Finske kulturarrangement i Vadsø 6. mai 2011

Bilde
Maimo Henriksson, Finlands ambassadør i Norge

Styrket samarbeid med Kemijärvi som vennskapskommune

På 1970-tallet ble det inngått vennskapsavtale mellom Vadsø og Kemijärvi. De siste årene har avtalen mer eller mindre ligget i dvale. I forbindelse med arrangementet i Vadsø kommer politisk- og administrativ ledelsen i Kemijärvi kommune for å drøfte en vitalisering av avtalen. Deler av delegasjonen skal også avlegge Vardø kommune, som også har vennskapsavtale med Kemijärvi, et besøk på ettermiddagen 6. mai.

Med i delegasjonen fra Kemijärvi er også musikere og lærere. De finske musikerne skal ha skolekonserter, og de skal også ha samtaler med kulturarbeidere og finsklærere i Vadsø. Målsettingen med samarbeidet er i første omgang å styrke finskundervisningen ved skolene i Vadsø og få etablert lærer-, elev- og kulturutveksling mellom Vadsø og kommunens finske vennskapskommune Kemijärvi.

Finsk kulturkveld på Fylkesbiblioteket.

Fredag kveld inviteres det til en åpen og gratis kulturkveld på fylkesbiblioteket. Under arrangementet vil Finlands ambassadør, Maimo Henriksson være til stede. Hun tiltrådte som ambassadør 1. september i fjor og dette blir hennes første besøk i Finnmark.

I tillegg kommer direktør for Finsk-Norsk kulturinstitutt, Jan Förster til Vadsø for å overvære arrangementet. Etter planen skal han også møte fylkeskultursjef Marianne Pedersen å synliggjøre instituttets formidling av finsk kultur også i nord. Et ønske fra Vadsø norsk-finsk forening er at Finsk-norsk kulturinstitutt, Oslo ved å delta på arrangementet skal bidra til å styrke kulturformidlingen som ledd i finskopplæringen i skoleverket.

På kulturkvelden blir det innslag av de finske musikerne, kommunens finskelever og den finske poeten Eva-Stina Byggmästar. Det blir foredrag og en orientering om den finske litteratursamlingen ved fylkesbiblioteket. Og ikke minst, Vadsø-kvinnen Birgit Bjerck (64), som ble tildelt Norsk-finsk kulturfonds hederspris for 2010, skal holde et foredrag om hennes relasjoner til Finland og finsk litteratur. Birgit Bjerck, som i dag er redaktør i Oktober forlag, mottok prisen fordi hun "på en fortjenestefull måte har fremmet kulturforbindelsene mellom Norge og Finland".

Fra Kemijärvi kommer:

Olli-Pekka Salminen, kommunaldir.

Juha Pikkarainen, ordfører for regjeringen evt. Jarkko Kotilaine, rådsordfører

Ulla Lahdenmäki, prosjektkoordinator, turisme

Juha Narkilahti, dir. i bildning, kultur og fritid i Kemijärvi

Anna Kekki, rektor musikkinstituttet (spiller fløyte)

Marina Panfilo, lærer (spiller piano)

Sari Murtonen, lærer i finsk og religion (Hillatien koulu, 1.-9. kl)

Marko Nampajärvi, lærer (Kallaa skole, barnetrinnet)

Øvrige gjester:

Maimo Henriksson, Finlands ambassadør i Norge, Oslo

Jan Förster, dir. Finsk-norsk kulturinstitutt, Oslo

Forfatter Eva-Stina Byggmästar, Jakobstad, Finland

Redaktør Birgit Bjerck, Oktober forlag, Oslo

Program:

Kl. 0900: Kemijärvis adm. og politiske ledelse møter representanter fra Vadsø kommune

Kl. 1200: Delegasjonen drar til Vardø. Møte på rådhuset kl. 1300

Kl. 0900: Musikere og lærere - konsert i V. Jakobselv

Kl. 1200: Konsert - ungdomsskolen. Finskelever fra videregående og Sentrum inviteres

Kl. 1230: Omvisning på ungdomsskolen

Kl. 1300: lærere og musikere fra Kemijärvi møte kollegaer i Vadsø

Kl. 1400: Ambassadør Henriksson, møte med fylkesmannen

Kl. 1430: Direktør Jan Förster, møte med fylkeskommunen

Kl. 1530: Avtalt guidet tur i Esbensen- og Toumainengården

Kl. 1800. Kulturkveld på fylkesbiblioteket

  • Åpning - hilsen fra ambassadør Maimo Henriksson, Oslo
  • Poesi ved finsk forfatter Eva-Stina Byggmästar (finlandssvensk)
  • Skoleklasse opptrer (kommunens finskelever)
  • Foredrag - Birgit Bjerck, tildelt Norsk-finsk kulturfonds hederspris 2010
  • Fylkesbibliotekets finsksamling  v/Fylkesbiblioteket
  • Finsk-norsk kulturinstitutt - hva er det, hva kan det bli ? Dir. Jan Förster
  • Musikkinnslag (Kemijärvi)

Kl. 2000: Middag for gjestene på Sirkkagården, vertskap Vadsø kommune

    Kristian Sirkka orienterer om gården

    Poesi ved finsk forfatter Eva-Stina Byggmästar  (?)

    Musikkinnslag (?)

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse