Forbundsleder Nils Petter Pedersen – oppsummering i plenum av Ivalo-treffet 2010:

Bilde
Styreseminar Ivalo Foto: Bjørn Hildonen

Forbundets formål er å ivareta og utvikle finsk språk og kultur i Norge. Dette blir likevel bare en overskrift som må fylles med innhold. Vårt tradisjonsrike høst-treff i Ivalo med sitt sosiale formål og med årets  seminar om ”Vennskapskommuner som ressurs i språkopplæringen”, bidrar til det.

 

På kulturområdet, har forbundet fått en hyggelig melding fra Kulturdepartementet.  I sitt brev av 21.10.10 meddeler de at det faste statlige tilskuddet til våre viktige samarbeidsparter Finsk-norsk kulturinstitutt og Norsk-finsk kulturfond i Oslo og finsk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkeskommunes fylkesbibliotek i Vadsø, er videreført i statsbudsjettet for 2011.

 

Forbundsstyret vil fortsette dialogen med disse tre viktige samarbeidsparter om hvordan disse pengene kan bidra til å styrke formidlingen av finsk kultur og bli en ressurs også for finskopplæringen i hele Norge. Vi ser fram til at samarbeid og koordinert innsats her vil gjøre det mulig å formidle finsk kultur i form av litteratur, film, utstillinger etc. i hele landet.

På språkområdet skjuler myndighetenes valg av begrep på oss alle som kvener den realitet at vi allerede i 1997 fikk anerkjent finsk som vårt språk. Opplæringsloven gir som kjent elever i Finnmark og Troms rett til å få undervisning i finsk som andrespråk. At myndighetene siden har anerkjent kvensk som eget språk har vi tatt til orientering. Dette vil kreve to særskilte læreplaner. Vi legger avgjørende vekt på at det er foreldre/foresatte og ikke skolen/lærerne som skal foreta valget mellom finsk eller kvensk. Forbundet har framsatt krav om at finsk på samme måte som i Sverige, formelt blir anerkjent som minoritetsspråk i henhold til del II i Det europeiske språkcharter. 

Gode finsklærerne er en avgjørende ressurs i språkopplæringen. Forbundet har derfor tatt på alvor deres innspill om å skape muligheter for finskelevene utenfor skolen til å bruke språket i praksis. Det er derfor voksenopplæring og samarbeid mellom vennskapskommunene er prioritert. Årets Ivalo-seminar vil bli fulgt opp som tema på årskonferansen 2011 som forbundsstyret har bestemt blir i Vadsø i mars-2011. På seminaret i går og i dag har vi også fått bekreftet Foreningen Norden som en god ressurs i arbeidet videre med språksaken. Måten Porsanger-foreningen har bidratt til utvekslinger med sin vennskapskommune Keminmaa – der et folkelig tilsnitt er sentralt -  er i så måte et godt eksempel for andre kommuner.

 Avslutningsvis før vi avslutter med informasjoner om Ruija Kalender 2011, korte innlegg fra medlemsforeningene og hilsen fra vår finske innvandrerprest, har jeg følgende informasjoner:

 

-          Forskningsprosjektet ELDIA (European Language Diversity for All) innenfor EU:s 7. rammeprogram, Oulu der de ønsker kontakt om bl.a. gammelfinsk.

-          Finske kulturdager 2011 der vi vurderer både form, innhold og tidspunkt

-          Boka  ”Den finske arven” er oversatt til finsk og vil bli lansert for det finske publikum i Rovaniemi 19.- 20. november under tittelen ”Jäämeren Suomalaisia Kirja Ruijasta”

 

Takk til Tana finskforening for god praktisk tilrettelegging for årets opphold på Ivalo Hotel og med et artig dansekurs. God middag !

 

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse