Årsmøte 2008

Årsberetning 2007

Årsmøte 2008

Last ned dokumentfil (11 kB) :

Finskforbundet PROTOKOLL årsmøte 08

Last ned dokumentfil (13 kB) :

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 23.-24. HELMIKUUTA 2008

Paikka: Pias, Kurssikeskus Porsanger idrettspark
 
Lauantai 23. helmikuuta 2008
11.00  Rekisteröityminen
12.00   Lounas
 
Edustajat:
Tana: Tiina ja Matti Sipinen
Etelä-Varanki: Hilja ja Väinö Mäläskä
Vesisaari: Maarit ja Arild Garvo
Porsanki: Maija ja Olavi Hoikka
 
Tarkkailijat: Venke Mietinen, Almar Paulsen (Porsanki)
Vaalikomitea: Oddmund Ratama
Liiton johtokunta: Nils Petter Pedersen, Anne-Lise Harjo Akerhei, Kaarina Lukkari,
Ritva Krogh, Alf Salangi, Carita Jansson, Thor Robertsen
Vieraat: Valtionsihteeri Raimo Valle ja kansanedustaja Ann-Kristin Engstad
 
13.00  Avoin osa johdantoineen
-          liiton puheenjohtaja Nils Petter Pedersen – tilannekatsaus ja haasteet
-          valtionsihteeri Raimo Valle; suomalainen siirtolainen, kansallinen vähemmistö ja
kieli
 
Liiton puheenjohtaja kertoi lyhyesti liiton haasteista ja esitteli Vallen, joka antoi perusteellisen ja hyvän yleiskatsauksen hallituksen politiikkaan tällä alueella.
Tämän jälkeen oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä, joihin Valle vastasi antaen samanaikaisesti lisätietoa asioista. Lopuksi hän ilmoitti, että liittomme saa tänä vuonna 200 000 kruunua toimintatukea liiton toiminnan kehittämiseen. Ministeriön antaessa perustukea on vuosi 2006 perusteena vuoden 2008 tukeen, ts. vuoden 2007 toiminta on perusteena vuoden 2009 tukeen. Vuodesta 2009 alkaen liitto siirtyy  tähän järjestelyyn saaden perustukea vuosittain.
 
Kansanedustaja Ann-Kristin Engstad (AP) toi terveiset vuosikokoukseen, kiitti hyödyllisestä informaatiosta ja toivotti onnea liiton tärkeälle työlle jatkossakin. Hän suositteli, että liitto seuraisi Finnmarkin kuntainliiton ehdotusta suomen kielen opetuksen järjestämisestä koeluontoisesti toisen asteen koulutuksessa.
 
Liiton puheenjohtaja kiitti hyvästä ja tärkeästä keskustelusta, mitä korostivat osanottajien suosionosoitukset, varsinkin ilmoituksen taloudellisesta tuesta tullessa esille.
 
15.00   Liiton puheenjohtaja toivotti tervetulleiksi vuosikokouksen asioiden käsittelyyn
Kutsu (03.01) ja esityslista (lähetetty 11.02.) hyväksyttiin yksimielisesti.
Asia 8.1 ‘Sääntöjen muuttaminen’, siirrettiin johtokunnan esityksestä käsiteltäväksi kokouksen järjestäytymisen jälkeen.
 
 
 
1. Järjestäytyminen, kahden puheenjohtajan valinta kokoukselle, sihteerien ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin seuraavat johtokunnan ehdottamat henkilöt:
Kokouksen puheenjohtajiksi: Thor Robertsen ja Carita Jansson
Sihteereiksi: Hilja Mäläskä ja Anne-Lise H. Akerhei
Yleisöltä tullut esitys pöytäkirjan tarkastajiksi: Alf Salangi ja Väinö Mäläskä
 
8.1 Sääntömuutokset
-esitys lähetetty kutsun mukana 03.01.08
Johtokunnan esitys:
Edellinen johtokunta sai tämän tehtäväkseen. Esitys sisältää neljä olennaista muutosta:
 
1.      Nimenmuutos
Nykyinen nimi Finskforbundet on kattava yhteisnimitys kaikille liiton jäsenille. Se ei kuitenkaan vastaa liiton norjalaista ja suomalaista nimeä, koska nykyinen suomalainen nimi tarkoittaa Norske finskforeningers forbund (Norjan Suomi-seurojen liitto). Esitystä nimenmuutokseksi on ensisijaisesti perusteltu sillä, että suurin osa liiton jäsenseuroista on nimeltään Norja-Suomi-seura/ Norsk-Finskforening.
2.      Tarkoitus ja tehtävät
Päivityksen lisäksi on tärkeintä löytää itsellemme sopivin nimitys itsestämme. Olla suomalainen tarkoittaa sitä, että on syntynyt Suomessa – olla norjansuomalainen kuvaa identiteettiämme pitkäaikaisen Norjassa oleskelun jälkeen.
3.      Itsenäiset jäsenyhdistykset
Jokaisen jäsenyhdistyksen itsenäisyyttä ja oman paikkansa löytämistä kotialueellaan voidaan pitää arvokkaana. Jäsenyhdistysten harjoittama liiton tarkoitusta vastaava toiminta on riittävä sidos liittoon.
4.      Liittokokouskausi
Valtakunnallisten järjestöjen kokemukset osoittavat olevan tarvetta työn jatkuvuudelle pitemmällä kuin yhden vuoden ajanjaksolla. Toisin sanoen tarvitaan muutosta yksivuotisesta vuosikokouskaudesta kaksivuotiseen liittokokouskauteen. Tämä edellyttää ainakin yhtä välivuonna pidettävää, liiton ammatillisia tehtäviä ja profiilia käsittelevää kokousta.
 
Vuosikokouksessa tehty lisäesitys:
Esitys §5:n muutokseksi, jolla korvataan §§ 5 ja 6 (niitä seuraavat §§ muuttavat vastaavasti järjestysnumeroa):
NSL on valtakunnallinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää norjalaissuomalaisen kansallisen vähemmistön ja Norjassa asuvien suomalaisten etuja ja oikeuksia
Liitto:
-edistää ja ylläpitää suomen kieltä, norjansuomalaista ja suomalaista
 kulttuuria       
-kehittää ja tukee jäsentensä toimintaa
-ottaa esille ajankohtaisia asioita sekä harjoittaa liiton tarkoitusperiä ja tehtävää vastaavaa tiedotustoimintaa
 
Liitto vastaa edellä mainituista tehtävistä ja toimii yhteistyöelimenä norjalaissuomalaisten seurojen, Norjassa toimivien Suomi-seurojen sekä muiden organisaatioiden, järjestöjen, laitosten ja yksityishenkilöiden välillä.
NSL haluaa erityisesti ylläpitää norjalaissuomalaisen vähemmistön ja Norjassa asuvien suomalaisten välistä kanssakäymistä.
NSL on uskonnoista ja puoluepolitiikasta riippumaton organisaatio.
 
 
            Viimeinen osio,  § 6 b) kunniajäsenyys, siirretään kohtaan § 12 Liiton johtokunta.
           
Päätös: Johtokunnan esitys sääntöjen muuttamiseksi hyväksyttiin yksimielisesti ja se astuu välittömästi voimaan.
 
2. Liiton toimintakertomus
-          esiteltiin kokouksessa
Päätös: Johtokunnan toimintakertomus muutamin pienin korjauksin hyväksyttiin yksimielisesti.
 
3. Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja tilikertomus
Esiteltiin kokouksessa. Tiliä ei ole tarkastettu.
Päätös: Vuosikokous valtuuttaa uuden johtokunnan hyväksymään vuoden 2007 tilinpidon ja tilintarkastuksen tilikertomuksineen ja esille tulleine huomautuksineen  
 
4.      Toimintasuunnitelma 2008-09
5.      Talousarvio – Jäsenmaksu
Esitys lähetetty kutsun mukana 03.01.08. Nämä kaksi asiaa käsiteltiin yhdessä.
Esitys asioihin 4-5: Johtokunta pyytää vuosikokoukselta valtuutusta päättää lopullinen toimintasuunnitelma ja taloudellisten puitteiden mukainen talousarvio.  Jäsenmaksu pysyy samana.
Täydennysesitys:
1.      Opetusmateriaaleja
2.      Kuntainliiton koejärjestely: ‘Panostus pohjoisiin alueisiin‘
3.      Pätevyys ja yhteistyö
4.      Kehittää kanavia Suomen viranomaisiin
Päätös: Johtokunnan esitys neljästä muutoksesta hyväksyttiin yksimielisesti.
 
18.00   Sauna ja sen jälkeinen juhlapäivällinen, jonka aikana johtokunta ilmoitti päätöksestään               
 nimittää Olav Beddari ja Olavi Hoikka liiton kunniajäseniksi.
 
Sunnuntai 24.helmikuuta 08
0930    6. Liiton johtokunnan vaali § 11:n nojalla; valitaan liitolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
            kolme johtokunnan jäsentä ja kolme varajäsentä
            -Oddmund Ratama esitti vaalikomitean esityksen
            -Hilja Mäläskä esitti vaihtoehtoisen esityksen monien puolesta.
            Yksimielinen päätös on seuraava:
                       
Puheenjohtaja:                       Nils Petter Pedersen, Vesisaari
                        Varapuheenjohtaja:               Ritva Krogh, Annijoki
                        Johtokunnan jäsenet:             Alf Salangi, Kirkkoniemi
                                                                       Venke Mietinen, Lemmijoki
                                                                       Anette Granlund Haukanes, Kirkkoniemi
                        Varajäsenet:                           1.Thor Robertsen, Kallijoki
                                                                       2.Carita Jansson, Jar
                                                                       3.Matti Sipinen, Teno
           
7. Vaalikomitean vaali – valitaan kolme jäsentä vaalikomiteaan
            Hilja Mäläskä teki esityksen monien puolesta.
            Yksimielinen päätös on seuraava:
                        1.Wenche Pedersen Kjølås, Kirkkoniemi
                        2.Maija Hoikka, Pyssyjoki
                        3.Heidi Pikkarainen, Oslo
 
8.      Muut § 9:n nojalla ilmoitetut asiat
            8.2 Suomalaisten Kulttuuripäivien 2009 järjestäjä
-esitys lähetetty 03.01.08
Johtokunnan esitys:
Johtokunta esittää, että Etelä-Varangin Norja-Suomi-seura/ Sør-Varanger Norsk-Finskforening järjestää Suomalaiset Kulttuuripäivät 2009
Puheenjohtaja Hilja Mäläskä vahvisti halukkuuden tapahtuman järjestämiseen.
Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 
            8.3 Kutsu nimetä ehdokkaita “Kvensk språkting” - kielikäräjille
lähetetty 03.01.08. Vuosikokous liittyi johtokunnan esitykseen seuraavasti:
Päätös: Mahdollisuutta osallistua täytyy harkita tarkoin. Samalla on otettava huomioon liiton sekä inhimillisten että taloudellisten resurssien hyödyntäminen suomen kielen edistämiseksi  2. kielenä kouluissa asettamalla opetusmateriaalin kehittäminen etusijalle. Vuosikokous viittaa myös tavoitteeseen, jonka mukaan suomen kieli pitemmällä tähtäimellä hyväksyttäisiin vähemmistökieleksi myös Norjassa Eurooppalaisen kielicharterin osa II nojalla.
Nämä taustatiedot huomioiden vuosikokous ei ota kutsua vastaan.
 
            8.4 Ruijan kalenteri 2009
Johtokunnan esitys teemaksi”Laulu ja musiikki” organisoidaan omana projektinaan, johon kuuluu myös taloudellinen vastuu. Maarit Garvoa ja Sonja Siltalaa on kysytty ja he ovat halukkaita ottamaan tehtävän vastaan. He ovat myös ajatelleet suomalaista kulttuuria Norjassa edistäneisiin/esille saattaneisiin henkilöihin/persoonallisuuksiin liittyvää teemaa
Päätös: Johtokunta jatkaa työtä ja muotoilee toimeksiannon yhdessä Maarit Garvon ja Sonja Siltalan kanssa.  
 
            8.5 Syysretki Suomeen
Johtokunnan esitys:Vesisaaren Suomi-seuran vuoro toimia järjestäjänä.
Keskusteltiin matkan kohteesta ja useimpien mielestä Hotelli Ivalo osoittautui sopivaksi paikaksi.
Päätös: Vesisaaren Suomi-seura vastaa syysretken 2008 järjestämisestä.
 
9.      Lausuntoja – vuosikokouksessa esitellyt johtokunnan esitykset
 
9.1    Suomen kielen opetus koululaitoksessa
Thor Robertsen teki lisäesityksen: ”Suomen kieli täytyy hyväksyä vähemmistökieleksi Eurooppalaisen kielicharterin osa II nojalla samalla tavoin kuin suomen kieli ja ”meän kieli” on hyväksytty Ruotsissa”.
Päätös: Thor Robertsenin lisäesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 
9.2    Nimenmuutos Ruijan Kveenimuseo
Päätös: Lausuntoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 
9.3    Norjalaissuomalainen vähemmistö Norjassa
Thor Robertsen teki lisäesityksen: : ”Olemme ylpeitä esi-isiemme historiasta ja heidän työstään norjalaisessa yhteiskunnassa. Tämä tuodaan esille mm. toteuttamalla suunnitteilla oleva Ruijan Museo Vesisaaressa.“
Päätös: Thor Robertsenin lisäesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liiton puheenjohtaja Nils Petter Pedersen kiitti kokousta ja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi johtokuntaan. Johtokunnan jättäviä hän kiitti heidän tekemästään työstä Norjalais-suomalaisen liiton johtokunnassa.
 
 
Vuosikokous 2008 päättyi 24.02. kl. 11.40
 
 
Sihteerit: Anne-Lise Harjo Akerhei / Hilja Mäläskä
 
 
…………………………………….                         ………………………………………….
            Alf Salangi                                                                Väinö Mäläskä

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/6-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: