Forbilledelige Porsanger

Bilde
Ivalo seminar Foto: Bjørn Hildonen

 - Det Porsanger Norsk-finsk forening gjør i forhold til kommunens vennskapskommune i Finland, Keminmaa, er på mange måter forbilledlige for andre av fylkets norskfinske foreninger, sa leder for Norsk-finsk forbund, Nils Petter Pedersen på årets høsttreff i Ivalo sist helg. 

Bjørn Hildonen 

Det forbundslederen siktet til, er at Porsanger-foreningen har stilt seg i spissen for vennskapelige utvekslinger - og med et folkelig tilsnitt - med vennskapskommunen i Lappland.

Følg Porsangers eksempel
Mens det tradisjonelt har vært den enkelte vennskapskommunes toppledelse som har pleid kontakter over grensen, noe som ikke har ført til en ønskelig folkelig forankring, har Porsanger kommune, i samarbeid med kommunens Norsk-finsk foreningen, hatt utveksling der ikke bare kommunens ledelse, men også andre har deltatt.

- I fjor gjestet en gruppe fra Keminmaa vennskapskommunen Porsanger. Initiativet hadde Norsk-finsk foreningen tatt. Gruppa fra Lappland besto av kommuneledelsen, deler av et kor, ungdomsband og utøvere av klassisk musikk. I tillegg var det med finlendere fra vennskapskommunen som fikk anledning til å markedsføre og selge sine lokalt produserte produkter. I høst dro så representanter for kommunen, kulturlivet og den lokale norsk-finsk foreningen på gjenvisitt til Keminmaa, kunne forbundsleder Nils Petter Pedersen opplyse under høstmøtet i Ivalo. Han oppfordret andre lokalforeninger om å følge Porsangers eksempel, og knytte tettere kontakter med Finland.


Ønsker større kontakt

Forbundslederen ønske er at kontakten med vennskapskommuner i Finland blir vitalisert.

- Det vi arbeider med, sa Pedersen, - er å fremme finsk språk og kultur. Derfor ønsker vi blant annet å styrke bibliotektjenesten, også som formidler av finsk kultur. Vi ønsker også at vi får til flere skoleutvekslingen mellom Norge og Finland, og her ønsker jeg at lokale foreninger kan spiller en aktiv rolle. Forbundet har da også i flere år arbeidet med å fremme finsk i skoleverket. Det er en misforståelse at det er den enkelte skole som skal bestemme om undervisningen skal være finsk eller kvensk, den avgjørelsen har foreldre/foresatt, sa forbundslederen. Han la til i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk, noe Norsk-finsk forbund lojalt forholder seg til. Forbundslederen kunne også opplyse at antologien ”Den finske arven” nå er oversatt til finsk og skal presenteres i Rovaniemi seinere i inneværende måned.

Også Sør-Varanger Norsk-finsk forening har på en særs aktiv måte støtte tiltak som er med på å knytte sterkere bånd mellom Norge og Finland, blant annet gjennom økonomisk støtte til grupper som ønsker å utvikle finsk språk og kultur.


Vellykket

Årets tradisjonelle høsttreff i Ivalo, som startet på 1990-tallet, samlet i år rundt 160 deltakere. Porsanger kom med en delegasjon på nærmere 40 deltakere. Sør-Varanger og Vadsø hadde rundt 50 deltakere hver og fra Tana, som denne gang hadde det tekniske ansvar for samlingen, hadde nærmere 15 deltakere tatt turen til det svært vellykkede høsttreffet.

I forbindelse med treffet, der Tana lørdag ettermiddag hadde lagt opp til dansekurs med hovedvekt på tango og hummpa, avviklet forbundsstyret et seminar med tittelen ”Vennskapskommuner som ressurs i språkopplæringen”. Fra Finland deltok blant andre oppvekstssjef i Kemijärvi kommune, Juhna Narkilahti og daglig leder for Pohjola-Norden i Lappland, Kirsti Lantto. Ordførere i fylkets kommuner med finske vennskapskommuner var også invitert til seminaret, men ingen hadde anledning til å delta på helgesamlingen i Ivalo.

For øvrig er det fra Norsk-finsk forbund gått en henstilling til Alta-foreningen om å arrangere finske kulturdager i juni neste år.

 

VELLYKKET: De om lag 160 deltakerne på høsttreffet fikk en svært vellykket helg i Ivalo. Fremst til høyre, forbundsleder Nils Petter Pedersen, til venstre den finske presten i Norge, Carita Jansson. Hun sitter også i forbundsstyret.

Foto: Bjørn Hildonen

 

ØNSKER SAMARBEID: Oppvekstsjef i Kemijärvi kommune, Juhna Narkilahti (t.v.), daglig leder for Pohjola-Norden, Kirsti Lantto og leder i Norsk-finsk forbunds, Nils Petter Pedersen ønsker et tettere samarbeid mellom Finland og Norge.

Foto: Bjørn Hildonen

  

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse