Informasjonsmateriell om nasjonale minoriteter

Materiellet gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett for jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere.

Fremme kunnskap - alle skal lære om de nasjonale minoritetene

Alle barn og elever skal lære om de nasjonale minoritetene. Vi har samlet utdrag fra rammeplan og læreplanverket som viser at alle barn og elever skal lære om våre nasjonale minoriteter i kapittelet "Fremme kunnskap".

Hvis dere har barnehagebarn eller elever fra de nasjonale minoritetene

Hele materiellet kan være til hjelp for å bedre forstå bakgrunnen til elever fra minoritetene. Under overskriften "Til refleksjon hvis dere har barnehagebarn eller elever fra de nasjonale minoritetene" finner dere informasjon det kan være nyttig å reflektere over, samt utsnitt fra regelverk, rammeplan og læreplanverk som er særlig relevante.

Kapitler om våre fem nasjonale minoriteter

Det er utfordrende å gi en kortfattet beskrivelse av noens historie og levesett. Vi ønsker å gi et så riktig bilde som mulig, men det vil alltid være ulike oppfatninger og forståelser av både fortid og samtid. Derfor har det vært viktig for oss å lage materiellet i tett samarbeid med organisasjonene for våre nasjonale minoriteter.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt med innspill og kommentarer underveis i arbeidet med materiellet.

KILDE: UTDANNINGSDIREKTORATET

LAST NED MATERIELL HER


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse