FINSKE STEDSNAVN I VARANGER.

Bilde

- forbundsleder Nils Petter Pedersen, Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto.

Saksbehandler i Statens Vegvesen Region Nord tok i mars i år kontakt med meg som forbundsleder i Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto. Bakgrunnen var deres arbeid med forslag til nye stedsnavnskilt i Varanger. I første omgang ønsket man primært 3-språklig stedsnavnskilting som grunnlag for å innhente anbud på produksjon av nye skilt.

Fra forbundets side bidro vi med stedsnavn i Varanger kommunevis slik de er skrevet på finsk. Skrivemåten er vel innarbeidet blant folk flest og tidlig dokumentert bl.a. av folkloristen Samuli Paulaharju (1928) og forfatteren Teuvo Hahl-Marjokorpi (1984). Olav Beddari har også nylig hatt et godt leserinnlegg om denne side av saken.

Vegvesenet har nå bedt om tilbud på produksjonen av skiltene med frist for innlevering av anbud 7.august. Så er det diverse innkjøpsprosesser før skiltene endelig blir satt opp i løpet av høsten på EV75 og EV6. Dette gjelder i denne omgang følgende stedsnavn:
Vadsø kommune: Skallelv Kallijoki
Salttjern Salttijärvi
Kariel Karieli
Vestre Jakobselv Annijoki
Disse finske stedsnavn følger tidligere vedtak i Vadsø Bystyre.

Sør-Varanger: Høybuktmoen Nuuskuolppuna Nuvvosguolbba (sam.)
Ferdesmyra Farimajänkä Fàrrenjeaggi "
De finskspråklige navn er ukjente for meg bortsett fra det siste, men jeg går ut fra at dette er sjekket med Sør-Varanger kommune.

For Vadsø kommunes del har jeg forstått at de i samsvar med gjelde regelverk har valgt norsk - finsk - og samisk i rekkefølgen på det enkelte skilt for stedsnavnet. Slik vi ser det er valget av finsk skrivemåte viktig både av kulturhistoriske grunner og av hensyn til dagens informasjonsverdi. Kulturhistorisk er det nødvendig å markere våre finske røtter og lange tilstedeværelse i området. En kulturhistorie vi som norskfinner er stolt av. Å hevde noe annet er en fornærmelse.

I tillegg til det kulturhistoriske må en ikke overse Vegvesenets plikt til god informasjon. Ved å bruke finsk språk kan reisende fra vårt naboland Finland forstå navnet umiddelbart. Andre interesserte kan slå opp i en finsk ordbok for å finne ut hva navnet kan bety. Eller komme i dialog om stedsnavnets opprinnelig betydning.

Nesseby er en samisk kommune og tilhører det samiske forvaltningsområdet. De har også E75 og E6 som hovedveier gjennom kommunen. Og hva med Vardø ? Ville det ikke være bra med trespråklige stedsnavn også her ? Det finske innslaget også i disse kommunene burde tilsi at det finske ble synliggjort også ved trespråklige skilting av stedsnavn. Uuniemi/Nesseby, Isovuono/Karlebotn, Kiiperi/Kiberg og Vuoureija/Vardø er blant gode eksempler.

Nesseby kommune:
Mortensnes Morttinen
Nesseby Uuniemi
Karlebotn Isovuono
Gandvik Juurivuono

Vadsø kommune:
Vestre Jakobselv Annijoki
Kariel Karieli
Vadsø Vesisaari
Salttjern Salttijärvi
Golnes Kullaselva
Ekkerøy Ekreija
Skallelv Kallijoki
Krampenes Kramppinen

Vardø kommune
Kiberg Kiiperi
Svartnes Mustaniemi
Vardø Vuoureija

Sør-Varanger kommune:
Bugøynes Pykeijä
Bugøyfjord Reisivuono
Neiden Näätämö
Munkefjord Uutuanvuono
Langfjord Pitkävuono
Kirkenes Kirkkoniemi
Jarfjord Rautavuono

 

enne teksten

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse