SPRÅKÅRET 2013 - ” FINSKOPPLÆRINGEN I NORGE ”

Bilde
Forbundsleder Nils Petter Pedersen

 

Forbundet inviterer til åpen konferanse i Kirkenes 26.- 27. april 2013. Her vil vi ta utgangspunkt i status til finsk som minoritetsspråk og retten til finskopplæringen i Opplæringsloven. Konferansen "Finskopplæringen i Norge " er lagt til forbundets vedtektsbestemte Landsstyremøte i år uten landsmøte:

  • - Fredag/lørdag Konferansen "Finskopplæringen i Norge "
  • - Lørdag Landsstyremøte

- Årsregnskap m/styreberetning 2012

 

Fra norske myndigheters side er de berørte departementet og fylkesmenn inviterte.  Konferansen vil belyse bl.a.

- ivaretakelsen og krav om utvidelsen av retten til finskopplæringen,

- formalisering av finsk som minoritetsspråk

- de pedagogiske utfordringer for elever, foresatte og lærere

- de praktiske mulighetene for systematisk elev- og lærerutveksling i Finland.

Fullstendig program vil foreligge medio mars-13.

 

Vi vil reservere rom på hotell i Kirkenes og forbundet dekker opphold og reise for delegater, finsklærere og inviterte gjester med særskilt avtale.

 

Vi ber om at våre medlemsforeninger tar kontakt med finsklærere og representanter for foreldre/foresatte i egen kommune og stimulerer til deltakelse på konferansen. Påmelding innen 31. mars-13 til nppvadso@online.no

 

Vi ønsker samtidig våre medlemmer og samarbeidsparter til et framgangsrikt arbeidsår !

 

 

Med vennlig hilsen

 

Nils Petter Pedersen

forbundsleder/puhenjohtaja

 

 

 

Adresseliste:

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo

Kunnskapsdepartementet, Oslo

Finlands ambassade, Oslo

Suomi-Seura r.y. i Helsingfors

Pohjola-Norden, Rovaniemi

Foreningen Norden, Oslo

Finsk-Norsk Kulturinstitutt, Oslo

Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø

Fylkesmannen i Troms, Tromsø

Finsklærere i Norge

Foreldre/foresatte og finskelever

Norsk-finsk foreninger i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen

"Suomalaisen kirjallisuuden keskuskirjasto Norjassa" ved Fylkesbiblioteket, Vadsø.

Kvenlandsforbundet

Skogfinske interesser i Norge

Norske Kveners forbund

Forbundets medlemsforeninger og kontaktpersoner

Forbundets faggruppe

Finsklærere ved Høgskoler og Universitet

 

Media:

NRK Finnmark

Aviser

Lapin Kansa, Olli ?, Ivalo

Juha Tainio, Haparanda  juha.tainio@sverigesradio.se


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse