Skyggerapport

Bilde

Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto har funnet det nødvendig å avgi en egen supplerende skyggerapport til departementets 3. rapport om

Rammenkonvensjonen om nasjonale mnoriteter.  Det baserer seg på forbundets landsmøtevedtak og kontakt med departementet. Som vi har gitt uttrykk

for så vi helst at våre synspunkter kom fram i Norges offisielle rapportering, men mener at denne ikke gir et fullstendig bilde av vår faktiske situasjon.

Nils Petter Pedersen
Leder

Se vedlegg.

Last ned dokumentfil (39 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse