Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

Kesä on saapunut Suomeen – tervetuloa nauttimaan siitä!
Toivottavasti näemme suuren joukon ulkosuomalaisia Turussa järjestettävässä Suomi Sydämessä -ulkosuomalaistapahtumassa heinäkuun alussa. Tapahtumaan tulijoiden suositellaan hoitavan majoitus- ja rekisteröitymisjärjestelynsä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtumasta on tietoa tässä tiedotteessa.
Toivomme jälleen, että lahjoituskirjojamme saavat ulkosuomalaisjärjestöt noutaisivat kirjansa Suomi-Seuran toimistosta Suomessa käydessään. Kirjojen postitus maailmalle on kallista, ja säästämme rahaa uusiin kirjahankintoihin, jos mahdollisimman monet noutavat kirjansa meiltä. Muistutamme kuitenkin, että tarkistatte, että yhdistyksenne tai yhteisönne jäsenmaksu Suomi-Seuraan on maksettu ennen kirjojen noutamista.

Parhain terveisin,
Suomi-Seura ry


Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehet koolla Helsingissä

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontui kevätkokoukseensa Helsinkiin
16. - 17.5.2011.
Asialistalla oli tällä kertaa tapaamisia etäkoulu Kulkurin eli entisen Kotiperuskoulun, Yleisradion johdon, ulkoasiainministeriön edustajien sekä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan, perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan puheenjohtajien kanssa.
Kokouksen lyhennetty pöytäkirja on luettavissa USP:n nettisivuilla Ajankohtaista-sivulla.
Puhemiehistön syyskokous järjestetään 28.- 29.11.2011.
Seuraava USP:n istunto pidetään perjantaina ja lauantaina 26.- 27. lokakuuta 2012 Helsingin yliopistossa. Kutsut istuntoon lähetetään kaikille ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöille helmikuussa 2012. Aloitteita voi jättää seuraavaan istuntoon jo nyt, mutta viimeinen jättöpäivä on 26.7.2012.


Lähetä postikortti uudelle eduskunnalle

Suomen uusi eduskunta aloitti työnsä 27.4.2011. Eduskunnassa on peräti 87 uutta kansanedustajaa. Osalla näistä on eduskuntakokemusta ennestään, mutta suurelle osalle valtiopäivät ovat ensimmäiset.
Joka vaalipiirissä äänestettiin tällä kertaa vilkkaasti. Koko maan äänestysprosentti nousi 70,4 prosenttiin. Myös ulkomailla äänestettiin poikkeuksellisen vilkkaasti. Kiitos tästä kaikille ulkosuomalaisille äänestäjille, jotka todistivat, että Suomen asioihin halutaan edelleen vaikuttaa, vaikka vakituinen koti on voinut olla jo vuosikymmeniä ulkomailla. Kaikki halukkaat äänestäjät eivät kuitenkaan päässeet vaaliuurnille asti.
Ulkosuomalaisparlamentti on jo yli kymmenen vuotta puhunut kirjeäänestyksen puolesta yhtenä tapana nostaa äänestysvilkkautta ulkomailla ja auttaa suomalaisia äänestäjiä täyttämään kansalaisuusoikeutensa. Monen äänestysmatka katkeaa käytännön hankaluuksiin: pitkiin matkoihin, korkeisiin kustannuksiin, arkisiin työ- tai perhe-esteisiin. Ulkosuomalaisparlamentti on nyt vedonnut kaikkiin hallitusneuvottelupuolueisiin, että kirjeäänestyksen salliminen otettaisiin mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Kirjeäänestys on jossain muodossa käytössä jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Suuri osa Euroopan maista (20) sekä Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo mahdollistaneet kirjeäänestyksen ulkokansalaisilleen.
Kirjeäänestys on luotettava ja selkeä. Se on lakiteknisesti helppo toteuttaa. Se on jo olemassa oleva malli, eikä kaipaa vuosien pohdintaa ja selvittelyä niin kuin sähköinen tai Internet-äänestys. Lähin naapurimme Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006.
Kirjeäänestyksen haluavat myös ulkosuomalaiset ja nyt on hyvä aika kertoa se uudelle eduskunnalle!
Hyvä ulkosuomalainen äänestäjä! Lähetä vaalipiirisi kansanedustajalle – uudelle tai vanhalle - hieno postikortti ja kerro hänelle, että haluat tulevissa vaaleissa myös mahdollisuuden äänestää kirjeitse. Postikortti on monin verroin parempi väline kertoa tästä kuin sähköinen viesti. Ensinnäkin se todistaa postin hyväksi ja luotettavaksi välineeksi. Lisäksi persoonallinen postikortti ei huku valtavaan sähköpostitulvaan vaan muistuttaa positiivisella tavalla siitä, että ulkosuomalaiset ovat aktiivisia osallistujia suomalaisessa yhteiskunnassa. Omat persoonalliset terveiset maailmalta tekevät asiasta ihmisläheisen ja muistettavan. Voit lähettää kortin yhdelle tai monelle kansanedustajille. Kansanedustajat puolueittain ja vaalipiireittäin ovat eduskunnan Internet-sivuilla http://www.eduskunta.fi.
Tässä yksi ehdotus tekstiksi:

Edustaja N.N.
Suomen eduskunta
00102 Eduskunta

Hyvä edustaja N.N.,
Onneksi olkoon eduskuntaan valintanne johdosta!
Ulkomailla äänestäminen on yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin. Kuitenkin pitkät ja kalliit äänestysmatkat ja arkisen elämän esteet hankaloittavat ulkosuomalaisten äänestämistä, vaikka kiinnostusta olisi. Toivonkin, että Suomen eduskunta voisi ottaa seuraavan hallituskauden tehtäväkseen sallia ulkosuomalaisille äänestyksen kirjeitse, kuten niin moni muu eurooppalainen ja kehittynyt maa on jo tehnyt.

Ystävällisin terveisin,
Nimi
Kaupunki, maa


Suomi Sydämessä -tapahtumalle pidennetty ilmoittautumisaika

Suomi sydämessä -tapahtuman ilmoittautumisaikaa on pidennetty. Ilmoittautuminen onnistuu Internetin kautta 30.6.2011 saakka. Paikan päällä Turussa on myös mahdollisuus ilmoittautua, mutta järjestäjät kuitenkin suosittelevat verkossa rekisteröitymistä ruuhkien välttämiseksi.
Suomi Sydämessä -tapahtuma järjestetään Turussa 1.–4.7. 2011. Tapahtuma tuo yhteen kaikenikäisiä suomalaissiirtolaisia ystävineen Suomesta ja maailmalta. Järjestäjät ovat varautuneet noin tuhanteen tapahtumavieraaseen juhlan aikana. Suomi Sydämessä -tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Juhlan valmistelut Euroopan kulttuuripääkaupungissa etenevät suunnitelmien mukaan. 1.6. julkaistiin Marja-Liisa Kuosmasen Suomi sydämessä -single, jonka on säveltänyt alan legenda Veikko Samuli ja sanoittanut Chrisse Johansson. ”Laulu pitää sisällään vahvan tarinan. Yhä useampi suomalainen on Marja-Liisan tavoin löytänyt kotipaikan ulkomailta. Ulkomaille muutto ei kuitenkaan pyyhi pois suomalaisuutta, vaan monin paikoin jopa vahvistaa sitä”, tekijätiimi muistuttaa. Laulu kuullaan Suomi Sydämessä -juhlan avajaisissa lauantaina 2.7.
Temaattisesti Suomi Sydämessä luo katseita integroituneeseen suomalaisuuteen ympäri maapallon. Yhdysvaltain suomalaisista maan itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajan John Mortonin perintöä tutkitaan erillisen John Morton -seminaarin voimin. Etelä-Amerikan suomalaistuulahduksia saadaan Brasilian Penedosta, jonne 1920-luvun siirtolaiset ovat jättäneet vahvan kädenjälkensä paikallistyyleihin sekoittuneine kansantanssiharrastuksineen.
Suomi Sydämessä -tapahtumaa juhlitaan myös lukuisten musiikkiesitysten, siirtolaisuusmuiste-loiden, tapahtumatorin ja oman filmifestivaalin voimin. Turun Siirtolaisuusinstituutin yhteyteen avataan myös oma Siirtolaispuistikkonsa muistomerkkeineen.
Tapahtuman tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittautumiskäytäntöihin voi tutustua Siirtolaisuusinstituutin Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj
Tapahtumaan osallistuvien kannattaa varata majoitus hyvissä ajoin.
Turku ja Viron Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkeja vuonna 2011. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 on merkittävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma: http://www.turku2011.fi


Suomen ja Saksan kirkon johtohenkilöt tapaavat Helsingissä

Saksan evankelisen kirkon (EKD) ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välinen korkean tason konsultaatio järjestetään 14.-17.6. Helsingissä. ”Odotamme konsultaation auttavan kehittämään jo ennestään hyvin toimivaa yhteistyötä kirkkojemme välillä”, luonnehtii Suomen kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osaston teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen odotuksia kokouksen edellä.
Saksasta tulevaa delegaatiota johtaa EKD:n raadin varapuheenjohtaja, piispa Jochen Bohl. Seurueessa on mukana lukuisia Saksan evankelisen kirkon ekumeenisista suhteista vastaavia henkilöitä, mm. EKD:n kirkkohallituksen varapresidentti ja ekumeenisen osaston johtaja, piispa Martin Schindehütte. Suomalaisiin isäntiin kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla mm. kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan puheenjohtaja, piispa Wille Riekkinen, kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen ja muita ulkosuomalaistyön vastuunkantajia.
Helsingissä on tarkoitus vaihtaa ajatuksia kirkkojen tulevaisuudennäkymistä ja ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä. ”Keskeinen esillä oleva teologinen teema ”kirkon näkyvä ykseys” liittyy keskinäiseen oppimiseen sekä kirkkojemme ekumeenisen toiminnan perusteita ja tavoitteita koskevan yhteisymmärryksen lisäämiseen”, selvittää Karttunen. Hän toteaa myös Saksan suomalaisten ja Suomen saksalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn olevan konsultaatiossa käsiteltävien aiheiden listalla. Molemmat tapahtuvat vastavuoroisuuden periaatteeseen nojaten kirkkojen välillä vuonna 1977 solmitun sopimuksen pohjalta.
Vastaavia Saksan ja Suomen kirkkojen välisiä konsultaatioita järjestetään joka kolmas vuosi. Edellisen kerran kirkkojen edustajat kokoontuivat Ratzeburgissa Saksassa kesäkuussa 2008.


Osoitetodistus Suomeen sähköisesti pilottipalvelun kautta

Väestörekisterikeskus on toteuttanut yhdessä valtiovarainministeriön ja Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa pilottipalvelun, jolla EU-jäsenmaissa (Espanja, Portugali, Ruotsi, Slovenia ja Viro) asuva väestötietojärjestelmäämme (VTJ) rekisteröity henkilö voi lähettää osoitetodistuksen ulkomailla muuttuneesta asuinosoitteestaan maistraatille VTJ:ään tallennettavaksi hyödyntäen EU-maiden yhteen toimivaa sähköistä tunnistusta.
Lisätietoja:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/vrk_stork_pilot_5a/index.html


Uusi ajokorttilaki voimaan

Suomen uusi ajokorttilaki tuli voimaan kesäkuun alussa. Uuden ajokorttilain (386/2011) autokoululupia ja M-luokan ajokortin suorittamista sekä muun muassa ajokortin terveysvaatimuksia ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2011. Lain voimaantuloaikaan vaikuttavat muun muassa EU-lainsäädäntö ja liikenneopettajien ammattipätevyyslaki.
EU:n ajokorttidirektiivin toimeenpanoon liittyviltä osin laki tulee voimaan tammikuussa 2013. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen
ajokorttikäytäntö.
Vuonna 2013 ajokorttilaki tulee muuttamaan muun muassa ajokorttiluokkia ja ajokorttien voimassaoloaikaa. Samaan aikaan tulee voimaan myös kansallinen B-luokan kuljettajaopetusuudistus. Se vaikuttaa kuljettajakoulutuksen määrään ja opetuslupaopetukseen.
Matkapuhelimen pitäminen kädessä ajaessa lasketaan 1.6.2011 lähtien toistuviin liikennerikkomuksiin. Ajokielto seuraa, jos toistuvia rikkomuksia on vuodessa kolme.
Kaikkien rikkomusten ei tarvitse liittyä kännykän käyttöön, vaan muut rikkeet voivat olla esimerkiksi ylinopeuksia.
Ajokiellon pituus vaihtelee yhdestä kuukaudesta puoleen vuoteen. (Liikenne- ja viestintäministeriö, http://www.lvm.fi)


Suomalaisen henkilökortin ulkoasu uudistui

Poliisin myöntämien henkilökorttien ulkoasu uudistuu 31.5.2011 alkaen. Uudet henkilökortit muuttuvat siten, että kansalaisen henkilökortti on värisävyltään sinertävä, alaikäisen henkilökortti violetti ja ulko-maalaisen henkilökortti ruskea. Vanhamalliset henkilökortit kelpaavat ja ovat käytettävissä koko kortin voimassaoloajan.
Korttiin on lisätty uusia turvallisuutta parantavia turvatekijöitä. Muuten korttien sisältämät tiedot, tunnisteet ja käytettävyys säilyvät ennallaan.
Henkilökortti on kuvallinen todistus haltijansa henkilöllisyydestä. Voimassaolevaa henkilökorttia voidaan käyttää myös matkustusasiakirjana EU- jäsenvaltioissa. Ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. ala-ikäisen henkilökortti, ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.
Henkilökortti sisältää lisäksi sähköisessä asioinnissa tarvittavan teknisen osan (siru). Siru sisältää Väestörekisterikeskuksen tuottaman kansalaisvarmenteen, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten asiointipalvelujen käytön (ns. sähköinen henkilökortti). Henkilökorttiin voidaan lisätä hakijan pyynnöstä myös sairausvakuutustiedot, jolloin sitä voidaan käyttää Kela-kortin sijaan esimerkiksi apteekeissa tai lääkäriasemilla asioitaessa.
Henkilökortin myöntää hakemuksesta poliisi. Henkilökortti myönnetään tietyin edellytyksin myös ulkomaalaiselle tai alaikäiselle. Henkilökortti maksaa 51 euroa ja alaikäisen henkilökortti 30 euroa. Poliisin kassajärjestelmän muutostyön vuoksi henkilökortit on maksettava käteisellä. Maksu peritään hakemusta jätettäessä.
Henkilökortti on voimassa viisi vuotta. Voimassa olevia henkilökortteja voi henkilöllä kerrallaan olla vain yksi. (www.poliisi.fi)


Paluumuuttajan infopäivä Suomi-Seurassa

Paluumuuttajan infopäivänä 26. elokuuta 2011 Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville kello 10 - 14.
Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin, esimerkiksi Takaisin Suomeen -oppaaseen ja Senioripaluumuuttajan oppaaseen.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu info@suomi-seura.fi, puh: +358-(0)9- 684 1210
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8 (3. krs), 00170 Helsinki


Avoimet ovet Suomi-Seurassa

Avoimien ovien päivänä 30. syyskuuta 2011 Suomi-Seura ry esittelee toimintaansa, neuvontapalvelun tarjoamaa opastusta ulkomaille muuttajille ja Suomeen palaaville sekä esittelee seuran julkaisemia oppaita ja infomateriaaleja.
Ovet ovat avoinna kello 10 - 15.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. +358-(0)9-684 1210
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8 (3. krs), 00170 Helsinki
http://www.suomi-seura.fi


Suomi-Seuran suomen kielen kurssin peruutuspaikkoja voi vielä kysyä

Suomi-Seura ry:n suomen kielen intensiivisen kurssin peruutuspaikkoja voi vielä kysellä.
Seura järjestää suomen kielen intensiivisen kurssin Helsingissä 18. – 29. heinäkuuta 2011. Saapumispäivä on 17. heinäkuuta. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen.
Kurssilla opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä (alkeis- ja keskiryhmä sekä edistyneet) 50 tuntia. Kurssilla esitellään Suomeen muuttoon ja työnhakuun liittyviä asioita ja tutustutaan suomalaisuuteen. Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi.
Lisätietoja: http://www.suomi-seura.fi - Seminaarit ja kurssit


The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course

You can still inquire about attending the Finland Society’s intensive Finnish language course, as every year we have cancellations and room will therefore be available.
The course will be arranged on July 18 - 29, 2011 (arrival on Sunday, July 17) in Helsinki.
The course is primarily for descendants of Finnish emigrants (aged 18 – 45) who are planning to move to Finland. The foreign spouses of expatriate Finns may also attend.
Finnish (50 lessons) will be taught in small groups at three levels: beginners, intermediate and advanced.
For more information and application forms, please visit our website: http://www.suomi-seura.fi (seminars and courses) or contact Suomi-Seura ry/The Finland Society, Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND, tel. +358-9-6841210, info@suomi-seura.fi.


Syksyn 2011 yhteishakujen aikataulut

Ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan seuraavan kerran syksyllä, ja koulutus alkaa keväällä 2012. Yhteishaut tapahtuvat sähköisesti nettihakuina. Suomessa yhteishakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Syksyn yhteishaussa aloituspaikkoja on vähemmän kuin keväällä.

Ammatillinen koulutus
Syksyn yhteishaku on 28.9.–7.10.2011 osoitteessa http://www.haenyt.fi (sivut ovat auki hakuaikana). Syksyn yhteishaussa on mukana ammatillinen koulutus. Päivälukioihin haetaan kevään yhteyshaussa.
Suomen tai ruotsikieliseen koulutukseen voi hakea myös ulkomaisella todistuksella niin sanotussa joustavassa valinnassa. Tällöin hakija voidaan valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Joustavassa valinnassa hakeminen ei kuitenkaan takaa automaattisesti pääsyä koulutukseen.
Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen osoitteessa http://www.haenyt.fi ja valitsee lomakkeesta ne oppilaitokset ja linjat, joihin hän haluaa hakea joustavassa valinnassa. Hakijan on lähetettävä kaikkiin näihin oppilaitoksiin kopiot sekä yhteishakulomakkeesta että ulkomaisesta koulutodistuksesta. Tarkista hakuohjeet erikseen niistä oppilaitoksista, joihin olet hakemassa. Tee hakemukset ajoissa! Hakemusten on oltava perillä hakuajan puitteissa, ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Jos hakijan äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, voi koulutuksen järjestäjä testata onko hakijalla riittävä kielitaito opinnoissa selviytymiseen. Kielitestillä testataan yleiskielitaitoa.

Ammattikorkeakoulut
- englanninkieliseen koulutukseen haetaan 29.8. – 9.9.2011 osoitteessa http://www.admissions.fi .
- nuorten suomen ja ruotsinkielisen koulutuksen haetaan 12.9. - 7.10.2011 osoitteessa http://www.amkhaku.fi
- aikuiskoulutukseen haetaan 12.9. - 7.10.2011 osoitteessa http://www.amkhaku.fi
Ammattikorkeakouluun, sekä vieraskieliseen että suomen ja ruotsin kieliseen koulutukseen voi hakea ulkomaisella todistuksella, jos se asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.
Yliopistokoulutus
Yliopistojen yhteishaku on seuraavan kerran 12.9. – 7.10.2011 osoitteessa
http://www.yliopistohaku.fi.
Ulkomaisella tutkinnolla voi hakea yliopistoon Suomessa, jos tutkinto antaa kelpoisuuden hakea yliopisto-opintoihin tutkinnon suoritusmaassa. Yliopistojen yhteishausta huolimatta hakukäytännöissä on edelleen eroja. Osa tiedekunnista järjestää erillisvalinnan ulkomaisella tutkinnolla hakeville. Erillisvalinnoissa haetaan yliopistojen omien sivujen, http://www.universityadmissions.fi -palvelun tai joissain tapauksissa http://www.yliopistohaku.fi -palvelun kautta. Tarkista hakumenettely joko http://www.yliopistohaku.fi palvelusta kohdasta Koulutushaku tai suoraan kyseisen yliopiston hakijapalveluista.
Suomen yliopistoissa on mahdollisuus suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkinnot englanniksi: Perustutkintojen lisäksi on tarjolla englanninkielisiä lisensiaatin- tai tohtorintutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia. Niistä tietoa löytyy osoitteesta http://www.universityadmissions.fi.


Suomi-Seuran Neuvontapalvelu on mukana Suomi Sydämessä -tapahtumassa

Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa 1.- 4.7.2011 suuren Suomi Sydämessä
-ulkosuomalaisjuhlan. Kaikki ulkosuomalaiset sukulaisineen ympäri maailman ovat tervetulleita tapahtumaan. Tilaisuudessa on luentoja ja seminaareja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä opastettuja retkiä Turun lähiseudulle ja kauemmaskin.
Myös Suomi-Seura on mukana tapahtumassa. Neuvontapalvelumme on tavattavissa koko tapahtuma-ajan tapahtumatorilla Klassikon koulun pihalla kello 9 -18 välisenä aikana. Meiltä voi tulla kysymään neuvoa ulkomaille muuttamisesta, siellä asumisesta ja Suomeen palaamisesta. Esittelemme neuvontapalvelun laatimia maaoppaita ja paluumuuttajan oppaita, joita voi myös ostaa tilaisuudessa.
Toripöydältämme on mahdollisuus hankkia myös erilaisia Suomi-tuotteita kotiin vietäväksi.
Tapahtuman ohjelma ja tarkat matkustus- ja majoitusohjeet ovat Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla osoitteessa http://www.migrationinstitute.org. Tavataan torilla!


Suunnitteletko muuttoa Espanjaan?

Suomi-Seuran Matkatoimisto järjestää tutustumismatkan asuntotarjontaan Espanjan Costa del Solille 29.10. - 5.11.2011.
Lisätiedot Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy Ritva Wikman, ritva.wikman@suomiseuranmatkat.fi,
puh 09-74228844.


Oppi&ilo-tuotesarja nyt Suomi-Seuran verkkokaupassa

Oppi&ilo on monipuolinen, tietoja ja taitoja kehittävä tuotesarja 0 – 12-vuotiaille lapsille. Sarjan idea perustuu tekemiseen, viihtymiseen ja oivaltamiseen, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tuotteita, mm. pelejä, puuhakirjoja, kirjoja ja tekemiskortteja on viidestä aihealueesta: puhetta ja kirjaimia, lukuja ja logiikkaa, kielet ja kulttuurit, tieteet ja taiteet sekä järkeä ja tunteita.
Sarjan tuotteet ovat joko suomalaisten ammattilaisen tekemiä tai huolella valittuja ulkomaisia käännöstuotteita. Kotimaisissa tuotteissa seikkaillaan Summanmutikassa, joka on mielikuvituksellinen saari asukkaineen.
Tuotteiden lisäksi sarjaan kuuluu runsaasti puuhaa lapsille verkkosivuilla http://www.oppijailo.fi. Löydä animaatio, Summanmutikan asukkaiden esittely, askarteluvinkkejä, ystävänkirja ja hauskoja pelejä!
Pullopostia Summanmutikasta
Tilaa myös Oppi&ilo-uutiskirje : http://www.oppijailo.fi/index/uutiskirje
Uutiskirje tuo sähköpostiin mielenkiintoisia artikkeleita lapsen kehityksestä ja kasvusta, hauskoja kilpailuja sekä paljon kivaa puuhaa lapsille. Se esittelee myös uusimmat innostavat Oppi&ilo-tuotteet ja vinkkaa tapahtumista ja tarjouksista. Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa.
Oppi&ilo Facebookissa
Facebookissa http://www.facebook.com/oppijailo
Tilaa nyt innostavia Oppi&ilo tuotteita
Oppi&ilo sarjan tuotteet ovat nyt tilattavissa Suomi-Seuran verkkokaupasta: http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=32


Jääkiekon MM -T-paita saatavana Suomi-Seurasta

Suomen voittamaa jääkiekon maailmanmestaruutta juhlistava T-paita on nyt saatavana Suomi-Seuran Tuotevälityksestä (www.suomi-seura.fi -Tuotteet – Suomi-paidat). Hinta on jäsenille 15 euroa ja 17 euroa muille.
Lisätietoja:http://www.suomiseura.fi/site_v3/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=299&category_id=13&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=32


Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran Internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
http://www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.
Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (info@suomi-seura.fi), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.
Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.


Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat nyt myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!


Hyvässä seurassa jo 84 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.


Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää Helsingissä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille, heidän jälkeläisilleen ja puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: http://www.suomi-seura.fi

Seuraava järjestötiedote ilmestyy heinäkuun alussa.

Suomi-Seura ry
Mariankatu 8
00170 Helsinki
Puh: +358-(0)9-684 1210
Fax: +358-(0)9-684 12140
info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi
Ulkosuomalaisparlamentti:
Osoite, puhelin ja fax samat kuin yllä
info@usp.fi
http://www.usp.fi

Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen: tiedote@suomi-seura.fi.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse