Ny bok: Bugøynes- Pykeijä. En finsk bygd ved Ishavet.

Bilde

Den skriftlige historien om fiskeværet Bugøynes har tidligere bare vært å finne spredd rundt omkring i kapitler og avsnitt i mange forskjellige bøker. Nå er det kommet ute en bok hvor en stor del av bygdas historie er samlet mellom to permer. Det er historien fra den første spredde bebyggelsen i Bugøynes og fram til 1940. Navnene på de som kom fra Finland på 1800-tallet har fått sin selvfølgelige plass i boka.

Det er Alf Salangi som har tatt på seg oppgaven med å finne fram stoffet fra de forskjellige kildene. I tillegg til å sy sammen det han har funnet av skriftlige opptegnelser i hefter, bøker og gamle arkiver har han også skrevet ned opplysninger han har fått fra sine egne informanter. Dermed har han også fått skrevet ned helt nye opplysninger fra årene før 1940. Boka har mange s/h bilder. Noen er fotografert for å illustrerer de forskjellige artiklene, mens andre er eldre bilder Salangi selv har samlet inn i Bugøynes, eller fått låne fra de lokale museene og bibliotekene.

Denne boka vil utvilsomt bli satt stor pris av folk med tilknytning til Bugøynes, og de som ønsker å vite litt mer om det spesielle fiskeværet med de finskspråklige etterkommere. Alf Salangi er selv født og oppvokst i Bugøynes.

Boka kan kjøpes hos bokhandlere i Kirkenes og Vadsø, eller direkte hos Alf Salangi, tlf.: 78992483, epost: jsalangi@dinpost.no

128 sider. Pris: 220kr

Utgiver: Alf Salangi/ hugin forlag, 9935 Bugøynes.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse