlig elevene som har valgt finsk som andrespråk.
I bokas forord skriver Saaristo, som har brukt om lag 10 måneder på skrivingen, at grammatikkboka er ment å være et oppslagsverk og ikke bare et læreverk som en lærer går gjennom fra første til siste side. Det er også opparbeidet flere hundre oppgaver knyttet til boka.
Boka er inndelt i fem kapiteler og er også inndelt i tre nivåer, alt etter klassetrinn. Nivå én er beregnet for elevene i 5., 6. og 7. klassetrinn. Nivå to er tilpasset ungdomstrinnet og det tredje nivået er for elever som velger fordypning eller som ønsker å lære mer grammatikk.
De tre 14-åringene, Kalle Autero, Synne Mathisen Ratikainen og Karoline Martinsen har allerede tatt boka i bruk, og mente den var svært nyttig i læringsprosessen. Alle tre har valgt finsk fordi de mener det er et språk de vil få stor nytte av, også fordi de ofte besøker Finland og har foresatt som er norskfinner.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bidratt økonomisk til realisering av boka, som er trykt opp i 250 eksemplarer.
I dag kan grunnskoleelever i Troms og Finnmark valg finsk som andrespråk. I disse to fylkene er det rundt 600 elever som har valg finsk, om lag 400 av disse er å finne i Finnmark.
For øvrig er det ved Vadsø ungdomsskole, der forfatteren av boka er lærer, ni elever som har valgt finsk som tilleggsspråk.


 
FINSK: Kirsi Kaarina Saaristo sammen med de tre 9. klasseelevene, Kalle Autero, Synne Mathisen Ratikainen og Karoline Martinsen (t.h.) som er glad for finsktilbudet.

Foto: Bjørn Hildonen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse