UUSI JULKAISU

Marjut Anttonen

Menetetty koulunkäynti

Norjan valtion hyvitykset saamelaisille

ja kveeneille

Tutkimuksia A33. 2010. 141 s.

ISBN 978-952-5889-01-7

 

Teos käsittelee Norjassa vuonna 2005 tehtyä poliittista päätöstä, jonka mukaan valtio

maksaa hyvityskorvauksia "menetetystä koulunkäynnistä" iäkkäille saamelaisille ja suomalaistaustaisille

kveeneille. Tällä tarkoitetaan niiden henkilöiden koulunkäyntimenetyksiä,

jotka eivät norjalaistamispolitiikan vuoksi saaneet opetusta omalla äidinkielellään

eli saameksi tai suomeksi, ja jotka eivät sota-ajan lyhyen koulunkäynnin seurauksena oppineet

kunnolla lukemaan tai kirjoittamaan norjaakaan.

Korvaukset ovat osa laajempaa hyvityskorvausjärjestelmää, jonka avulla "valtio pyrkii

selvittämään välinsä menneisyyden kanssa". Symbolisia hyvityksiä maksamalla pyritään

korvaamaan tiettyjen ryhmittymien epäoikeudenmukainen kohtelu aikaisempina vuosikymmeninä.

Hyvitykset ovat osaltaan myös poliittisia anteeksipyyntöjä, jotka ovat yleistyneet

kautta maailman 1990-luvun puolivälistä lähtien. Maksaminen on alkanut vuonna

2006.

Marjut Anttonen on suorittanut fi losofi an tohtorin ja kasvatustieteen maisterin

tutkinnot Turun yliopistossa. Hänellä on etnologian dosentuuri Jyväskylän

yliopistossa ja perinnetieteen, erityisesti etnisyystutkimuksen dosentuuri Itä-

Suomen yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Monikulttuurisuuden ja

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkoston erikoistutkijana Turun yliopistossa.

 

Tilaukset ja tiedustelut:

Toimistonhoitaja Kirsi Sainio, Siirtolaisuusinstituutti (kirsai(at)utu.fi ).

Hinta 20 € + toimituskulut

Kirja on hankittavissa myös nettikaupastamme:

http://www.migrationinstitute.fi /netshop/


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse