Hyvä ulkosuomalaisjärjestö

 Hyvää Uutta Vuotta! Tänä vuonna Suomi-Seura ry täyttää 85 vuotta. Vuoden suurin tapahtuma on lokakuun lopussa järjestettävä ulkosuomalaisparlamentin istunto. USP:n toimintaan osallistuville järjestöille lähetetään kutsut istuntoon helmikuussa. Istunnosta tiedotamme jatkuvasti niin tässä järjestökirjeessä kuin USP:n kotisivulla ja Suomen Sillassa. Suomi-Seuran jakamien järjestö-, nuoriso- ja tiedotusvälineapurahojen hakuaika päättyy helmikuun lopussa. Suomi-kouluille myönnettävien valtionavustusten hakuaika päätyy kuitenkin jo tammikuun lopussa. Kuten jo aiemmin olemme kertoneet, heijastuu tiukentunut taloudellinen tilanne myös kansalaisjärjestöjen toimintaan. Entiset ja uudet jäsenet ovat meille erittäin tärkeitä. Jäsenmaksuillanne turvaatte työmme ulkosuomalaisten edunvalvojana. Parhain terveisin,Suomi-Seura ry USP:n istunto pidetään lokakuussa 2012 Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto pidetään Helsingin yliopistossa perjantaina ja lauantaina 26. - 27.10.2012. Kutsut istuntoon lähetetään USP:n toimintaan osallistuville yhteisöille helmikuussa 2012.Istunnon määräajat ovat seuraavat:
26.7.2012: Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja aloitteiden viimeinen jättöpäivä.
Sihteeristö painottaa, että tämä on viimeinen mahdollinen ilmoittautumis- ja aloitteiden jättöpäivä. 14.9.2012: Osallistujien nimet tulee viimeistään ilmoittaa sihteeristölle (kuusi viikkoa ennen istuntoa). Aloitteita istuntoon voi lähettää jo nyt.  Myöhästyneitä aloitteita ei hyväksytä. Toivomme, että aloitteet lähetetään hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää, koska asiantuntijalausuntojen ja muun aloitteen käsittelyyn tarvittavan taustatiedon hankkiminen vie sihteeristöltä eli Suomi-Seuran henkilökunnalta aikaa. Ohjeet aloitteen tekemiseksi ovat osoitteessa http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=39.Kaikki aiemmissa USP:n istunnoissa vuosina 1998 - 2010 tehdyt aloitteet ja päätöslauselmat ovat nähtävissä USP:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.usp.fi/toiminta/aloitfi.php?kieli=fi               USP:n toimintaan osallistuu tällä hetkellä 499 yhteisöä 37 maasta. Uudet yhteisöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Lisätietoja:info@usp.fi, www.usp.fi.  Presidentinvaalissa 255 ennakkoäänestyspaikkaa ulkomailla Valtioneuvosto on antanut asetuksen ulkomaille perustettavista ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2012 presidentinvaalissa. Ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 255. Ne sijaitsevat tietyissä Suomen edustustoissa tai edustustojen toimipaikoissa 91 valtiossa, oikeusministeriö tiedottaa.Ennakkoäänestyspaikkoja on enemmän kuin edellisissä vaaleissa.Presidentinvaalin ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 11. - 14. tammikuuta ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25. - 28. tammikuuta. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestys järjestetään kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vain lyhyemmän ajan.Edellisessä presidentinvaalissa vuonna 2006 ulkomailla äänesti ensimmäisessä vaalissa 30 298 äänioikeutettua. Toisessa vaalissa äänesti 38 625 äänioikeutettua. Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on 22. tammikuuta ja mahdollinen toinen vaali 5. helmikuuta.Lista äänestyspaikoista on oikeusministeriön Vaalit.fi-sivustolla osoitteessa http://www.vaalit.fi/56255.htm.Ennakkoäänestyskortin postitusta varten äänioikeutetun henkilötietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Laki velvoittaa ulkosuomalaisen muutenkin pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomessa. Ulkomailla asuva on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteensa maistraattiin Suomeen: www.maistraatti.fi.Suomen Sillan numerossa 6/2001 esitellään presidenttiehdokkaat ja tiedotetaan äänestämisestä. Lisäksi ehdokkaiden esittelyt ja äänestystä koskevat tiedotteet tulevat Suomi-Seuran kotisivulle www.suomi-seura.fi Ajankohtaista-osioon. Presidenttiehdokkaiden Internet-sivut ovat (ehdokkaiden aakkosjärjestyksessä):Paavo Arhinmäki: http://www.paavoarhinmaki.fi/ Eva Biaudet: http://www.evabiaudet.fi/
Sari Essayah: http://www.essayah.fi/
Pekka Haavisto: http://haavisto2012.fi/
Paavo Lipponen: http://www.paavolipponen.fi/fi/
Sauli Niinistö: http://www.niinisto.fi/
Timo Soini: http://timosoini.fi/
Paavo Väyrynen: http://www.vayrynen.com/
Yleisradion vaalikone: http://yle.fi/vaalikone12/Helsingin Sanomien vaalikone: http://www.vaalikone.fi/presidentti2012/MTV3:n vaalikone: http://www.mtv3.fi/vaalikone/ Tasavallan presidentin Internet-sivu on osoitteessa:http://www.tpk.fi/Public/default.aspx  Apurahojen hakuaika on jälleen Ulkosuomalaisten järjestöjen kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä ulkosuomalaisten tiedotusvälineiden toimintaan voi jälleen hakea apurahoja.. Haettavana on myös nuorisoapurahoja, joilla tuetaan ulkosuomalaisia nuorisojärjestöjä ja -hankkeita. Nuorisoapurahaa voi anoa hankkeisiin, hankintoihin ja eräin edellytyksin myös toimintaan. Apurahojen hakuaika päättyy 29. helmikuuta. Apurahojen hakuehdot ja -lomakkeet ovat Internet-sivuillamme www.suomi-seura.fi > apurahat. Tarvittaessa postitamme tai faksaamme lomakkeet hakuehtoineen. Lisätietoja saatte Suomi-Seuran toimistosta: puh. +358-9-684120, info@suomi-seura.fi.Tätä seuraavan kerran järjestöt voivat hakea avustusta syyskuun 2012 loppuun mennessä. Tiedotusapurahoja myönnetään sen sijaan seuraavan kerran vasta keväällä 2013, ja niiden – kuten järjestöapurahojenkin – hakuaika päättyy silloin jälleen helmikuun lopussa.Muistutamme samalla, että aiemmista apurahoista on toimitettava selvitykset Suomi-Seuraan, Uutta apurahaa ei makseta, ellei selvitystä edellisen käytöstä ole toimitettu.Suomi-koulujen valtionavustusten kevään hakuaika päättyy tammikuun lopussa. Lisätietoja Suomi-koulujen avustuksista: www.suomi-seura.fi – Suomi-koulut tai Maarit.Hyvarinen@suomi-seura.fi.Suomi-koulujen toiminta-avustusten syksyn hakuaika päättyy lokakuun lopussa.  Lahjoituskirjojen anomuslomake pyynnöstä Suomi-Seura ry lahjoittaa kullekin jäsenenään olevalle ulkosuomalaisjärjestölle 20 suomalaista kirjaa vuodessa. Ehtona on jäsenmaksun maksamisen lisäksi se, että järjestöllä on kirjasto, josta järjestön jäsenet voivat lainata kirjoja. Lahjoituskirjavalikoimissamme on monenlaista luettavaa niin aikuisille kuin lapsille.Joulukuussa emme lähettäneet lahjoituskirjojen anomuslomaketta järjestökirjeen mukana, kuten aiemmin. Lähetämme lomakkeen pyynnöstänne teille joko postitse, sähköpostilla tai faksaamalla. Muistakaa merkitä lomakkeeseen kirjoja koskevat toiveenne.Entiseen tapaan toivomme, että joku edustajanne hakisi kirjat toimistostamme Suomessa käydessään, koska kirjojen lähettäminen maailmalle on erittäin kallista, ja siten säästyneet rahat voimme käyttää uusien kirjojen hankintaan. Mikäli nouto ei ole mahdollista, postitamme kirjat.   Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 2012
 
Suomi-Seura ry:n intensiivinen suomen kielen kurssi järjestetään 16. – 27.7.2012, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen. Kurssilla opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä (alkeis- ja keskiryhmä sekä edistyneet) yhteensä 50 tuntia ja esitellään opiskelu- ja työnhakumahdollisuuksia Suomessa sekä tutustutaan suomalaisuuteen.
Kurssi pidetään Laajasalon opistossa, Helsingissä (noin 9 km Helsingin keskustasta).
Osallistujan ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taidon on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen. 
Kurssin hinta Suomi-Seuran jäsenille 895 euroa ja muille 930 euroa.  Hintaan sisältyy opetus, oppikirja, majoitus (2 hengen huone), täysihoito ja vapaa-ajanohjelmaa.
Ilmoittautumiset on jätettävä 30.4.2012 mennessä. Seminaari täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hakulomakkeen voi tulostaa Suomi-Seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit).


The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course for Expatriate Finns

Time: July 16 - 27, 2012
Place: Laajasalo Folk High School, which is located in a suburb of Helsinki, about 9 kilometers from the center of Helsinki. There are good and rapid connections between Laajasalo Folk High School and the city.
Fee: The Seminar fee is 895 euros for members (930 euros for non-members), which covers tuition, room (double occupancy) and board, study book and some free-time programme. The course is primarily for descendants of Finnish emigrants who are planning to move to Finland. The foreign spouses of expatriate Finns may also attend the course.
Students should be over 18 years of age and preferably under 45 years old. Knowledge of Finnish is not required. The language of instruction is English. Consequently, a sufficient knowledge of English is necessary. Finnish (50 lessons) will be taught in small groups at three levels: beginners, intermediate and advanced. Lectures (in English) give the participants information on various aspects of Finnishness and on moving to Finland as well as advice in job hunting in Finland.
Application deadline is April 30, 2012. (We will accept applications as long as space is available.)
For more information and application forms, please visit our website:
www.suomi-seura.fi (seminars and courses) or contact  Suomi-Seura ry/The Finland Society, Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND, tel. +358-9-6841210, info@suomi-seura.fi.

 Info- ja keskustelutilaisuus Suomeen palanneille Suomi-Seura ry järjestää info- ja keskustelutilaisuuden Suomeen palanneille perjantaina 23.3.2012 kello 10 - 14. Tilaisuudessa Suomeen palanneet voivat kertoa kokemuksistaan ja keskustella tärkeiksi kokemistaan asioista sekä saada apua paluumuutossa ilmenneisiin ongelmiin. Tilaisuus alkaa kello 10 ja päättyy kello 14. Maksuton tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa, osoitteessa Mariankatu 8 (3. kerros), 00170 Helsinki. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu, info@suomi-seura.fi, puh. +358-(0)9-6841210  Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä Suomi-Seura ry järjestää Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivän perjantaina 20.4.2012 kello 10 – 14.Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille lähteville tai lähtöä suunnitteleville seuran toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa, osoitteessa Mariankatu 8, 00170 Helsinki, 3 kerros. Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluonteiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä aiheista kuten sosiaaliturva, verotus ja ulkomaille matkustaminen. Tietoiskujen aikataulut:
klo 10:15  Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 11:15  Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
klo 13:00  Ulkomaille matkustaminen / Suomi-Seuran matkatoimisto
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin. Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa ja muille 70 euroa. Hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan                   Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu, puhelin +358-(0)9-6841210, sähköposti info@suomi-seura.fiSuomi-Seuran Neuvontapalvelun muut koulutustilaisuudet vuonna 2012 ovat-       Paluumuuttajan infopäivä perjantaina 17.8.. kello 10 - 14-       Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä perjantaina 19.10. kello 10 - 14Kaikki tilaisuudet järjestetään Helsingissä seuran tiloissa. Lisätietoja Suomi-Seuran Internet-sivulta www.suomi-seura.fi  -  Seminaarit ja kurssit.

 Yhteishakujen aikataulut 2012
 
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on osoitteessa
www.haenyt.fi
syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen: hakuaika 27.2. - 16.3.2012.
Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on osoitteessa
www.admissions.fi
syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen: hakuaika 9.1.- 14.2.2012.
Ammattikorkeakoulujen nuorten suomen- ja ruotsinkielinen yhteishaku on osoitteessa
www.amkhaku.fi syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen: hakuaika 5.3. – 3.4.2012.
Yliopistokoulutuksen yhteishaku on osoitteessa
www.yliopistohaku.fi syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen, hakuaika: 5.3. - 3.4.2012.
Poikkeuksena ovat Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun koulutukset, joihin hakuaika päättyy jo 16.3.2012.
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16.15.
Yhteishaussa mukana olevat koulutukset ja suurin osa erillisvalintojen koulutuksia ovat nähtävissä nettisivuilla 1.12. alkaen.

The website www.studyinfinland.fi contains a database of English-language degree and non-degree programmes, information about Finland as a study destination, Finland’s higher education institutions, and practicalities concerning scholarships, admissions systems and living in Finland.  

Application Period for Master’s Programmes Has Begun in Finland

Application period for Master's programmes in English has begun in some universities in Finland
An applicant who has completed a first degree (normally a bachelor’s degree) in a relevant field of study from an institution of higher education, entitling her/him to apply for master’s degree studies in her/his home country, may apply to master’s degree studies without taking an entrance examination.
Please note that application period varies in the universities. Visit the university’s website
for more information on student selection procedures, application periods and requirements.
Hanken School of Economics:
www.hanken.fi/masters
Lappeenranta University of Technology: www.lut.fi/masters
University of Helsinki: www.helsinki.fi/admissions
University of Jyväskylä:
www.jyu.fi/study
University of Lapland:  www.ulapland.fi/InEnglish/admissions.iw3
University of Oulu: www.degree.oulu.fi
University of Tampere:
www.uta.fi/admissions/
University of Turku: www.utu.fi/en/masters
Åbo Akademi University:  www.abo.fi/ansok/en/utbildningar
The Aalto University
www.aalto.fi/en/studies/admissions/
Tampere University of Technology (TUT) www.tut.fi/masters
The University of Eastern Finland www.uef.fi/studies/admissions

  Biometriset oleskelulupakortit otettiin käyttöön

Suomi otti käyttöön biometriset oleskelulupakortit tammikuun alussa. Samalla matkustusasiakirjaan liitettävästä oleskelulupatarrasta luovuttiin. Asiasta tiedotti ulkoasiainministeriö yhdessä Maahanmuuttoviraston, Poliisihallituksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Käytännössä uudistus tarkoittaa, että kaikilta yli 6-vuotiailta oleskelulupaa ja turvapaikkaa hakevilta otetaan sormenjäljet kaikista sormista, ja ne tallennetaan ulkomaalaisrekisteriin. Jatkolupaa ja pysyvää lupaa haettaessa sormenjäljet otetaan uudelleen, ja joka kerta asiakkaalle tehdään uusi kortti.
Ulkomaalaislain muutoksen myötä oleskelulupahakemuksen voi nyt panna vireille vain hakija itse. Suomessa asuva perheenjäsen eli perheenkokoaja ja työnantaja eivät siten enää voi jättää hakemusta hakijan puolesta.
  Opiskelijan oleskelulupahakemuksen voi tehdä nyt myös verkossa
 
Maahanmuuttovirasto ja poliisi ovat avanneet ulkomaalaislupia koskevan sähköisen asioinnin palvelun. Palvelussa asiakkaat voivat muun muassa jättää hakemuksensa ja seurata sen käsittelyn etenemistä.
Aluksi palvelu on avattu opiskelijan ensimmäistä oleskelulupaa hakeville. Loput sähköisistä hakemuslomakkeista ja jatkolupahakemukset otetaan käyttöön vaiheittain. Myöhemmin avautuu mahdollisuus hakea sähköisesti muun muassa oleskelulupaa työnteon tai elinkeinonharjoittamisen perusteella. Lisäksi palveluun sisällytetään tietyt Suomen kansalaisuuteen liittyvät hakemukset, EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti ja EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttihakemus.
Kaikkia hakemuksia ei muuteta sähköiseen muotoon vielä. Esimerkiksi perhesiteen perusteella voi hakea oleskelulupaa toistaiseksi vain paperilomakkeella. Mahdollisuuksia laajentaa palvelua myös osaan perhesidelomakkeista harkitaan palvelusta saatujen kokemusten perusteella.
Turvapaikkaa voi hakea vain henkilökohtaisesti Suomen rajojen sisällä, poliisilta tai rajatarkastusviranomaisilta saatavalla lomakkeella. 
Ulkomaalaislupien sähköisessä asiointipalvelussa voi: 
-       avata oman asiointitilin suomalaisen pankin verkkotunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmällä -       panna hakemuksen vireille -       lisätä hakemukseen liitteitä -       maksaa hakemuksen sähköisesti (viikosta 2 lähtien) -       tarkastella hakemusta sen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen -       täydentää hakemusta oma-aloitteisesti tai viranomaisen pyynnöstä -       seurata hakemuksen käsittelytilannetta -       saada tiedon päätöksen valmistumisesta (kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla) -       saada tiedon valmiin päätöksen sisällöstä (kirjautuminen pankkitunnuksilla tai HST-kortilla) -       saada sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksen omalle asiointitilille tulleista viesteistä, kuten lisäselvityspyynnöstä tai valmiista päätöksestä. Alkuvaiheessa tekstiviestit voidaan lähettää vain suomalaisiin matkapuhelinliittymiin.Sähköisen asioinnin palveluun pääsee Maahanmuuttoviraston ja poliisin verkkosivujen kautta. Sen suora osoite on https://e-asiointi.migri.fi
Käynti edustustossa tai poliisilaitoksella on välttämätön 
Myös sähköisen asioinnin kautta hakemuksensa jättävä asiakas joutuu käymään henkilökohtaisesti Suomen edustustossa tai poliisilaitoksella todistamassa henkilöllisyytensä. Lisäksi hakemuksen liitteet on esitettävä alkuperäisinä asiakirjoina. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun asiakas on käynyt edustustossa tai poliisilaitoksella. 
Vuoden 2012 alusta lähtien asiakkaan on edustustossa tai poliisilaitoksella käydessään myös annettava sormenjälkensä, jotta ne voidaan liittää biometriseen oleskelulupakorttiin.


Kelan elatustukea voi nyt hakea myös verkosta

Kelan (Kansaneläkelaitos) verkkoasiointipalvelusta on jo pitkään voinut hakea yleisimpiä etuuksia. Nyt myös Kelan maksamaa elatustukea voi hakea Kelan verkkosivuilla www.kela.fi/asiointi.
Kela maksaa lasta hoitavalle vanhemmalle elatustukea, jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua tai se on Kelan elatustukea pienempi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Elatustukea saa myös vanhempi, jonka lapsen isyyttä ei ole vahvistettu sekä vanhempi, joka adoptoi lapsen ilman puolisoa. Elatustukea saa yli 66 000 perhettä, ja Kelaan tulee hakemuksia vuosittain noin 33 000.
Verkossa täytyy antaa paperilomaketta vähemmän tietoja. Verkossa ei voi hakea maksuvapautusta elatusapuvelasta, vaan sitä haetaan paperilomakkeella.
Elatustuki tuli Kelan hoidettavaksi huhtikuussa 2009.


Autoverolakiin muutoksia huhtikuussa Autoverolakia muutetaan huhtikuun alussa. Lailla muutetaan verotaulukon rakennetta. Alin veron osuus lasketaan 12,2 prosentista viiteen prosenttiin, jota sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostetaan 48,8 prosentista 50 prosenttiin. Veron osuus laskee autoilla, joiden päästö on alle 110 grammaa kilometrillä ja nousee autoilla, joiden päästö on yli 110 grammaa kilometrillä. Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla vero nousee noin kaksi prosenttiyksikköä. Enimmillään vero nousee noin seitsemän prosenttiyksikköä.
Lakiin sisältyy lisäksi eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia.
Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta 2012.


Perintöveroon uusi porras

Perintö- ja lahjaveroasteikot muuttuivat tämän vuoden alussa niin, että lähisukulaiset maksavat kolme prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa perintöosan tai lahjan 200 000 euroa ylittävästä osasta.
Vuonna 2011 korkein perintövero ensimmäisessä luokassa oli 13 %, ja sitä maksettiin perintöosan 60 000 euroa ylittävästä osasta. Vuonna 2012 perintöosan 200 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan perintöveroa 16 %.
Vastaavasti lahjaveroa maksetaan 13 % 50 000 euroa ylittävästä lahjasta. Vuodesta 2012 alkaen lahjan 200 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan veroa 16 %.
Korotukset eivät koske lainkaan II-veroluokkaa. Siitä huolimatta jatkossakin II-veroluokassa perintö- ja lahjavero on yli kaksinkertainen verrattuna lähisukulaisten I-veroluokkaan.
Vuoden 2009 alussa perintö- ja lahjaverolain ylin veroprosentti laskettiin 16 prosentista 13 prosenttiin. Suurimpien perintöjen ja lahjojen veronhuojennus jäi siten lyhytaikaiseksi.
Esimerkiksi 500 000 euron perinnöstä maksoi rintaperillinen vuonna 2008 perintöveroa 75 100 euroa, vuonna 2011 veroa meni 60 700 euroa ja vuonna 2012 maksettavaksi tulee 69 700
euroa.  Mainittakoon, että veljenpoika on maksanut vastaavasta perinnöstä perintöveroa vuodesta 2009 lukien 150 100 euroa ja sitä ennen satasen enemmän.
Uudet asteikot koskevat lahjaa, joka annetaan vuonna 2012 tai perintöä, kun perittävä on kuollut vuonna 2012. Lahjaveroilmoituksen tekeminen, perunkirjoitus tai verotuspäätöksen tekopäivä eivät siis ratkaise sovellettavaa veroasteikkoa. 


Pääomatulojen verotus kiristyi

Pääomatuloista maksettava veroprosentti nousi vuodenvaihteessa 28 prosentista 30 prosenttiin.  Lisäksi 50 000 euroa ylittävien pääomatulojen veroprosentti on 32. 
 
Lemmikkien matkustussäädöksiin muutoksia

Euroopan unionin lemmikkieläinasetuksen muuttuminen vuodenvaihteessa merkitsee sitä, että Suomella ja muutamilla muilla jäsenvaltioilla olleet kansalliset lisävaatimukset raivotaudin, myyräekinokokin ja punkkien leviämisen estämiseksi poistuvat, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.
Kansallisten lisävaatimusten poistumisen vuoksi koirien ja kissojen raivotautivasta-ainetutkimuksia ei enää vaadita niiden matkustaessa Suomesta Ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Maltalle. Kaikkiin jäsenmaihin kuljetettavien eläinten täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan vähintään 21 päivää ennen tuontia.
Raivotautivasta-ainetutkimus edellytetään tuotaessa eläimiä sellaisista unionin ulkopuolisista maista, joista tapahtuvaan tuontiin liittyy merkittävä raivotaudin leviämisen vaara. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Brasilia, Turkki, Kiina, Intia, Thaimaa ja lähes kaikki Afrikan maat.


Yleisradion rahoitus uudistuu

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja viestintäasioita johtava ministeri ovat sopineet Yleisradion julkisen palvelun rahoituksesta ja sisällöstä sekä Ylen ohjauksesta ja valvonnasta, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö.
Yleisradion julkinen palvelu hoidetaan budjettirahoituksella vuoden 2013 alusta, ja se katetaan uudella Yle-verolla, jonka suuruus määräytyy ansiotulojen ja pääomatulojen mukaan. Vero on vajaat 0,7 prosenttia tuloista, euroiksi muutettuna vähintään 50 euroa ja enintään 140 euroa vuodessa henkilön tulotasosta riippuen. Alaikäisiltä ja tietyn tulotason alittavilta veroa ei peritä lainkaan.
Yle-vero puolittaa miljoonan suomalaisen yksin asuvan maksun. Keskimäärinkin maksu laskee 80 - 90 eurolla verrattuna siihen, että nykyinen tv-maksujärjestelmä jatkuisi.
Tänä vuonna televisiomaksut peritään kotitalouksilta vielä nykyiseen tapaan, kuten laki edellyttää.
Ylen julkisen palvelun rahoitustaso vuonna 2013 on 500 miljoonaa euroa veroineen. Tasoa tarkistetaan vuosittain indeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti.
 
EU-jäsenyys ja kansalaisaloite kirjataan perustuslakiin

Eduskunnan hyväksymät perustuslain muutokset tulevat tasavallan presidentin vahvistamisen jälkeen voimaan maaliskuun alusta 2012. Uudistuksen keskeiset muutokset liittyvät ylimpien valtioelinten, tasavallan presidentin ja eduskunnan luottamuksen varassa toimivan valtioneuvoston eli hallituksen toimivaltuuksien selkeyttämiseen, tiedottaa oikeusministeriö.
Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisätään säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa. Presidentti säilyttää kuitenkin edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä.
Ulkopolitiikan johtamista koskeva perustuslain säännös ei muutu: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Perustuslakiin tulee nimenomainen maininta Suomen jäsenyydestä EU:ssa. Perustuslakiin kirjataan myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa.
Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennetään uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi jostakin asiasta.

 Ruokaperinnetutkimusraportti valmistuu helmikuussa Tiedotimme viime vuonna ruokaperinnetutkimuksesta, johon tutkija Terhi Törrö toivoi runsaasti osallistujia. Alla juuri saamamme väliaikatiedote Terhi Törröltä:
Finnish Food Memories -ruokaperinnetutkimuksen vastauspalkinnot on arvottu. Kaksi Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten lahjoittamaa kirjapalkintoa, paketteihin pakkasin myös tervatontun ja vaarinpiipun, menivät Unkariin ja Tanskaan. Ruoka-aiheisen palkinnon sai Ranskassa asuva suomalainen. Paketti sisälsi: Iittalan Aalto-tuikun, Marimekon Unikko-pannulapun, Pandan mustikkasuklaakonvehteja, Grennan pieniä piparminttusauvoja ja Fazerin marmeladikuulasekoituksen.
Arvonnan suoritin meksikolaisessa kesähatussa silmät kiinni ja tasapuolisesti kaikille onnea toivoen!
Tutkimusraportin, jonka tekemisen rahoittaa Olvi-säätiö, lähetän pdf-muodossa sähköpostitse helmikuun 2012 loppuun mennessä. Sen saavat kaikki tutkimukseen osallistuneet, joita on ollut tähän mennessä noin sata.  Siihen pyrin tiivistämään vastauksista saamani tiedon ja myös koosteen resepteistä.
Toivon Kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2012!
Terveisin,
Terhi Törrö
ruokaperinnetutkija
  Markkojen vaihto euroiksi päättyy pian Markkojen vaihto euroiksi päättyy 29.2.2012. Välttääksenne markkavaihdon loppuvaiheen ruuhkia jäljellä olevat markat kannattaa vaihtaa euroiksi hyvissä ajoin ennen vuoden 2012 alkua. Suomen pankit ottavat harkintansa mukaan markkoja vastaan asiakkailtaan. Myös valuuttamyymälä Forexilta voi tiedustella markkojen vaihtamisesta.Markkoja voi lähettää omalla kustannuksella postitse Suomen Pankkiin vaihdettavaksi osoitteella: SUOMEN PANKKI
Asiakaskassa
PL 160
00101 HELSINKI
Suomen Pankilla on asiakaspalvelupiste osoitteessa Rauhankatu 19, 00170 Helsinki, mihin voi tuoda markkoja vaihdettavaksi euroiksi. Asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin klo 10–12 ja klo 13–15.  Lunastettavia markkoja ovat vuodesta 1945 alkaen painetut setelit ja viimeinen käytössä ollut kolikkosarja sekä vuoden 1985 jälkeen lyödyt juhlarahat. Vaihdettavilla markkaseteleillä ja -kolikoilla saattaa olla niiden vaihtoarvoa suurempi muisto- tai numismaattinen arvo, jota voi tiedustella alan erikoisliikkeistä.Euron muuntokurssi on 1 euro = 5,94573 markkaa. Helsinki on maailman designpääkaupunkiHelsingistä tuli vuodenvaihteessa maailman designpääkaupunki eli World Design Capital. Designpääkaupunkivuoden ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 250 hanketta. Perinteisen muotoilun lisäksi mukana on hankkeita suomalaisesta suksisuunnittelusta joukkoliikenteen opasteisiin. World Design Capital edistää ja tukee designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä. Nimitys jaetaan joka toinen vuosi, ja sen myöntää teollisen muotoilun maailmanjärjestö ICSID.Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden yhteiseen Designpääkaupunkivuoteen eli World Design Capital Helsinki 2012-vuoteen valittiin 1 400 hakemuksesta 250 osahanketta. Design on tänä vuonna yhteinen nimittäjä esimerkiksi Helsingin Kampin hiljentymiskappelille, suomalaiselle suksisuunnittelulle, lasten muotoilukoululle, äitiyspakkauslaatikon suunnittelukilpailulle ja joukkoliikenteen sujuvuudellekin.. Vuoden aikana designin rooli halutaan tehdä näkyväksi monin tavoin ja sen halutaan olevan paremman kaupungin asialla. Designpääkaupunkivuotta analysoidaan useiden tutkimusten avulla. Niiden tuloksista kuullaan vuoden päätteeksi. Lisää vuodesta: http://wdchelsinki2012.fi/wdc-helsinki-2012  Helsinki-Vantaa mukana designpääkaupunkivuodessa Helsinki-Vantaa toivottaa maailman designpääkaupunkiin Helsinkiin saapuvat matkustajat tervetulleiksi Suomeen. Lentoasemalla nähdään vuoden 2012 aikana mielenkiintoisia muotoilu- ja taidetapahtumia sekä koetaan innovatiivista design-ajattelua, jonka tavoitteena on entisestään parantaa lentomatkustajien palvelukokemusta.Lentoasema on World Design Capital -vuoden innoittamana kiinnittänyt erityistä huomiota Helsinki-Vantaan palvelutarjontaan ja -valikoimiin. Suomalainen muotoilu, taide ja lähiruoka ovat olleet suunnittelun lähtökohtia.Joulukuussa kentälle avattiin Almost@home-lounge, jossa suomalaisen kodin tunnelmaa luovat Artekin 2nd cycle -kierrätyskalusteet. Loungen sisustukseen kuuluvat  aidot taulut ja suomalaisten huippumuotoilijoiden taide- ja käyttöesineet, kuten Wirkkalan maljakot. Kirjahyllystä voi poimia luettavaa, ja vastaanotosta on mahdollista saada villasukat jalkaansa. Kaikki esineet ja kalusteet ovat lounge-asiakkaiden ostettavissa.Helsinki-Vantaalle rakennetaan useita galleriatiloja, joissa esitellään suomalaista muotoilua ja taidetta. Ensimmäisenä avataan Design Gallery, joka tarjoaa matkustajille nähtävää ja koettavaa  ja se on myös paikka, jossa matkustaja pitää hengähdystauon. Design Gallery avataan tammi-helmikuun vaihteessa. Muut galleriatilat otetaan käyttöön myöhemmin keväällä ja kesällä.Helsinki-Vantaa on WDC 2012:n pääyhteistyökumppani. Sen WDC- tapahtumia alkuvuodesta ovat muun muassa:16.1.-30.5.2012          Kolmen suomalaisen muotokuvaajan valokuvanäyttelyTammi-/helmikuu               Design Galleryn avajaiset3.2.-5.2.2012                          Design-pääkaupunkiviikonlopun tapahtumat lentoasemalla1.03.-3. 9.2012                       Vantaan Taidemuseon Kauneus 6 -näyttely  Lähetä postikortti eduskunnalle Suomen uusi eduskunta aloitti työnsä 27.4.2011. Eduskunnassa on peräti 87 uutta kansanedustajaa. Osalla näistä on eduskuntakokemusta ennestään, mutta suurelle osalle valtiopäivät ovat ensimmäiset.Ulkosuomalaisparlamentti on jo yli kymmenen vuotta puhunut kirjeäänestyksen puolesta yhtenä tapana nostaa äänestysvilkkautta ulkomailla ja auttaa suomalaisia äänestäjiä täyttämään kansalaisuusoikeutensa. Monen äänestysmatka katkeaa käytännön hankaluuksiin: pitkiin matkoihin, korkeisiin kustannuksiin, arkisiin työ- tai perhe-esteisiin.  Ulkosuomalaisparlamentti on nyt vedonnut kaikkiin hallitusneuvottelupuolueisiin, että kirjeäänestyksen salliminen otettaisiin mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Kirjeäänestys on jossain muodossa käytössä jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Suuri osa Euroopan maista (20) sekä Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo mahdollistaneet kirjeäänestyksen ulkokansalaisilleen. Kirjeäänestys on luotettava ja selkeä. Se on lakiteknisesti helppo toteuttaa. Se on jo olemassa oleva malli, eikä kaipaa vuosien pohdintaa ja selvittelyä niin kuin sähköinen tai Internet-äänestys. Lähin naapurimme Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006. Kirjeäänestyksen haluavat myös ulkosuomalaiset ja nyt on hyvä aika kertoa se uudelle eduskunnalle!Hyvä ulkosuomalainen äänestäjä! Lähetä vaalipiirisi kansanedustajalle – uudelle tai vanhalle - hieno postikortti ja kerro hänelle, että haluat tulevissa vaaleissa myös mahdollisuuden äänestää kirjeitse. Postikortti on monin verroin parempi väline kertoa tästä kuin sähköinen viesti. Ensinnäkin se todistaa postin hyväksi ja luotettavaksi välineeksi. Lisäksi persoonallinen postikortti ei huku valtavaan sähköpostitulvaan vaan muistuttaa positiivisella tavalla siitä, että ulkosuomalaiset ovat aktiivisia osallistujia suomalaisessa yhteiskunnassa. Omat persoonalliset terveiset maailmalta tekevät asiasta ihmisläheisen ja muistettavan. Voit lähettää kortin yhdelle tai monelle kansanedustajille. Kansanedustajat puolueittain ja vaalipiireittäin ovat eduskunnan Internet-sivuilla www.eduskunta.fi.Tässä yksi ehdotus tekstiksi: Edustaja N.N.
Suomen eduskunta
00102 Eduskunta
 Hyvä edustaja N.N.,Ulkomailla äänestäminen on yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin. Kuitenkin pitkät ja kalliit äänestysmatkat ja arkisen elämän esteet hankaloittavat ulkosuomalaisten äänestämistä, vaikka kiinnostusta olisi. Toivonkin, että Suomen eduskunta voisi ottaa seuraavan hallituskauden tehtäväkseen sallia ulkosuomalaisille äänestyksen kirjeitse, kuten niin moni muu eurooppalainen ja kehittynyt maa on jo tehnyt.  Ystävällisin terveisin,NimiKaupunki, maa  Suomikauppa.fi palvelee ulkosuomalaisia Suomikauppa.fi on vuonna 2005 toimintansa aloittanut avainlipun arvoinen, lajissaan suurin suomalaisia tuotteita ja tuotemerkkejä ympäri maailman toimittava verkkokauppa. Suomikaupan valikoimista löytyy tällä hetkellä yli 3 000 erilaista tuotetta Suomen-kaipuuseen. Suomikauppa toimittaa tuotteita kaikkialle maailmaan, ja sen kautta onnistuvat helposti myös lahjatilaukset Suomeen ja muualle.
Tarjolla on lahjaideoita ja päivittäistavaraa lapsille ja aikuisille sekä monia arkea helpottavia makuja, tuoksuja ja muistoja! Suuntaamalla selaimesi Suomikaupan sivuille
www.suomikauppa.fi/suomi-seura tuet samalla Suomi-Seuran arvokasta työtä ulkosuo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse