Kuusamo Perjantaina 29.06.12 v/Nils Petter Pedersen

Bilde

 

 

                      Kalastus elämän perustana Ruijassa ja Kuusamossa (Kuusamo-opisto)

                      - Vanhaa ja uutta kalastusta Ruijassa. Esitelmä ja videoesitystä.

                      - Entistä  ja nykyistä kalastusta Kuusamossa. Toimitusjohtaja Paavo Korpua. 

 

Disposisjon:

1. Myten om fiskerikunnskaper hos finske innvandrere - de hadde kunnskapene fra egne fiskerier og fra gjentatt deltakelse i Norge før flytting.

Myytti kalastuksen taitoja suomea maahanmuuttajille - tiesi oman kalastuksen ja toistuvaa osallistumista Norjassa ennen muuttoa.

 

Da jeg besøkte Kuusamo og traff min mors slekt Törmänen for noen år siden, ble jeg oppmerksom på innslaget av fiskerier og fiskerienes betydning i Kuusammo-samfunnet. Dette var nytt for meg. Ifølge de folkelige historier var våre forfedre jordbruks- og skogsfolk og fiskeriene var noe nytt i møtet med Ishavet. De viste en imponerende evne til også å beherske fiskeriene. De framsto med gode kunnskaper i båtbygging, redskaper, vær og vind, høytrykk og lavtrykk og ikke minst nødvendigheten av å sette me`a - merker i landskapet for gode fiskeplasser.

 

Det eneste de måtte gjøre var å tilpasse alt dette til dimensjonene - til forholdene på ishavet.

Stemmer denne min hypotese om at de finske innvandrere på 1800-tallet hadde de grunnleggende kunnskaper om fiskerier før de kom til Norge??

 

2. Statistikk over fiskerier i Norge - Tilasto kalastusta Norjassa

2.1 Antall fiskere - kalastajien lukumäärä

1924                           1970                           2000                           2011

Tot.      101.039                     43.018                        20.075                        12.791

Finnmark 7.835 7,8%               4.147 9,6%               2.049 10,2%                1.384 10,8%

Graf 9 s.25 1985-2010

2.2 Antall båter - veneiden määrä

Tot.                                                                            11.922                        6.252

Finnmark                                                                     1.586 13,3%                 935 15 %

Graf  10A s.27  1980-2010

2.3 Oppfisket kvantum - Määrä kalastanut

Graf 5B s.17 Nordaustarktisk torsk (tonn)               200.000                      340.000

 

Poenget med denne enkle statistiske utviklingen er å illustrere reduksjonen i antallet fiskere og fiskebåter samtidig med en økning i oppfisket kvantum fisk. Forklaringene er mange blant annet utviklingen av fangsmetoder, båter med teknisk utrustning med mindre krav til antall mannskaper etc. etc.

 

3. DVD-film om "Oddvar og Bølgen"/"Oddvar ja Aalto". Laget av Anne Katriina Pedersen som ledd i studier ved Universitetet i Tromsø. Finsk teksting ved Tellervo Laine, Vadsø.

 

Hensikten her er ikke å vise fram min egne private familie, men å illustrere prosessene med en produksjonsform fra fangst til eksport av tørrfisk. En produksjonsform som er redusert og nesten borte og som bare drives som egenproduksjon. En begrunnet frykt for forurensning av Varangerfjorden som følge av etablering av anlegg for oppdrettslaks, berøres også tilslutt.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse