Færre velger finsk

Bilde

IVALO: Færre elever velger finsk nå enn for fem år siden. Vadsø har flest finsk-elever.

I forbindelse med siste helgs høstsamling i Ivalo, der Norsk-Finsk forbund hadde samlet lokallag fra Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger og Porsanger, ble det avviklet et seminar for forbundets styre og finsklærere. For skoleåret 2008/09 er det 716
grunnskoleelever som har finsk som andrespråk. Til sammenligning var det i skoleåret 2003/04 799 elever. Av de 716 grunnskoleelevene som har valgt finsk som andrespråk finner vi Vadsø på topp med hele 206 elever. Nærmest kommer Sør-Varanger med 156 elever.

Sentrale spørsmål
Nedgangen i elever som velger finsk som andrespråk bekymrer også Norsk-Finsk forbund. – Derfor sto tre sentrale språkspørsmål på seminaret, sier forbundsleder Nils Petter Pedersen. – Det var hva slags tiltak som skal prioriteres for å styrke finskopplæringen, blant annet rekruttering og motivering, utvikling av læremidler og tiltak for å motivere finsklærere. Det andre var hvordan vi kan gjøre finskopplæringen mer attraktiv utenfor Finnmark og Troms. Og sist men ikke minst, utarbeidelse av læreplaner for finsk og kvensk. På seminaret ble det også vektlagt at det måtte bli likestilling mellom finsk og samisk i skolene.

Læreplaner
– Det som forbundet nå skal arbeide med, er å skaffe midler til utarbeidelse av læreplaner, blant annet en ordliste som kan brukes i skolen. Videre skal det bygges nettverk mellom lærere som underviser i finsk. Dette er to prioriterte oppgaver. I tillegg må vi stimulere til elevutveksling, sier Pedersen. I dag er det om lag 1000 medlemmer registrert i Norsk-Finsk forbund, fordelt på nærmere 20 lokallag, hvorav vel 10 lag er aktive. – Det gledelige er at vi nå ser av aktiviteten er økende. Nettopp fikk jeg melding om at lokallagene i Hammerfest og Bodø igjen er aktive. Det arbeides nå med å få i gang aktiviteten i Trondheim, Bergen og i Rogaland, sier forbundsleder Nils Petter Pedersen.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse