PRESSEMELDING LANDSMØTE

Bilde

Hvordan er stillingen til Finland og finsk språk i Norge?  Norsk-finsk forbund tar spørsmålet opp med en egen fagdel på sitt Landsmøte 2012 som i år blir holdt i Oslo 16.- 17.mars. Om ettermiddagen fredag 16. mars starter vi på Finsk-norsk kulturinstitutt i Kristian Augusts gate 5, med spennende bidrag fra den finske ambassadør i Norge, fra sentrale myndigheter som Språkrådet, fagdepartement og gjester fra Sverige, Finland og innland.

 

"Finsk språk i Norge" er vårt tema og retten til opplæring i finsk språk i hele Norge har høy prioritet i forbundets virksomhet framover. Vi har hevdet at finsk rent faktisk er anerkjent som minoritetsspråk etter Opplæringslovens § 2-7, som kom i 1998. Denne retten er dessverre avgrenset geografisk til bare å gjelde i fylkene Finnmark og Troms. Forbundet har derfor fremmet to krav som blir sentrale spørsmål som vil bli belyst under Landsmøtet;

1) anerkjennelse som offisielt minoritetsspråk på samme nivå som i Sverige

2) at anerkjennelsen dekker hele Norge da flyttemønsteret både internt i Norge og

 fra Finland gjør det urimelig å avgrense dette til de to nordligste fylker.

 

Kontakt: forbundsleder Nils Petter Pedersen, mobiltelefon +47 9523 1881 e-post nppvadso@online.no

http://www.finskforbundet.no/

 

Fredag 16. mars: Fagdel  "Finsk språk i Norge"

Kl 1500 Forfriskninger, kaffe, frukt

  • - Direktør Jan Förster, Finsk-norsk kulturinstitutt, velkommen til instituttet
  • - Ambassadør Maimo Henriksson - hilsen "Finland anno 2012"
  • - Forbundsleder Nils Petter Pedersen - en introduksjon
  • - Dosent Marjut Anttonen - finsk i Norge, et historisk perspektiv
  • - Leder Voitto Visuri Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto/Sverigefinska

       Riksförbundet - erfaringer og status med finsk som minoritetsspråk i Sverige

  • - Leder Bjørnar Seppola, Kvenlandsforbundet - finsk også for kvener ?

-     Avdelingsdirektør Kristin Ryan/seniorrådgiver Cecilie Haare, Forbruker- og

      administrasjonsdepartementet,  arbeidet med finsk som minoritetsspråk i Norge

  • - Direktør Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådets utvidede språkpolitiske

 ansvarsområde

Kl. 18.00               Seminarleder Thor Robertsen - spørsmål, kommentarer

Representant for politisk ledelse - oppsummering, veien videre

Lørdag 17. mars:

Landsmøte forhandlinger

Kl. 09.00               Møter i forbundsstyre

Kl. 12.00               Lunch

"    13.00               Åpning av Landsmøtet 2012 - kulturinnslag og velkommen ved

forbundsleder Nils Petter Pedersen - deretter følger ordinære landsmøtesaker

Kl 18.00                                Avslutning med kulturinnslag og felles middag

Last ned dokumenter i vedlagte ZIP fil.

Last ned dokumentfil (920 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse