ETTERMIDDAGSSEMINAR OM OPPLÆRINGEN I FINSK

Bilde

 

Til kommunens

  • - politiske og administrative ansvarlige for opplæring
  • - kommunens finsklærere.

I forbindelse med forbundets årskonferanse inviterer vi med dette til seminar om "Vennskapskomuner, voksenopplæring og kulturformidling som ressurser i finskopplæringen" på

Rica Hotell Vadsø fredag 11. mars 2011

Vedlagt følger programmet både for seminaret og forbundets vedtektsfestede ledermøte.

Som kjent gir Opplæringsloven rett til opplæring i finsk som andrespråk i Finnmark og Troms. Tilslutning av elever som velger finsk har en negativ utvikling. Fylkesmennene som skolemyndighet har iverksatt tiltak for bedre den faglige oppfølging av finsklærere og utviklingen av læremateriell. Forbundet har for sin del prioritert elevenes muligheter for å praktisere finsk språk utenfor skolen. Voksenopplæring i finsk, utveksling med finske vennskapskommuner og formidling av finsk litteratur, forfattere, utstillinger, film og annen finsk kultur, er tiltak som kan forbedre mulighetene for å praktisere finsk språk.

Vi ønsker deltakelse fra opplæringsansvarlige i kommunene og finsklærere og ber om at denne invitasjon blir formidlet internt i kommunen. Særlig gjelder det kommunene Alta, Båtsfjord, Karasjok, Lebesby, Porsanger, Sør-Varanger, Tana og Vadsø som har over 90 % av fylkets finskelever.

Det er reservert plass på hotellet fra fredag til lørdag og forbundet har søkt dekning av oppholdet og reiseutgiftene.

Med vennlig hilsen

Nils Petter Pedersen/sign.

forbundsleder

 

PROGRAM - Vadsø Rica Hotel

Fredag 11. mars

(Formøte om Kulturformidling - egen invitasjon fra Fylkesbiblioteket i Finnmark)

13.00   Registrering, lunch

14.00   Velkommen v/forbundsleder Nils Petter Pedersen

Status i finskopplæringen - fylkesmannen i Finnmark

15.00   Avtaler med finske vennskapskommuner

            Gunhild Ingilæ Haukenes, KS-Finnmark

            Rådmann Jens Betsi, Vadsø kommune

16.00   Voksenopplæring i finsk

            May Torild Karikoski, praktisk opplegg for VO-kurs

            Saara Pakarinen, AOF-Oslo - pedagogiske erfaringer

     

17.00   Kulturformidling i finskopplæringen

Direktør Jan Forster, Finsk-Norsk kulturinstitutt, Oslo                                             

Biblioteksjef Sissel Grønli Jakola, Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

18.00   Oppsummering

19.00   Middag

            (Konsert på utestedet "Et kult sted" )

 

Lørdag 12. mars

08.00   Frokost

09.00   Ledermøte for delegater og forbundsstyre:

Praktisk gjennomføring tiltakene fra seminaret

            Regnskap 2010 - godkjenning

            Kulturdager 2011 - orientering

            Årsbudsjett 2011 - orientering

 

13.00   Avslutning - utsjekk, lunch

 

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse