Hilsningstale

Bilde

Norsk-finske kulturdager i Neiden 12.juni 2009

På vegne av styret i Norsk-finsk forbund vil jeg hilse dere fra forbundet og ønske lykke til med arrangementet. Mitt navn er Venke Mietinen for de som ikke kjenner meg og jeg er styremedlem i forbundet.

Jeg vil bringe forbundets hilsen til de som er kommet fra Finland, til nye medlemmer, de trofaste gamle, og for øvrig alle som møtes her denne helga.

Vår leder, Nils Petter Pedersen ble skadet i et trafikkuhell nylig, han kan dessverre ikke være her i dag. Han vil snart være i aksjon igjen. Sammen med meg har jeg Carita Jansson og Alf Salangi fra styret her i dag. I utgangspunktet skulle flere være til stede, men noen er på ferie og andre er sykemeldte.


Forbundet har blitt mer aktivt de siste 2 årene.

Vi er i god dialog med Kunnskapsdepartementet om finskopplæringen. Etter vårt seminar om finskopplæring ved samlingen i Ivalo i fjor høst har mye skjedd. Vi har hatt møter med departementet og deltatt i møter med Skoledirektøren i Finnmark. En arbeidsgruppe arbeider med å få laget en lærebok i Finsk som 2.språk og annet læremateriell.

Vi har allerede tatt initiativ til et mer aktivt norsk finsk kultursamarbeid. Til høsten vil vi, som under høstsamlingen i Ivalo ifjor, arrangere et seminar om norsk-finsk kultursamarbeid. Dette har vi drøftet med vårt kulturdepartement. Forbundet jobber også med en avtale med Finsk-norsk Kulturinstitutt i Oslo, slik at de blir mer aktiv i nord. Vi har gode forhåpninger om at den finske bibliotekdelen ved Fylkesbiblioteket i Vadsø blir styrket.

Til høsten vil det komme ut en bok med ca. 20 bidrag av forfattere fra Finland og Norge. Tittelen vil sannsynligvis bli: "Den finske arven". Thor Robertsen i Forbundsstyret er redaktør. Når det gjelder distribuering av bøkene vil vi komme tilbake til dette når det blir aktuelt.

Det foregår en intens debatt for tiden i avisene om finsk kontra kvensk. Norsk-finsk forbund har klargjort sin posisjon, vi ønsker å bli benevnt norsk-finner. Vårt forbund har en klar linje til dette, men registrerer at det er andre som er av en annen mening. Vi har klargjort vår holdning og arbeider konsekvent med å forbedre finskundervisningen i skolen og å utvikle norsk-finsk kultursamarbeid.

Forbundet er opptatt av at dagens ungdom får lære et moderne finsk i skolen. På den måten vil de kunne kommunisere godt med sine finske naboer, kunne reise og ta utdannelse i nabolandet, og med tanke på kultursamarbeid, ikke minst. Slik får vi nye impulser hele tiden og slik fornyes den finske kulturarven. Dette er også en viktig motivasjonsfaktor for de unge til å velge finsk i skolen.


Neiden er en interessant plass. Et knutepunkt for mange kulturer og folkeslag. Store variasjoner i det bygningsmessige ser vi på de to kirkene her. I Neiden kan man høre flere språk og dialekter, slik har det vært i alle år. Det har vært påvirkning fra Norge, Sverige, Finland og Russland her.

Når vi nå er samlet i Neiden, kan vi la tankene gå tilbake til de som har fartet her i tidligere tider, med reinraidene fra vidda, med lokalbåten og fiskebåter langs kysten. Ikke alle hadde et framkomstmiddel, mange fra Finland kom til fots eller med ski på beina, slik som en av mine oldemødre kom som 13-åring fra Kuusamo.

Et bilde fra 1800-tallet av to piperøkende finske kvinner, sittende ved en husvegg i Neiden, har jeg med meg i håndveska! -En kvinnes håndveske rommer det utroligste!!! Det bildet symboliserer for meg datidens innvandrere. Vi skal ikke glemme at vi også er etterkommere etter innvandrere, når vi tenker på debatten som foregår om nåtidens asylsøkere.

Våre forfedre ble godt mottatt den gangen i Norge og de har i stor grad bidratt til å bygge opp dagens samfunn i Finnmark. Mange av dere som er her i dag er innvandrere av den nye tiden og bidrar også til samfunnsutviklingen. Det finske folket blir fortsatt meget godt mottatt og ønskes velkommen både i det sørlige og nordlige Norge. Det kommer stadig nye innvandrere fra nabolandet, kulturene smelter sammen og ny kultur utvikles.


Sisu og sauna er ekte finske begreper.
Det kan ingen ta fra oss!


Jeg vil ønske lykke til med arrangementet!
Ha en trivelig helg!

 

Venke Mietinen
( styremedlem Norsk- finsk forbund)

 

Les mer: Finske kulturdager.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse