Suderheim og Suderheimsslekta fra Sørum

Bilde
Nordre Sørum gård 1951. Foto: Akershusbasen

Per Otto Asak var på historielagets medlemsmøte 2. november 2016 og fortalte om Sudrheimsslektas eldste ledd. (Under artikkelen finner du link til zip-fil med selve foredraget, samt en presentasjonsfil)

Blant de norske adelsslekter i middelalderen er Suderheimslekta i en særstilling.  Den hadde sin storhetstid på 13- og 1400-tallet og dens hovedsete var det som nå heter Sørum gård like ved Sørum kirke.

Suderheimsgodset omfattet flere gårder også her i Fet, delt eller delvis blei de eid av Suderheimfolket og det måtte betales leie for gårdene. Følgende gårder tilhørte godset: By (deleid), Børgen (heleid), Hvam (deleid), Nerdrum (heleid), Råsåk (deleid, to Skjelvergårder (heleid) og Vilberg (deleid).

Det står mer om slekta og godset i Sørum bygdebok, bind 2, som sikkert kan leses på biblioteket (hvert fall på Sørumsand).  I den gamle bygdeboka til Sørum, Sørum herred bind 1 fra 1972 har Joh. Andersen en lengre artikkel om slekta.  I Romerike historielags årbøker er det flere artikler.  Flere av årbøkene kan både kjøpes eller leses hos Romerike historielag.  De aktuelle artiklene er:

Eldbjørg Arnesen: Suderheimsætta på Romerike.  Romerike historielags årbok 1982.
Erik Opsahl: Hr. Jon Marteinsson til Sørum – en svenske med suksess i Norge. Romerike historielags årbok 1998.
Tom Halvorsen og Betzy Perger: Sudrheimsættens sidste spire, Gørvel i våre hjerter.  Romerike historielags årbok 2001.

Tekst:  Bente Arnesen

Last ned dokumentfil (799 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse