Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie

Den norske historieskrivingen om samene og kvenene har fra 1970-tallet av vært preget av skiftende måter å fortelle om disse store nordlige etniske minoritetenes historie. I denne artikkelen diskuterer vi hvilke fortellingsmønstre som har preget den norske historieskrivingen om samene og kvenene, og hva slags betydning de ulike fortellingsmønstrene kan sies å ha hatt. Vi identifiserer tre fortellingsmønstre som grovt sagt har dominert hvert sitt tiår: Synliggjøringshistorier, fortellinger om assimilering og fortellinger om agens. Disse fortellingene har imidlertid ikke avløst hverandre suksessivt, men er blitt etablert lag på lag. Slik sett har den nordnorske minoritetshistorien blitt stadig mer mangfoldig.

av Teemu Ryymin & Jukka Nyyssönen

Teemu Ryymin f. 1972, dr.art. 2003, forsker ved Uni Rokkansenteret. teemu.ryymin@uni.no

Jukka Nyyssönen f. 1970, dr.art. 2007, førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø. jukka.kalervo@uit.no

 

Les hele artikkel ved å laste ned vedlegget.

Last ned dokumentfil (456 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse