Litt om kirkene i Fet og litt om presten Ambrosius

Bilde
Fet Kirke 1681-1889. Kopiert fra Akershusbasen.

Dette er den forrige kirka i Fet, bygd i 1681 og den stod omtrent der dagens gravkapell ligger. Nåværende Fet kirke er den fjerde kirka beliggende omtrent på samme sted. En middelalderkirke lå ved gården Hof/Hov som også ga navnet til sognet. Den første kjente kirka brant en gang mellom 1570 og 1589. Den neste kirka blei truffet av lynet og brant i 1680. Begge disse lå nede ved Hov, og Hov er gården som ligger vest for dagens kirke ned mot Øyeren. Året etter blei ei ny tømmerkirke innvia, og det er altså den vi ser på dette bildet. Denne blei så revet i 1889 og dagens kirke var innvia i desember 1890.

Fra 1603 var Ambrosius Augustinussen Flor prest i Fet. Han var født rundt 1575 som sønn av presten i Høland, dreiv flere sagbruk og var i flere prosesser (rettssaker) om gårder og gårdparter (de blei ofte eid av flere). I 1605-06 måtte han betale ei bot for å ha ”beligget” tjenestejenta si, Ragnil Olsdatter. Hun måtte kanskje i gapestokken en eller flere søndager for den samme forbrytelsen. Ambrosius døde i 1623 og da gifta enka seg opp igjen med den nye sognepresten. Det var vanlig at den nye presten gifta seg med presteenka, han måtte uansett forsørge henne og på den måten slo han to fluer i en smekk. Deres datter Elisabeth kom opp i vansker i sin ungdom. Og slik beskrives det i bygdeboka for Fet:

"I 1648 søkte faren stattholderen om å få giftet bort ei datter. Hun hadde ”av den listige slanges tilskyndelse og ungdoms dårlighet seg ille forsett”. Faren hadde villet slå handa av henne etter at hun hadde ”begått leiermål”, som de skriftlige kildene kaller forseelsen hennes. Men kapellanen hos faren, Jens Olsen Ringsaker, hadde ”begjært henne til ekte” og herr Kristen (faren) søkte om at dette ekteskapet nå kunne inngås, ”den falne til oppreisning, oss trøstesløse foreldre til husvalelse”. Men det spørs om dattera virkelig ble gift med herr Jens. Viss så, døde han ganske snart etter giftemålet. I 1650 (faren døde året før) ble nemlig Elisabeth Kristensdatter tvunget av mora og broren til å trulove seg med Gulbrand Hovelsen, sannsynligvis fra Nordre Hovin. Men halvbroren herr Augustinus i Våle og farbroren herr Jakob i Sørum vitnet at trulovinga var skjedd mot deres vilje, og den ble hevet ved skilsmissedom i 1651. Den videre skjebnen til denne arme prestedattera fra Fet kjenner vi ikke."

Dagens kirke. Bildet er tatt frigjøringsdagen 8. mai 1945 av Petter Skjønhaug
Dagens kirke. Bildet er tatt frigjøringsdagen 8. mai 1945 av Petter Skjønhaug.  


Siste gang Alsing Melby ringte i Fet kirke, 31.12.1958. Han hadde vært kirketjener siden 1920.

 

Tekst: Bente Arnesen
Foto: Kopiert fra Akershusbasen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse