Norskfinner er anerkjent som begrep på oss

 - vi får den avklaringen forbundet har bedt om !

Forbundet har som kjent siden 2007 gjort krav om å ta i bruk betegnelsen norskfinner på de av våre medlemmer som er anerkjent som nasjonal minoritet.  I sitt forslag til Statsbudsjett for 2012 gir Regjeringen bl.a. følgende uttalelse (se vedlegg):

   ... Med nasjonale minoriteter forstår vi etniske minoriteter med langvarig tilknytning til Norge. Gruppene jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere),    romanifolket/taterne og skogfinner har alle en historie i Norge som går langt bak i tid, og gruppene er anerkjent som nasjonale minoriteter.    ... For å synliggjøre at det er tale om én nasjonal minoritet vurderer departementet det likevel som mest hensiktsmessig å benytte betegnelsen    «kvener/ norskfinner» i offisielle dokumenter. 

Last ned dokumentfil (85 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse