Fet Historielag

Informasjon om Fet Historielag

Kontaktinformasjon

Epost-adresse: post@fethistorielag.no
Hjemmeside: www.fethistorielag.no eller www.klubbinfo.no/fethistorielag
Postadresse: Fet Historielag, Postboks 212, 1901 FETSUND
Bankgiro: 1644 31 41026

Styret 2018-2019

Leder
Ubesatt inntil videre

Sekretær
Liv Aas Halse
liv.halse@gmail.com
Tlf: 920 63 769

Kasserer
Marit Borgersen
marit@borgersen.org
Tlf: 922 92 488

Styremedlemmer

Kristian Østreng
kri-ost@online.no
Tlf: 900 32 619

Arvid Østnes
a-oestn@online.no
Tlf: 480 45 494

Varamedlemmer

Bente Arnesen
bia5@online.no
Tlf: 920 85 567

Trine M. Hanestad Bye
trinehanestadbye@gmail.com
Tlf: 926 13 812

 Del denne siden på Facebook: