Styrking av finskavdelingen ved fylkesbiblioteket i Vadsø

Norsk finsk forbunds årskonferanse 2009 viser til at fylkesbiblioteket i Vadsø er hovedansvarlig for finsk litteratur i Norge. Biblioteket har en viktig rolle som formidler av finsk litteratur og kultur til hele landet og gjør et meget godt arbeid på sitt område. Dette til tross for at det bare er en halv stilling knyttet til finskavdelingen.  For å styrke tilbudet mener forbundet at

  • det årlige statsbidraget økes slik at stillingen blir en hel stilling
  • bevilgningene til innkjøp av nyere finsk litteratur heves
  • at bevilgningene muliggjør et bredt samarbeid med finske bibliotek og forfatterbesøk fra Finland

Norsk finsk forbund mener at regjeringens økte satsing på Nordområdene tilsier at det også er viktig å utvikle det nære og tradisjonsrike samkvem som den nordlige landsdelen har med Finland, både når det gjelder språkopplæring og kultursamarbeid.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse