Tradisjonelt i Ivalo

Bilde

Det er blitt tradisjon at Norsk-finsk forbund siste helg i oktober samler medlemmer fra lokalforeninger til hyggelig samling i Ivalo. Som tidligere år var Porsanger, Sør-Varanger, Vadsø og Tana sterkt representer.

Bjørn Hildonen

Ivalo-samlingen hadde samlet nærmere 150 medlemmer fra fylkets lokalforeninger. Forbundsstyret var samme helg samlet til landsstyremøte i Ivalo.

Språk hovedsakI år var det lokalforeningen i Porsanger som hadde ansvar for den sosiale delen av helgesamlingen. Foreningen hadde komponert et kulturprogram som blant annet besto av et dansekurs lørdag, før ettermiddagens plenumssamling i hotellets auditorium. Før forbundsleder Nils Petter Pedersen fra Vadsø i plenum presentere noe av sakene forbundet arbeider med, fikk festdeltakerne fra Finnmark oppleve finsk korsang med Inari Kuoro under ledelsen av dirigent Katri Kittilä.Forbundsleder sa i sin tale at språksaken er forbundets hovedsak. - I dag registrerer vi nedgang i antall elever som velger finsk som fremmedspråk. Dette er noe vi virkelig tar på alvor. I dag er det slik at det kun er elever i de to nordligste fylkene som har anledning til å velge finsk som fremmedspråk. I dag er det mange finlendere som kommer til Norge, og tyngden av nyinnvandrede bosetter seg sør i landet. Overfor myndigheten arbeider forbundet nå med å få finsk som valgfag ved grunnskoler i alle landets fylker, sa Pedersen.Hver sommer har forbundet arranger kulturdager i sommerhalvåret. Mens arrangementene tidligere, hvert annet år, har vært lagt til kommuner i Finnmark, ble arrangementet i 2012 lagt til sommerens kulturdagene i Kuusamo. Nå har forbundsstyret besluttet at kulturdagene nest år skal avvikles i Kemijärvi siste helg i juni måned.- Erfaringene fra kulturdagene i Kuusamo var så gode at vi har valgt å delta på kulturdagene i Kemijärvi, sa Pedersen som hadde invitert kommunens kultursjef til Ivalo for å orientere om neste års sommerarrangement.

Velkommen til Kemijärvi- Dere er hjertelig velkommen og vi i er svært glade for å få besøk fra Finnmark under de svært populære kulturdagene vi arrangerer hver sommer. Fra vår kommune var det mange som utvandret til nettopp Finnmark på slutten av 1800-tallet. Derfor skal vi utarbeide et kulturprogram som også har utvandring som tema, og som tar hensyn til at vi får gjester fra Norge, sa Kemijärvis kultursjef Juha Narkilahti under plenumssamlingen.La oss ta med at Kemijärvi er en kommune med 8000 mennesker og har de siste årene mistet en rekke store arbeidsplasser, blant annet en elektronisk fabrikk (Nokia-eid) med om lag 800 arbeidsplasser og en cellulosefabrikk med ca. 250 ansatte. Vardø og Vadsø har vennskapsavtale med kommunen.

 

Kalenderen klarNorsk-finsk forening har i en årrekke gitt ut en temakalender, først og fremst rettet mot de med finske aner.I år har forbundet valgt å ta for seg byer/kommuner i Finland som opplevde at hundetalls innbyggere dro mot nord, ikke minst på slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet - og der flesteparten slo seg ned i Nord-Troms og Finnmark. Kalenderen, som har en kort presentasjon av noen av kommunene som opplevde en kraftig folketallsreduksjon, er nå kommet fra trykkeriet og i disse dager legges den ut for salg. Kalenderen vil i de nærmeste dagene bli lagt ut på flere utsalgssteder i Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Porsanger.

GJENGANGERE: De er gjengangere på samlingen i Ivalo, Porsangers Olavi Hoikka (t.v.) og Sverre og Gunhild Opdal

                       

Foto: Bjørn Hildonen

PLENUM: En feststemt forsamling fikk høre at neste års kulturarrangement legges til Kemijärvi.

Foto: Bjørn Hildonen

 

VELKOMMEN: Kemijärvis kultursjef Juha Narkilahti (t.v.) ønsker forbundsleder Nils Petter Pedersen og finnmarkinger velkommen til hans kommune. I midten Sirpa Jakola fra Vestre Jakobselv (Vadsø).

Foto: Bjørn Hildonen

KALENDER: Maija Hoikka (t.v.) fra Lakselv, forbundsleder Nils Petter Pedersen, Vadsø og Gerd Ryeng fra Sør-Varanger (bildet) håper opplaget på 800 kalendere blir solgt.

 Les også omtale i Lapin Kansa i vedlegget

X
X
Last ned dokumentfil (802 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse