Største og vil bli større

Bilde

Sør-Varanger Norsk-Finsk forening er med sine omlag 150 medlemmer den største foreningen i forbundet. Men foreningen har ambisjoner om vokse videre.

– Vi har hatt et langt høyere medlemstall, og nå ønsker vi å nå tidligere høyder, sier leder for foreningen, Hilja Mäläskä. Foreningen ble etablert rundt 1980 og hadde en periode på 1980-tallet om lag 250 medlemmer.

Kulturdager i Neiden
På høstsamlingen til Norsk-Finsk forbund i Ivalo sist helg var Sør-Varanger godt representert. Nærmere 50 medlemmer hadde valgt å tilbringe en langhelg med sosialt samvær i Ivalo. I sin foreningsorientering til de om lag 140 som deltok på høstsamlingen, kunne Hilja Mäläskä fortelle at foreningen i Sør-Varanger neste år skal stå som vertskap for Finske kulturdager i Norge. – Vi har valgt å legge arrangementet i tidsrommet 12.-14. juni til Neiden fjellstue. Herfra vil det bli arrangert tur til både Bugøynes og Bugøyfjord. Temaet vi har vært for kultursamlingen, der vi håper på deltakelse fra hele fylket, er «Her bosatte vi oss!» At vi har valgt Neiden har sammenheng med at vi tidligere har hatt tilsvarende arrangement i Pasvik, fortalte Hilja Mäläskä. Hun, sammen med Alf Salangi, var med på å stifte lokalforeningen i Sør-Varanger. Hvert annet år blir det arrangert tilsvarende kultursamlinger. I fjor var det Vadsø Finskforening som sto som vertskap for samlingen.

Akademisk debatt
En som gledet seg over økt medlemstall var leder for Vadsø Finskforening, Knut Hegg. – Mens vi for vel ett år side hadde
under 100 medlemmer, har vi nå registrert over 120 betalende medlemmer, en økning som er svært gledelig, sa Hegg da
han orienterte om Vadsø-foreningens arbeid.

Kven-begrepet
Hegg kom i sin orientering også inn på debatten som har gått i Vadsø om navnet på det nye museet. Stridens kjerne har vært om begrepet kven skal beholdes eller fjernes. Han oppfattet mye av debatten som akademisk. Selv hevdet Hegg at det hadde
vært riktig å finne et navn som ikke vekker de sterke følelsene. Han minnet om at det er en rekke vadsøværinger med finsk avstamning som ikke aksepterer at de betegnes som «kvener». En av dem er Helvi Korvanen. Hun kom til Vadsø fra Oulu-området i 1970.

– Jeg kjente ikke til begrepet «kven» før jeg kom til Vadsø. Heller ikke min mor, oppvokst i Petsamo og med gode kontakter til steder i Øst-Finnmark under oppveksten, hadde hørt begrepet «kven». Og for meg var betegnelsen helt ukjent. Hadde aldri hørt at noen av dem som utvandret fra Finland brukte en slik betegnelsen, kunne Korvanen fortelle de om lag 50 deltakerne fra Vadsø som deltok på det tradisjonelle høstmøtet i Ivalo.

Markeringer i desember
For øvrig vil Vadsø Finskforening markere seg sterkt i desember. Torsdag 4. desember blir det adventsgudstjeneste. Den skal ledes av den finske presten i Oslo, Carita Jansson. Hun sitter for øvrig i styret til Norsk-Finsk forbund. Under adventsgudstjenesten vil Vadsø Mannskor under Hans Stapsnes’ ledelse opptre. For øvrig med Melanie Clegg som organist. Det blir kirkekaffe på menighetshuset etter gudstjenesten, med Vadsø Finskforening som ansvarlig for serveringen. Finlands selvstendighetsdag 6. Desember vil bli markert på tradisjonell vis, med fakkeltog fra torget og en markering ved innvandringsmonomentet.


FORNØYD: Leder for Vadsø Finskforening, Knut Hegg, er fornøyd med medlemsutviklingen.
Her sammen med tidligere lokalforeningsleder Helvi Korvanen.

SPRÅK: Forbundsleder Nils Petter Pedersen (nærmest) ønsker en høyere status for finsk språk i skolen. Her ser vi også Matti Sipinen, Tana (til venstre), Maija Hoikka, Porsanger og Carita Jansson, finsk prest med bosted i Oslo.

SAMLING: Om lag 140 medlemmer i den norskfinske foreningen var i Ivalo på høstsamling.

SEMINAR: Språket sto sentral da det ble arrangert et seminar med styret i Norsk-Finsk forbundet og finsklærere under høstmøtet. Fra venstre rundt bordet: Matti Sipinen, Tana, Truls Herland, Vadsø (innleder), Annikki Komeros, Sør-Varanger, Olavi Hoikka, Porsanger, Venke Mietinen, Porsanger, Ritva Krog, Vadsø, Alf Salangi,
Sør-Varanger, Anette Granlund Haukanes, Sør-Varanger, Hilja Mäläskä, Sør-Varanger, Pia Vinkki, Tana, Carita Jansson (tilbaketrukket), Oslo, Idar Wilsgård, Tana, Maija Hoikka, Porsanger og forbundsleder Nils Petter Pedersen.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse