Årsmøte 2020

Fet Historielag og Fet Historiske Arkiv

Årsmøte 17. mars 2020 ble avlyst pga koronapandemien.

Det var ikke kommet inn noen forslag på saker fra medlemmene, innen fristen.

Det blir ingen økning av medlemskontingenten for 2021.

Da det ser ut som at det ikke blir anledning til å avholde årsmøte i 2020, sendes årsmelding, forslag til vedtektsendring, revidert regnskap for 2019 og valgstyrets innstilling til medlemmene.

Kommentarer til valgstyret.:

Blir vedtektsendringene godtatt av dere, ønsker styret å fordele styrevervene slik: Stig Holterhuset blir innstilt som styremedlem for to år.

Liv Aas Halse innstilles som leder for ett år.

Er det noen spørsmål, anmerkninger eller motargumenter til dette, bes det sendes til Liv Aas Halse innen 25. mai 2020

Email: liv.halse@gmail.com
Adresse: Fetsund Brygge 2, 1900 Fetsund
Telefon: 920 63 769


Hilsen

Styret v/ Liv Aas Halse


Vedlegg

  • Årsmelding for Fet Historielag og Fet Historiske Arkiv
  • Forslag til vedtektsendring, godkjent av Romerike historielag
  • Valgstyrets innstilling
  • Regnskap
Årsberetning for 2019.pdf (58 kB)
Vedteksendringer.pdf (19 kB)
Valgstyrets innstilling.pdf (90 kB)
Regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020..pdf (93 kB)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse