Norsk Finsk samarbeid

Bilde

Vadsø ble invadert av finske personligheter fredag 6. mai med den finske ambassadøren i Norge, Maimo Henriksson, direktør Jan Förster fra Finsk-norsk kulturinstitutt og en delegasjon fra vennskapskommunen Kemijärvi med kommunaldirektør Olli- Pekka Salminen og ordfører Juha Pikkarainen i spissen.

Bjørn Henrik Mathisen:


Som drivkraft bak invitasjonen av de finske gjestene, sto Norsk-finsk forbund med Vadsø norsk-finsk forening som teknisk arrangør. Hensikten med besøket var å drøfte samarbeid over landegrensen generelt, og spesielt å skape nytt liv i vennskapsavtalen mellom Vadsø og Kemijärvi. Denne avtalen ble inngått på 1970-tallet, og ei tid framover var kontakten mellom kommunene god med blant annet gjensidig besøk og kulturutveksling. Men i det siste har det vært stille inntil det nåværende besøket der det var satt opp et allsidig program med drøftinger både på det politiske og på det administrative og kulturelle plan for blant annet å blåse nytt liv i kontakten mellom Vadsø og Kemijärvi.Hvis så skjer, har initiativtakerne fått innfridd sitt ønske med dette besøket.
 

Konserter
Programmet for dagen starta tidlig med skolekonsert i Vestre Jakobselv. Her fikk elevene høre finsk folkemusikk spilt av rektor ved musikkinstituttet Anna Kekki på fløyte akkompagnert av lærer Marina Panfilo på piano, og de framførte også finske sanger. Som avslutning spilte de «Våren» av Edvard Grieg. Utpå formiddagen spilte de samme lærerne på Vadsø ungdomsskole. Under kulturtilstelninga på fylkesbiblioteket senere på ettermiddagen opptrådte finsktalende elever fra Vestre Jakobselv skole og fra Sentrum skole under ledelse av henholdsvis Ritva Krogh og Mira Halonen. De framførte både sanger og danser til stor fornøyelse for publikum.

Drøftinger
På høgt plan hadde ambassadør Maimo Henriksson drøftinger med fylkesmannen i Finnmark, og assisterende fylkesmann Tor Stafsnes for ulike forhold her nord, om utviklingsbehov for Finnmark, samarbeid innen utdanning og språk, grenseløs samarbeid innen helse og sosialsektoren og om Nordområdesatsingen. Representantene fra den administrative og politiske ledelsen i Kemijärvi kommune hadde møte med Vadsø kommune der nærmere samarbeid blei drøfta. En rekke punkter i ny vennskapsavtale ble tatt opp, og utkastet til den nye avtalen vil bli lagt fram for bystyret til godkjenning. Innen kultursektoren var det drøftinger mellom direktør Jan Förster, fylkeskultursjef Marianne Pedersen og fylkesbiblioteksjef Sissel Jakola. Her ble utvidet samarbeid på bredt plan mellom Finland og Norge tatt opp, og det ble uttrykt ønske om at Finsk-norsk kulturinstitutt i større grad skal synliggjøre instituttets formidling av finsk kultur i nord, blant annet som et ledd i finskopplæringa i skoleverket. Lærerne fra Kemijärvi hadde møte med lærerne i Vadsø. Også her ble et utvidet samarbeid drøfta med tanke på språkopplæring. Det kan være aktuelt med utveksling av lærere, skoleturer for elever og en gjensidig avtale der elever kan hospitere ved skoler i vennskapskommunen. Forslag om slikt samarbeid må tasi vennskapsavtalen.

Kulturkveld
Etter velkomsthilsen av Maarit Garvo fra Vadsø norsk-finsk forening, som leder av kulturtilstelninga på Finnmark fylkesbibliotek, leda hun bidragsyterne elegant gjennom det tettpakkede programmet. Det var en god opplevelse å høre de mange svært interessante foredragene som her bare gjengis i stikkords form da hvert foredrag ville krevd ei helavisside. Først ute blant foreleserne var ambassadør Maimo Henriksson. I sitt foredrag kom hun først inn på valget i Finland, men satte så fokus på samarbeidet mellom Finland og Norge både innen kultur og i næringssammenheng. Den finske poeten Eva-Stina Byggmästar lar seg ofte inspirere av naturen, og hun framførte flere dikt til ettertanke både på finsk og på svensk. Vadsøværingen, og redaktør i Oktober forlag, Birgit Bjerck tok opp i et humørfylt kåseri vandringa fra «kven» gjennom inspirasjon av en svensk forfatter til å bli både glad i finsk litteratur og bli en Finlandsvenn. Bibliotekar Minna Lindroos kunne fortelle at Finnmark fylkesbibliotek, som nasjonalt bibliotek for finsk litteratur, får statstilskott til sine innkjøp og at det kjøpes inn 600 bøker pr år. Samlinga av finsk litteratur utgjør nå 13.000 titler. Direktør Jan Förster fortalte om kulturinstituttets oppgaver som inspirator og formidler av finsk kultur. Som avslutning av den givende kulturkvelden, spilte musikerne fra Kemijärvi finsk folkemusikk. Og skulle det så være noe tilhørerne savnet, måtte det være de to lands nasjonalsanger.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse