Norske kulturinnslag i Kuusamo

Bilde
Forbundsstyret

Siste helg i juni neste år arrangeres det kulturdager i Kuusamo i Nord-Finland. Nå planlegges det en norsk markering under dagene neste år, i regi av Norsk-Finsk forbund.  Bjørn Hildonen - Forbundet vil nå arbeide fram et program vi skal presentere i Kuusamo, med basis i den finske innvandringen til Norge generelt og Finnmark spesielt, sier forbundsleder Nils Petter Pedersen.


Det var under forbundets landsstyremøte i Ivalo siste helg i oktober, et møte som var i kombinasjon med det årlige treffet for medlemmer av fylkets lokalforeninger, at planene for kulturmønstringen ble debattert av landsstyret, vedtatt - og på kvelden presentert for en rekordstor deltakelse. Nærmere 150 feststemte norskfinner fra Porsanger, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø hadde i år tatt turen til Ivalo.

Ønsker norske innslag
Til samlingen i Ivalo hadde forbundet hentet to representanter fra kultur- og turistkommunen Kuusamo, en kommune med ca. 17.000 innbyggere og årlig besøkes av om lag 1 million turister.
Den ene av gjestene var rektor ved kommunens folkehøgskole, Jouni Alavuotunki. Han orienterte om den store utvandringen som skjedde fra Kuusamo-området på 1800-tallet, og er en kommune som først ble bosatt av samer på 1600-tallet. En rekke var de som dro fra Kuusamo-regionen, da det var stor nød i perioden 1860-1880, valgte å bosette seg i Øst-Finnmark.
Den andre gjesten var Helena Palosaari, leder for Kuusamo-forbundet, en organisasjon som blant annet har ansvar for de årlige kulturdagene. Forbundet har også som oppgave å holde kontakten med de mange etterkommere av folk fra Kuusamo som har utvandret.

Begge gjestene så fram til et besøk fra Norge med norske innslag under kulturdagene 2012, der blant annet tradisjonell håndverk, kunst og kultur og står sentralt.


Teaterforestilling

Lørdag ettermiddag ble norskfinnene som gjestet Ivalo invitert til en om lag 90 minutters amatørteaterforestilling. Teaterlaget Ivaloiset har høstet stor suksess med oppsettingen i store deler av Lappland. Kanskje fordi de vel 90 minutters teaterstykket ”Votkaturistit” tok utgangspunkt i noe svært gjenkjennelig, nemlig den finske til dels elleville og ikke alltid like populære vodka-turismen til nabolandet Russland på slutten av 1970-tallet.


Landsmøte i Oslo

På Ivalo-samlingen benyttet forbundsleder Nils Petter Pedersen anledningen til å orientere medlemmene om at begrepet norskfinner nå er anerkjent av norske myndigheter på lik linje med begrepet kven.

- Dette er en seier for Norsk-Finsk forbund. Nå håper jeg at landets blant andre Universiteter, utdanningsinstitusjonen, regionale- og kommune institusjoner benytter begreper kven/norskfinner nå det handler om innvandrere fra Finland, sa Pedersen.

Landsstyret vedtak også at landsmøtet i mars neste år legges til Oslo og at landets lokalforeninger har anledning til å søke forbundsstyret om aktivitetsstøtte.

 

LANDSSTYRET: Landsstyret vedtok at forbundsstyret skal planlegg kulturarrangement i Kuusamo. Fra venstre: Olavi Hoikka, Porsanger, Åsmund Hansen, Sør-Varanger, Carita Jansson, Oslo, May Torild Karikoski, Sør-Varanger, Venke Mietinen, Porsanger/Vadsø, forbundsleder Nils Petter Pedersen, Vadsø, Hilja Mäläskä, Sør-Varanger, Magne H. Persen, Porsanger, Kollbjørn Losoa, Tana og Ståle Røberg, Tana.

Foto: Bjørn Hildonen

 

TEATER: Teatergruppa Ivaloiset hadde en oppsetting som vakte latter og var tankevekkende.

Foto: Bjørn Hildonen

 

REKORDSTOR: Samlingen i Ivalo var rekordstor. Her en del av deltakerne i hotellets auditorium.

Foto: Bjørn Hildonen

 

GJESTER: De kom fra Kuusamo og orienterte om kommunen kulturuke. Her sammen med forbundsleder Nils Petter Pettersen (t.h.). Fra venstre Maija Alavuotunki, Helena Palosaari og Jouni Alavuiotunki.

Foto: Bjørn Hildonen

 

SPILLMENN: De sørget for det musikalske følge, Nils Olav Eriksen (t.v.) og Bjørn H. Mathisen.

Foto: Bjørn Hildonen

 

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse