”HVORFOR LÆRE FINSK I NORGE ?” – KIRKENES 20.- 21. FEBRUAR 2009.

 

Fredag 20. februar

12.00   Innsjekk, registrering

13.00   Velkommen til Kirkenes                                 Repr. for Sør-Varanger kommune

- Hilsen fra Finlands ambassade                                Handels- og presseråd Erja Karkkonen

- Åpningsinnledning                                                  forbundsleder Nils Petter Pedersen

13.30   Innledninger på ca. 20 min.:

- Språk og kulturforståelse i Nordområdesatsingen      Sekretariatsleder Rune Rafaelsen,

med vekt på forholdet Finland/Norge                           Barentssekretariatet

- Rett til opplæring i finsk, oppfølging av                      Utdanningsdirektør Kirsti Saxi,

St.meld. 23, status og utfordringer                             Fylkesmannen i Finnmark

14.30 Pause - forfriskninger

- Hva vil ungdommen lære ?                                      Finskelever

- Betydningen av finsk språk og miljø                         NAV i Sør-Varanger,

ved rekruttering av arbeidskraft                                  leder Cato Lindbæk

16.30 Debatt

18.00 "Æ har en finne innabords, hva med dokker ?"

- åpent arrangement på Sør-Varanger bibliotek med multikunster Päivi Laakso

20.00   Middag

Lørdag 21. februar

07.00  Frokost

09.00 Innledninger ca. 30 min.:

- Sang som læremiddel                                           Matti Yli-Tepsä - Musiker og pedagog

- Finsk litteratur som læremiddel                              Minna Lindroos - Finsk bibliotektjeneste

- Finsk kulturformidling i Norge                                 Elina Sajakorpi, Finsk-norsk kulturinstitutt

- Fakta og visjoner om finskundervisning             Salla Taavetti - Finsklærer 

11.00 Oppsummeringer                                           Fylkesråd Knut Mortensen, Finnm. Fylkeskomm

                                                                             Forbundsleder Nils Petter Pedersen

13.00 Lunch

14.00   - Ledermøte; Årsregnskap 2008, Årsplan 2009, Informasjonsaker

            - Nettverkssamling for finsklærere

19.00   Finsk aften - sosialt samvær                          Etelä-Varangin Norja-Suomiseura/   

Sør-Varanger Norsk-Finskforening  


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse