Boklansering

Bilde

Norsk-finsk forbund lanserer lørdag 5. desember boken, «Den finske arven» på Vadsø bibliotek.

 Antologien er skrevet at norske og finske forfattere som forteller den interessante historien om finlenderne som kom til Norge, deres tilpasning og fremtid, om språk og identitet. Den er delt opp i tre deler: Fra Finland til fremtidslandet Ruija, Den finske påvirkningen og Den finske fremtid i Norge.

Spesielt en av forfatterne vil nok overraske mange for sitt hittil ukjente manus og sine betraktninger om det finske Ruija. Denne vil bli avslørt på lørdag.

Norske og finske forfattere
Den finske arven er en antologi, hovedsakelig skrevet av norskfinner som har forskjellig bakgrunn og utgangspunkt for sine beretninger. Ingen er faghistorikere, men er oppvokst med historien fortalt av foreldre og besteforeldre. Noen av forfatterne er finlendere med et nært forhold til Norge, den finske historien i Ruija og folket som bor her. 16 forfattere står bak bokas 25 artikler.

«Den finske arven» er på 264 sider. Det er vadsøfirmaet, To Typer AS, som har stått for den grafiske produksjonen. Boka inneholder et bredt utvalg av bilder i sorthvitt og farger, samt tegninger og trykk av Arvid Sveen. Man har bestrebet seg på å bruke flest mulig bilder som ikke har vært publisert tidligere. Tellervo Laine har oversatt flere av artiklene fra finsk til norsk. 

 

Den finske historien
Det var Olav Beddari og Morten Thuv som kontaktet Norsk-finsk forbund med ideen. De ønsket en bok om den finske historien i Norge, slik den var blitt overlevert av de som kom hit og som møysommelig skapte seg en bedre fremtid i Norge. Forbundet med leder Nils Petter Pedersen og Thor Robertsen i spissen tente straks på ideen, og tok på seg ansvaret for å gi ut en slik bok. Med Thor Robertsen som redaktør og de øvrige tre i bokredaksjonen har det tatt halvannet år å samle inn, skrive og trykke antologien som vil være i salg fra tirsdag 1. desember.

 

Mye god lokalhistorie
"Den finske arven" inneholder mye god lokalhistorie fra innvandringen på 1800-tallet og i moderne tid. I boken kan man også lese om norskfinner som ble viktige samfunnsbyggere både i Finnmark og nasjonalt.  Baksiden av boken har et flott dikt av Olga Heitmann fra Alta. Boka blir lansert på Vadsø bibliotek den 5.desember, dagen før den finske nasjonaldagen. Den påfølgende uken vil boka bli presentert i Hammerfest, Alta, Lakselv, Karasjok og Kirkenes.  -Jeg håper boka blir å finne under mange juletrær i år og at enda flere blir å lese boka, sier Thor Robertsen, en optimistisk bokredaktør

 

Finsk fremtid i Norge
Norsk-finsk forbund håper at denne antologien får fram historiene slik de er blitt fortalt og mange norskfinner selv har erfart. Den nyere finske innvandringen og det finske språkets stilling i Norge er også behandlet. Historien om den finske innvandringen de siste 150 årene er en historie om en vellykket tilpassning og om hvordan norskfinner raskt ble fremtredende deltakere i den norske samfunnsutviklingen. Det har også vært viktig å få frem tanker om hvordan den videre utviklingen av det finske Norge bør være. Norsk-finsk forbund er positivt innstilt på et moderne samkvem med slektninger og naboer i vårt opprinnelsesland Finland. Derfor vil boka bli oversatt til finsk og utgitt i Finland i 2010.

Hvordan kjøpe boken.

Pris kr 349,- pluss porto
ved postforsendelse.
For kjøp av boka kontakt din bokhandel
eller telefon 98 09 86 14.

Bildetekst:

DEN FINSKE HISTORIEN: «Den finske arven» handler hovedsakelig om historien slik de finske innvandrerne og norskfinnene opplevde og videreformidlet den.

Bokforside: Trykk av Arvid Sveen på foto av Bjarne Riesto.

For nærmere informasjon kontakt redaktør Thor Robertsen. Telefon 913 85 637 eller e-post thorob@online.no


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse