Elgen på Herredshuset

Bilde

Sigurd Knatribakk (født 1904) skaut elgen i 1952 eller 1953. Det var Granerud jaktlag på Roven som var på jakt og elgen falt ved Hvaltjenn på Roven. Karene er fra høyre: Halvor Nørup (1908 – 1962), Alfred Skjønhaug (1887 – 1968), Harald Larsen Granshagen (1900 – 1974, kalt Glommagutten), den stolte skytter Sigurd Knatribakk sitter på elgen, så Asle Dalene (1901 – 1967, og svigersønn av Alfred), mannen med hatt er Kristoffer Svensrud (1899 – 1977, født på Svendsrud på Roven, men bosatt i Inngjerdingen ytterst på Nerdrumstranda, flytta seinere til Dombås), og helt til venstre står Torbjørn Løken (født 1914).

Bildet av jaktlaget er lånt av Johannes (Johs) Henriksen (1929 – 2016) som var stesønnen til Sigurd Knatribakk.

Utstoppet elg.jpg (normal str) 15/1-2017

Elghue som henger i trappeoppgangen på Herredshuset er fotografert i 2016 av Bente Arnesen.

Tekst: Bente Arnesen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse