«Banebrytende Barentssamarbeid – fra mistro til vennskap»

av Thor Robertsen.

Folk i Finnmark er bevisste sin historie med det russiske nord, bare avbrutt av 70 år med stengte grenser. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov besøkte Murmansk i oktober 1987. Han holdt en tale om ny politikk i nord og ba bl.a. oblastene innlede samarbeid med sine nordiske nabofylker. En måned senere var Finnmark fylkesutvalg i Murmansk og avtalte vennskapssamarbeid. I april 1992 foreslo utenriksminister Thorvald Stoltenberg dannelsen av en Barentsregion som ble etablert i Kirkenes januar året etter. Dette var opptakten til det nære samarbeidet som har utviklet seg over grensen de siste 25 årene.

Thor Robertsen har deltatt helt fra starten, først som politiker og siden som ansatt i Finnmark fylkeskommune, hvor han bidro til å utvikle fylkets internasjonale engasjement. Han ledet Barentsgruppa som tilrettela organiseringen og målsettingene for det regionale Barentssamarbeidet, og var sentral i det videre samarbeidet.  Han ble medlem av regjeringens første Nordområdeutvalg i 2005. Nå har han skrevet bok om det 25 årige nye samarbeidet. Boken har tittelen «Banebrytende Barentssamarbeid – fra mistro til vennskap» og er på 360 sider og illustrert med 280 bilder hvorav mesteparten ikke er offentliggjort tidligere. Boken baserer seg på Robertsens opplevelser og inntrykk. Han har også invitert flere av sine nære russiske og norske venner til å bidra i boken. Bl.a. skriver Thorvald Stoltenberg tankevekkende om «Barentsregionen – den gang og nå.»

De historiske relasjonene mellom Finnmark og Russland, utviklingen av det bilaterale- og Barentssamarbeidet, og resultatene, er inngående behandlet i boken.  Vardø og Kirkenes har særlig fokus pga av sitt aktive samarbeid østover. Robertsen skriver om den besværlige torsken som felles ressurs og felles levebrød, og om kulturen som ikke kjenner noen grense. De russiske perspektivene er omhandlet i eget kapitel. Nordområdene som har gått fra å være problem til å bli mulighet, behandles særskilt. Forfatteren avslutter boken med vurdering av fremtiden og samarbeidet med Russland i nord.

Boken gir en nært innblikk i samarbeidets indre liv og er krydret med både muntre og dramatiske historier.  Boken handler ikke bare om historie, politikk og diplomati, men inneholder mye humor, dramatikk og hverdagshistorier mellom venner i nord.  Boken lanseres den 24. juli under Pomorfestivalen, og uken etter i Kirkenes.  

Thor Robertsen sier:

-Jeg har i boken forsøkt å fortelle hvordan vi lærte å kjenne hverandre, om skikker og væremåter, om humoristiske og dramatiske episoder som sveiset oss sammen etter lang tid med stengte grenser.  Min viktigste erfaring er at god dialog forutsetter gjensidig tillit og et konstant nærvær. Samarbeidet utviklet seg fra mistro til vennskap. Det er i dag tette og gode relasjoner på alle samfunnsområder.

- Barentssamarbeidet er en suksess og anerkjent internasjonalt. Mange problemfylte grenseregioner i Europa ønsker å lære av Barentssamarbeidet.  Barentssekretariatet gjør en kjempegod jobb også på dette området. Mitt håp er at de får nok ressurser til å fortsett sitt viktige arbeid.

-Det store spørsmålet i dag er om det 25 årige fylkessamarbeidet, folk-til-folk-samarbeidet og 20 årige Barentssamarbeidet er robust nok. Vil det stå i mot den internasjonale kulden som på nytt trenger inn i de internasjonale relasjonene mellom øst og vest på grunn av Ukraina-krisen?  Det regionale å samarbeide forsetter, men hva vil fremtiden bringe? Vi må ikke gi opp, men bare stå på, avslutter han.

----------

For nærmere kontakt:
Thor Robertsen - tlf. 913 85 637.Boken Banebrytende Barentssamarbeid – fra mistro til vennskap er presentert i egne arrangementer i Vardø, Kirkenes og Vadsø og har mottatt positive omtaler:


Rune Rafaelsen. Generalsekretær Barentssekretariatet: Forfatteren har deltatt siden starten og har stor innsikt og kunnskap om Barentssamarbeidet. På en fortreffelig måte beskriver han historien ut fra sitt ståsted, ikke bare om politikk og diplomati, men også om kulturforståelse og vennskap. Mye humor, men også dramatikk. Boken anbefales.


Sverre Jervell. Tidligere diplomat: Velskrevet og god bok. Forfatteren har beskrevet utviklingen av Barentsregionen slik også jeg husker det.  Viktig at russiske stemmer er tatt med i boken. Anbefales.    


Kristin Høiby. Norsk konsul i Murmansk: Jeg har arbeidet sammen med Thor i mange år. Det er flott at han har skrevet denne boken, slik at nye generasjoner kan lese om nybrottsamarbeidet over den tidligere lukkete grensen. Jeg håper mange blir å lese boken. 


Runar             Sjåstad. Fylkesordfører i Finnmark: Forfatteren dokumenter Barentshistorien og det folkelige samarbeidet over grensen i nord på en ypperlig måte. Jeg gir min absolutt beste anbefaling av boken.


Anatoly Smirnov. Første russiske generalkonsul i Kirkenes: Denne boken bør leses av mange. Forfatteren har i likhet med meg vært med siden starten av Barentssamarbeidet og gjengir utviklingen på en god måte.


Willy Bangsund. Bryterentusiast Kirkenes: Kjempegod bok som forteller hvordan vi utviklet det nye samarbeidet med Nordvest Russland. Han skriver varmt om hvordan vennskap ble utviklet mellom nordmenn og russere. Masse flotte bilder. Boken bør brukes i skolen.  


Remi   Strand. Fylkespolitiker: Den mest identitetsbyggende boken jeg noen sinne har lest om Barentsregionen.


Mikhail Noskov. Russisk generalkonsul Kirkenes: Viktig bok som dokumenterer det nye samarbeidet i nord.


Alexander Davydov. Direktør for økologi- og miljøinstituttet i Arkhangelsk: Jeg kom i seilbåt til Finnmark i 1988 og har deltatt i samarbeidet siden da. Forfatteren har dokumentert vår felles historie på en riktig måte. Jeg håper boken blir utgitt på russisk.


Nils Petter Pedersen. Kulturentusiast Vadsø: Thor har på en utmerket måte maktet å formidle kontakten, respekten og likeverdet mellom menneskene i Barentssamarbeidet. Boken har en imponerende bredde og dybde i framstillingen.  Min beste anbefaling. 


Tommy Rognmo. Tidligere leder Sør Varanger Næringsråd: Jeg kjenner meg igjen i historien. Bør leses av mange.


Bjørn Arne Pedersen. Vadsø: Gratulerer til Thor Robertsen som igjen har levert en kjempebok! Viktig å ha med     seg historien, når vi nå former framtiden!
 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse