Årsmøte 2021

Her finner du informasjon og sakspapirer for vårens årsmøte

Fet Historielags årsmøte 2021 kan ikke gjennomføres ved frammøte i vår på grunn av pandemien.

Ønskes papirene tilsendt, kontakt leder Liv Aas Halse på telefon 920 63 769. Merknader, spørsmål og forslag må rettes til leder innen 25. april.

Saker eller forslag som må behandles på ett årsmøte vil bli tatt opp på et ekstraordinært årsmøte seinere. Det vil vi komme tilbake til.

Med vennlig hilsen Styret

 

Årsberetning 2020 Fet Historielag.-compressed.pdf (60 kB)
Årsregnskap for 2020-rotated-compressed.pdf (95 kB)
Noter til regnskapet for 2020-rotated-compressed.pdf (97 kB)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse