Brev til Biskop Kjølås

Bilde
Vadsø Kirke

Kjære biskop Per Oskar Kjølaas !
 
Takk for hyggelig samtale her under Varangerfestivalen i sommer.
 
I vår handlingsplan har vi bl.a. vedtatt å ”Utfordre våre medlemsforeninger til å samarbeide med Den norske Kirken om kirkelige tjenester på finsk.”
Som du vet har vi også gjennom mange år hatt et godt samarbeid med innvandrerpresten i Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge.
Bakgrunnen er at vi som forbund både har medlemmer som er innvandrere dvs. personer født i Finland og/eller har opprettholdt sitt finske statsborgerskap, og
norskfinner som vi har valgt som begrep på oss andre som har en lenger historie i Norge.
 
Sistnevnte gruppe er anerkjent som nasjonal minoritet og man har valgt å bruke samlebetegnelse kvener også på oss. Dette er vi uenig i. Som vi var inne på i vår samtale, er både historieforståelsen som urfolk, kvensk som eget språk og offerrollen i Norge, fremmed for oss. Vi håper at også du tar i bruk vårt eget begrep på oss selv.
 
Vi ber om at du formidler videre vårt ønske om samarbeide om kirkelige tjenester på finsk. Om de lokale prestene oppfanger ønske om finske innslag under dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser, vil våre lokalforeninger bistå. Om nødvendig kan også vi fra forbundets side hjelpe til med å finne egnede folk.
 
Du nevnte også et arbeide med å planlegge kirkelige tjenester utover de ordinære norske. Vi er interessert i å bidra til dette og ser fram til et fruktbart samarbeid.
 

Vadsø den 4.10.2008

Med vennlig hilsen

 
 
Nils Petter Pedersen
forbundsleder

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse