Skauendagen 2015 - svar på Quiz

Bilde

Tekst og foto: Bente Arnesen, 23. aug 2015

Da er årets Skauendag over og historielaget hadde som vanlig en quiz som nok var av det vanskelige slaget. Det var tolv spørsmål og ingen hadde rett på alle.

Marit Solstrand hadde ti rette, og Åge Kato Holt, Kristian Arnesen, Sigmund Budahl og Ingar Aamodt hadde alle ni rette. Gratulerer!

Det var rundt 70 personer som deltok, så takk for innsatsen.

Her kommer de rette svarene:

1.    Vidar Amundsen var initiativtaker til Lokalhistorisk arkiv i Fet.
2.    Det blei etablert i 1997.
3.    Det første offisielle tilholdsstedet var Fetsund lenser.
4.    Det blei for noen år sia flytta til Rådhuset hvor det fortsatt er.
5.    Arkivet består av dokumenter fra lag, foreninger og enkeltpersoner i Fet.
6.    Ingen er ansvarlig for arkivet i dag.
7.    Det var Dalen ungdomslag som leverte inn det første materialet til arkivet.
8.    Det er hele 334 lag, foreninger eller personer som har levert inn noe.
9.    I dag er det ca. 55 hyllemeter med arkiv.
10. Foruten Vidar Amundsen var Johannes Saglie og Marit Øvrebø med å stifte arkivet.
11. Det eldste registrerte dokumentet er fra 1751.
12. Det siste spørsmålet var hva etternavnet til Lesar-Jens var. Det var Kjellerholen som var en husmannsplass under Tveiter i Falldalen. Det står om plassen på side 643 bind to av bygdebøkene.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse