SPRÅKSEMINAR – IVALO 24.- 25. OKTOBER 2008

 

Vi inviterer med dette til språkseminar i tilslutning til høstturen til Ivalo som Vesisaren suomiseura/Vadsø Finskforening har ansvaret for i år.

Arrangør:       NORSK-FINSK FORBUND/NORJALAIS-SUOMALAINEN LIITTO

Sted:               Ivalo Hotell, Finland
Målgruppe:    Representanter for norsk-finsk og finskforeninger, finsklærere og andre spesielt interesserte           
                        Ingen deltakeravgift og forbundet dekker oppholdet. Det kan søkes om reisetilskudd.
Påmelding:     Sendes forbundets e-postadresse nppvadso@online.no innen 30. september
Program:        (Norsk seminarspråk)

 

Fredag 24. oktober

12.00   Lunch og registrering
13.00   Velkommen og åpning Opplæringen i finsk i skoleverket i Finnmark; status og utviklingstrekk v/forbundsleder Nils Petter Pedersen
13.30  Har Norge noe som er attraktivt for Finlendere -Hva er det som hindrer vekst/vil bedre språk i Norge hjelpe på utviklingen
v/daglig leder i Nord-Lapplands Reiseliv AS Sanna Kortelainen:
14.30   Pause med enkel servering
15.00   Elevkontakt Norge-Finland. Samarbeide om utvikling av læremidler v/internasjonal sekretær i Inari kommune Eila Rimpiläinen
16.00   Hvorfor lære finsk i Norge ? v/spesialrådgiver Truls Herland, Innovasjon Norge
18.00   Sauna og påfølgende middag

 

Lørdag 25. oktober

08.00   Frokost
09.00   Tiltaksorientert idèdugnad som gruppearbeide
11.00   Oppsummering/avslutning
13.00   Lunch
14.00   Eget sosialt program for lørdag og søndag v/Vesisaren suomiseura/Vadsø Finskforening
 
Med vennlig hilsen
 
Nils Petter Pedersen
forbundsleder
 
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse