Spennende oppdrag i forbundets sekretariat.

Bilde

Forbundet vil bygge opp sitt sekretariat foreløpig med medarbeider(e) som kan dekke følgende oppgaver

-  økonomitjenester med regnskap for ca. 550 bilag m/ca.1500 posteringer pr. år.

-  informasjonstjenester med drift av forbundets hjemmeside, forberedelser og oppfølging av møter og konferanser. Forbundet ønsker på sikt å utvide oppdraget til et sekretariat med daglig leder i full stilling.

 

Vi ønsker tilbud på begge oppgavene samlet eller delt opp i to. Til økonomitjenestene krever vi god økonomikompetanse. Til informasjonstjenestene krever vi IT-kompetanse og ønsker at man behersker både finsk og norsk.

 

Honorar/lønn etter avtale. Stillingsandelen vil ikke gi rett til tjenestepensjonsordning. Forbundsstyret forbeholder seg rett til å forkaste alle tilbud. Tjenestene kan i dag med moderne IT-utstyr utføres uten binding til et bestemt kontorsted.

 

Nærmere opplysninger: Forbundsleder Nils Petter Pedersen, Nyborgveien 53, N-9800 Vadsø. Mob.tel. +47 9523 1881. E-post nppvadso@online.no Hjemmeside www.finskforbundet.no

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse