Haluaisitko muuttaa takaisin Suomeen?

Oletko suomalainen ja asutko pysyvästi ulkomailla? Osallistu tutkimukseen, jossa kartoitetaan EU-maissa asuvien suomalaisten ja heidän lastensa Suomi-kuvaa ja paluumuuton edellytyksiä. Erityisen huomion kohteena ovat tähän saakka tutkimuksen ulkopuolelle jääneet toisen tai kolmannen polven Euroopan suomalaiset.
Euroopan unionin alueelle rajatussa Turun yliopiston hankkeessa selvitetään suomalaistaustaisten henkilöiden koulutusta, kielitaitoa ja yhteyttä suomalaiseen kulttuuriin, Suomeen tai kansainvälisyyteen liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia.
Tutkimus kartoittaa myös ulkosuomalaisten Suomi-kuvaa. Tutkimus selvittää niin toiveita ja mahdollisuuksia kuin myös pelkoja, esteitä tai ennakkoluuloja, jotka tukevat tai estävät Suomeen muuttoa. Hanke tuottaa uutta tietoa Euroopassa asuvien ulkosuomalaisten paluumuuton edellytyksistä.
Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto, Porin kaupunki ja Filmihalli Oy.

Vastaa kyselyyn 31. tammikuuta mennessä

Jos olet ensimmäisen polven suomalainen maahanmuuttaja Euroopassa, kysely suomeksi:
file://https:/www.webropol.com/P.aspx?id=487320&cid=31249863

Jos olet toisen polven suomalainen maahanmuuttaja Euroopassa, kysely suomeksi (huomaa, että voit vastata tähän kyselyyn myös ruotsin, englannin, saksan tai italian kielellä)
https://www.webropol.com/P.aspx?id=496573&cid=102735213

 Lisätietoa

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tutkimushanke "Takaisin Suomeen?"
- FT, Kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula, p. 02-333 8136, E-mail: file://mailto:outi.tuomi-nikula@utu.fi/
- Huk, projektipäällikkö Tarja Laine, p. 02-333 8115  Email: file://mailto:tarja.laine@utu.fi/

Toivomme, että lähetätte tiedot tutkimuksesta myös niille ulkosuomalaisille, joita tämä viesti ei mahdollisesti tavoita.
Ohessa tietoa kyselytutkimuksesta ruotsiksi, englanniksi, saksaksi sekä italiaksi.

Vill du flytta tillbaks till Finland?

 
Är du finländare och fast bosatt utomlands? Vi vill gärna att du deltar i vår undersökning, där vi vill veta hurudan finlandsbild de i EU-länderna bosatta finländarna och deras barn har. Samtidigt vill vi också kartlägga förutsättningarna för återflyttning till Finland. Andra och tredje generationens europafinländare är av särskilt intresse, eftersom forskningsresultat om dem saknas.
I Åbo Universitets forskningsprojekt insamlas information om utlandsfinländare bosatta i EU-länderna - deras utbildning, språkkunskaper och förbindelser till den finska kulturen samt om deras planer för framtiden angående Finland och internationalism.
För projektet insamlas information om utlandsfinländarnas finlandsbild. Avsikten är också att kartlägga sådana önskemål och möjligheter men också rädslor, hinder och fördomar som stöder eller förhindrar en flyttning till Finland. Projektet ger ny kunskap om förutsättningarna för utlandsfinländare att flytta tillbaks till Finland.
Projektet är finansierat av Satakuntaliitto, Björneborgs stad och Filmihalli Oy.

Vänligen svara på enkäten senast 31.1.2011.

Om du är första generationens utlandsfinländare i Europa: file://https:/www.webropol.com/P.aspx?id=502899&cid=51322650

Om du är andra generations utlandsfinländare i Europa: file://https:/www.webropol.com/P.aspx?id=492479&cid=136008312

 För mer information vänligen kontakta University of Turku, School of Cultural Production and Landscape studies, forskningsprojektet "Tillbaka till Finland".
- Projektledare: Professor Outi Tuomi-Nikula, Professor of Cultural Heritage Studies, tel. +358 23338136, Mobil: +358 408649487, E-mail: file://mailto:outi.tuomi-nikula@utu.fi/
- Projektsekreterare: Tarja Laine, tel. +358 23338115, Email: tarja.laine@utu.fi


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse