Krigens kulturminner

Bilde
Magnus Solberg til venstre og Sigurd Knatribakk til høyre. De har nettopp overtatt vaktholdet ved Fetsundbrua fra tyskera 8. mai 1945. Bildet er utlånt av Johs. Henriksen.

Det kongelige klima- og miljødepartement sendte i midten av januar et brev til alle landets ordførere om krigens kulturminner.  Det er nå 70 år sia andre verdenskrig var over og myndighetene vil ha krigens kulturminner som hovedsatsing i år.  Til det trenger de folkets hjelp, og ettersom folket er oss får vi trå til.  Det har visst aldri blitt gjennomført noen landsomfattende registrering av kulturminner og fortellingene fra krigen.  Departementet og Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å dokumentere sporene og fortellingene.

Folk i Fet var som alle andre berørt av krigen.  For det første måtte alle voksne som bodde øst for Glomma ha grenseboerbevis, som de måtte vise fram hver gang de skulle krysse elva.  Det var en egen kontrollpost i den gamle telegrafbygningen ved den vestre bruenden.  Det var flyktninger fra de alliertes bombing av Kjeller som kom traskende oppover Roven, det var stadig å høre mitraljøsene fra Vilberg batteri som skaut på engelske fly, det var russiske krigsfanger på Øvredalen skole og Kampheim på Fråstad (Roven). Det var flyslipp, flyktninger, rasjonering, likvidasjon ved Varsjøen, frontkjempere, Grinifanger og mye annet.  Vidar Amundsen har skrevet mye om dette i sine bøker.

Viktige anlegg og steder i Fet fra 2. verdenskrig:

•    Dalheim - var okkupert, og tyskerne hadde bygget et utkikkstårn her.
•    Gansvika – hit ble det evakuert flere norske fly fra Kjeller flyplass.
•    Foss slipeskivefabrikk – her ble det utført en dramatisk sabotasjeaksjon av Pelle-gruppa i 1944.
•    Gamle Fetsundbrua - var bevoktet, men ble brukt til diverse handlinger.
•    Vilberg batteri – her stod det mitraljøser, og det var en tysk kontrollpost der.  De skaut på engelske fly som
bomba Kjeller flyplass, og det var nok ganske dramatisk å høre lyden av både flya og mitraljøsene!

Øvredalen skole, Gan, Fet - 2013, foto: Bente Arnesen
Øvredalen skole – her var det russiske fanger. Foto: Bente Arnesen

•    Kampheim på Fråstad –her var det russiske fanger.  Kampheim hadde vært barnehjem for Kampen menighet, og tyskerne tok over det.  Huset er det store hvite bolighuset på Fråstad gård.
•    Glimmerbruddene i Gansdalen. Arbeidene blei igangsatt av tyskerne, men det var nordmenn som jobbet der, nevnt i "Dramatiske dager i Gansdalen".
•    Fetsund gamle skole blei okkupert av tyskerne.
•    Misjonshuset i Fetsund blei okkupert av tyskerne.

Kroken vaktbu under gården Blæsa, Gan, Fet - foto: Bente Arnesen
Vakthytte stående på eiendommen Kroken under Blæsa i Gansdalen. Vidar Amundsen har skrevet om den i "Dramatiske dager i Gansdalen". Dette er trolig det eneste gjenværende bygget reist av tyskerne i Fet.  Nåværende eier av Blæsa har gitt historielaget tillatelse til at vaktstua fortsatt blir stående i Kroken og at den kan restaureres. Foto: Bente Arnesen

•    Rester av ei steinhytte som blei brukt i forbindelse med flyslipp. Den skal være innerst i Langerud på Roven, ikke så langt fra Langbråtan og 600-meter’n for de som er lokalkjente. Er det noen som veit sikkert hvor den er hen, er det fint om de kan kontakte Bente Arnesen på tlf. 920 85 567.

Er det noen som har noe å fortelle, enten det er om steder eller historier om noe som skjedde, - så kontakt Bente Arnesen på tlf. 920 85 567.  Det må ikke være dramatiske episoder og hendelser, også dagliglivets historie bør tas vare på.  Kopier av bilder er også verdifulle, så ta kontakt om du har noen.

Tittelbildet viser Magnus Solberg til venstre og Sigurd Knatribakk til høyre. De har nettopp overtatt vaktholdet ved Fetsundbrua fra tyskera 8. mai 1945. Bildet er utlånt av Johs. Henriksen.

Her er et lite humoristisk dikt fra krigens dager:

I krigens da’r fikk ho gamlemor den store skjelven i kroppen.
En tysk patrulje på leiting for, og folk var redd denne troppen.

De var på jakt etter radio og folk som ulovlig lytta.
Og så en dag hele banden sto hos gamlemor borti hytta.

En tysker krabba på sine kne inn under senga og skotta.
Men der var det intet å se, for tenk han fant bare potta.

Da gliste gamla og sa som så:  Mottaker’n den fant du,
-    det ser jeg nå, men sender’n finner di itte!

 

Artikkelen er skrevet av: Bente Arnesen


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse