Tradisjonens tro

Også i år, som i flere ti-år, har medlemmer av fylkets Norsk-finske foreninger vært samlet i Ivalo. Og tradisjonens tro, det skjedde siste helg i oktober.

Bjørn Hildonen

Samlingene, der det sosiale aspektet er det viktigste, hadde deltakere fra Sør-Varanger, Porsanger, Tana og Vadsø, alle kommuner med relativt store og aktive foreninger, der formål er å holde i hevd finsk språk og kultur.

Arrangør
Første del var under den mer formelle sammenkomsten lørdag ettermiddag i Ivalo Hotels auditorium. Her ble forbundets æresmedlem og nestor gjennom mange Olav Beddari som døde 3. august minnet. Forbundsleder leste et vers av Nordal Grieg gjengitt i boka «Folk ved elvene» som ble hans siste bok. Deretter æret forsamlingen ham med 1/2 minutts stillhet.

I år var det foreningen i Tana som hadde ansvar for de kulturelle innslagene. Og foreningen, anført av nyvalgt leder Anne-Lise Harjo Akerhei, hadde «sydd» sammen et svært vellykket to-delt kulturelt program.

Og her gjorde tanaværingen Væinø Nilsen suksess med sin finsk/norske anekdote om «Fars hvite støvler», en anekdote hentet fra et miljø i Tana. Videre kunne Juha Tainio, avtroppende journalist i Sveriges radios kontor i Haparanda, berette om de flerspråklige sendingene han i en generasjon har hatt ansvar for, og hvordan sendingene har bidratt til at finsk språk er blitt levendegjort og på mange måter også anerkjent i Sveige.

Imponerte
På kvelden opptrådte blant andre de to sammen med musikalske innslag, Nilsen imponerte forsamlingen på vel 150 festkledde med sine munnspillferdigheter, Tainio på sin side med fiolin. I tillegg framførte Martha Tapio en gammel fortelling fra Finland – på både finsk og norsk.
For øvrig gjestet også leder for Kvenlandsforbundet, Bjørnar Seppola årets Ivalo-samling. Han – og deltakerne på samlingen – fikk meg seg forbundsleder Nils Petter Pedersens orientering om oppgavene forbundet nå prioriterer. Noe av det viktigste er å komme i dialog med den nye regjeringen for å få innført finsk som 2. språk i grunnskolen i flere deler av landet, ikke minst gjelder det Østlandsområdet, men også Rogaland-regionen der det de siste årene er blitt store kolonier med finlendere.

Kalender
Det er også blitt tradisjon at under oktober-treffet i Ivalo blir neste års norskfinsk kalender/Norjalaissuomalainen kalenteri presentert. Tema for 2015-kalenderen er «Finske og norskfinske kunstnere og kunstpersonligheter i Norge». Forbundet har fått fotograf Sonja Siltala til å påta seg ansvaret for utvelgelsen av motiv og tekstformidlingen. Resultatet er en meget tiltalende kalender, illustrert med presentasjoner av kjente kunstnere og et utvalg av deres arbeider.
Kalenderen er blitt svært populær, og de enkelte lokalforeningene vil nå legge kalendere ut for salg.

TRADISJON: Det er blitt tradisjon at medlemmer av norsk-finsk foreninger i Finnmark har en oktober-samling i Ivalo.


Foto: Bjørn Hildonen

KALENDER: 2015-kalenderen ble presentert av den finske prosten i Norge, Carita Jansson (t.v.) og Maarit Garvo fra Vadsø.


Foto: Bjørn Hildonen

GAVER: Anne-Lise Akerhei (t.h.) overrakte gaver til blant andre finsk prost i Norge, Carita Jansson (t.v.), Væinø Nilsen, Juha Tainio og Raija Nakken som hadde tatt turen fra Stavanger til Ivalo.

Foto: Bjørn Hildonen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse