Mitt land, mitt land

Den mangeårige redaktøren Per Brunvand, som tjenestegjorde som norsk presse og kulturråd ved Norges ambassade i Helsingfors i to perioder 1992-1997 og 2000-2004 utga høsten 2008 boken ”Mitt land, mitt land”. Tittelen kan tolkes som den rene kjærlighets-erklæring til Finland i nasjonalskalden Johan Ludvig Runebergs ånd.

Boken tar for seg Finlands nyere historie, hvor Brunvand belyser sentrale så vel politiske som kulturelle hendelser under nasjonens over 90- årige selvstendighet. Han har en elegant evne til å gjøre stoffet lett forståelig ved å trekke paralleller til norske forhold. Han viser med all tydelighet en dyp kunnskap om og innsikt i Det finske samfunnet. Fremstillingen bygges stort sett opp ved hjelp av, for oss, kjente personligheter. Han presenterer materialet med varme og humor.

I boken finner vi blant annet kapitler som omhandler borgerkrigen, marskalk Mannerheim, kekkonen perioden, EU, språkforholdene, kunst, sport og finsk væremåte.

”Mitt land, mitt land” er en grei og hendig bok for den allmenne leser. Man kan dog registrere noen små uheldige glipp, som at Mummimamma Tove Jansson har fått en ekstra ”h” og samtidig mistet en ”s” i sitt etternavn.

Boken er definitivt lesbar og kan anbefales som en vei åpner og vekke interessen for Finland. Forsiden kunne med fordel ha vært noe friskere. Brunvand har brukt solide referanser for sin bok.

Carita Jansson

Kirkonkukko © Kyrktuppen 2009

Boken er utgitt av Pedagogisk Psykologisk Forlag as, Postboks 11, 7800 NAMSOS Boken kan kjøpes i bokhandelen eller direkte fra forlaget, ISBN 978-82-7767-086-7, Pris: Kr 150,- + porto


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse