Dulpen på Roven

Bilde

Mange kjenner Dulpmyra, en populær idretts- og festplass i gamle dager. Det var Roven idrettsforenings idrettsplass fra begynnelsen av 1930-tallet og fram til slutten av 1950-tallet da aktiviteten svant hen.  Men det har til tider vært skøyteis og fotballbane der. Nå er det Ramstadskogen velforening som lager skøytebane om vinteren og holder den litt i stand ellers også. Kommunen bidrar med graskløpping, noe den stort sett har gjort i mange år nå.

Hva som kom først av Dulpmyra eller boplassen Dulpen er ikke godt å si. De to husmannsplassene i Dulpen ligger sør for Kompveien, mens Dulpmyra ligger på nordsida av veien. Fram til høsten 2015 har det stått ei hytta i det ene Dulpen, men nå er den også historie. Den var svært forfallen og var for så vidt av nyere dato (1940), og var tidligere brukt av speidere fra Lillestrøm. Hytta var til det siste eid av familien til etterkommerne etter den første brukeren i Dulpen, i følge bygdeboka bind tre (side 449). Ole Engebretsen (1878 – 1948) bodde på dette Dulpen, han tro orgelbelgen i Fet kjørke. Det var organist Johan Matias Grimeland (1870 – 1936) som spilte. Ole syntes nok han bidro med nødvendig kompetanse han også, - for han sa følgende til Grimeland en gang de spilte: «Vi spiller fint vi.» Da svarte Grimeland: «Å nei, du spiller nok ikke du.». Da holdt Ole opp å trå, og dermed vart det tyst fra orgelet!

Det er ei annen artig historie fra Dulpmyra. Det var en fremmedkar som var ute på pilketur og vel trudde det var et tjenn der. Sjøl når den ikke sprøytes for å bli skøyteis, så er det ofte litt is der fordi det jo egentlig er ganske bløtt der. Så kom en av naboene forbi. Han Karl Åserud (født i 1906) kunne være både rappkjefta og en spøkefugl, og han foreslo for fremmedkaren at han burde prøve litt lenger utpå, - «det er bedre bett der» mente han Karl som gikk videre. Det vart nok ikke så mye fisk på karen den dagen.

Det var tre eiendommer i Dulpen, bare to var bebodd, alle var sjøleiersteder og vart fradelt Visperud i 1866.
Nå er de fleste spor etter to boplasser, åker og eng borte.


Dulpen-gravemaskin.jpg (normal str) 30/5-2016
Gravemaskinen fjerna hytterestene i høst.

Ved Dulpen_web.jpg (normal str) 30/5-2016
Ved Dulpen

Tekst og bilder: Bente Arnesen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse