Gansbrukets Venner

Bilde

Dette er en kort beskrivelse av hva vi i Gansbrukets Venner arbeider med på et nedlagt sagbruk som har en lang historie bakover i tid. Sagvirksomheten i området strekker seg tilbake til ca.1600 tallet. Det har vært mange eiere opp gjennom tidene men i dag eier Fet Kommune bruket..

Den 25 august 2011 var det et antall personer som ble samlet i Gansbruket Museum for å lodde stemningen om å starte en vennegruppe/interessegruppe til å jobbe med og ta vare på bruket både inne og ute.
Hittil har det vært et par personer som av og til har vært og jobbet og utført en hel del på bruket over flere år.

En 11-12 personer skrev seg på liste og dermed var interessen stor nok til å starte opp en vennegruppe til å jobbe med forskjellige prosjekter.
Det har kommet til flere personer etter hvert, og noen har falt fra.

Vennegruppen fikk etter hvert et navn: Gansbrukets Venner (G V).
Det har også blitt laget en egen logo for Gansbrukets Venner, se øverst på siden.

Vi har det gøy, så om det er noen som har lyst til å bli med eller besøke oss for å se om de har lyst til å bli med så er de velkommene. Vi er der på dagtid og starter kl. 10.00 på torsdager. Mange av oss kommer tidligere. Antallet personer som møter opp er variabelt. Alt skal være moro og ingen tvang. Det kan til tider være mange meninger om hvordan ting skal utføres. Vi blir for det meste enige.
Vi har laget oss et oppvarmet rom med stoler og bord hvor vi starter dagen. Vi har med matpakke og drikke. Vi har fått kaffetrakter og vaffeljern med tilbehør av kommunen som også er i bruk av og til.

Det kan også nevnes at vi driver med guiding og kjører sagene ved behov etter avtale. Av og til lager vi noen konkurranser i tillegg, eks. kapping av tømmerstokker med gammel håndsag..
Vi har Gansvika – dagen med flere aktiviteter på høsten en gang i året.
Utover det er det fast guiding på søndager i sommerhalvåret.
Bjarne Halvorsen eide bruket i mange år 1963-1983, han gjorde en stor jobb for å bevare bruket. I tillegg til det som tilhørt bruket har han skaffet tilveie mange gjenstander i sin samling. Noen har dessverre blitt borte.

Fet Kommune kjøpte bruket i 1983 av B. Halvorsen. Det er i dag foruten sagbruksmuseum, også spisested.
Så i tilegg til besøk på Gansbrukets Museum kan man få kjøpt god mat i andre enden av huset.  
Det kan anbefales å komme en tur, enten alene, som familie eller som en gruppe med x antall personer..

Veien til Gansvika og Gansbruket Museum  er å kjøre ned til Øyeren fra Rv. 22 like i nærheten av Gan kirke i Fet.

Det har vært og er mange utfordringer  å ta tak i på bruket. Det kan vel tenkes at mye hadde blitt forfallet og ødelagt for alltid dersom man ikke hadde tatt tak i det.
Nå har vi et sagbruk som er fult oppegående til å vise hvordan sagene fungerte den gangen det var full drift, og skapte mange arbeidsplasser..

Under kan du se tekst til vedlagte bilder som viser noen av prosjektene vi i Gansbrukets Venner (G V) jobber med i Gansbruket Museum.


Bilde 00 1-2    Viser bilder av Gansbruket.

Bilde 01 1-2    Viser systematisering, merking, beskrivelse med bilde av gjenstander.
Det er per. desember 2014 merket og laget beskrivelse for ca 100     gjenstander.     
En stor part av jobben foregår hjemme v.hj.a. data og foto m.m. Langtidsjobb.


Bilde 02 1-2    Viser metode for dagens drifting av sagene v.h.a. en dieselmotor med aksel og reimoverføring. (Det er også mulighet med traktor og kraftuttak drift).
Dagens hus sto ferdig i 1882 og var 43 m lang og 13,5 m bred. Sagene ble den gang driftet med vannturbin. Den ble byttet i 1911 med en ny mer moderne turbin.


Bilde 03 1-2    Viser to av tre rammesager som er reparert og satt i stand til å skjære materialer i forskjellige dimensjoner av tømmerstokker. Rammesagen har flere sagblader festet i en ramme, avstanden mellom bladene avhenger av hvilken dimensjon man skal ha på materialene. Saga til venstre (nærmes Øyeren) er den siste som er blitt satt i drift. Rammesagene ble montert når huset var nytt i 1882, og de er produsert på Borregård.


Bilde 04 2    Viser prinsippet til hvordan en flistransportør fungerer ved frakting av flisa som produseres ved skjæring av tømmerstokker.
Det gikk før i tiden en flistransportør fra sagene inne til en forbrenningsovn et stykke bortenfor saga hvor flisa ble brent.

Bilde 05 1-2    Viser en kantsag som ble innkjøpt i 2013, den er overhalt og satt i drift. Den har to sagblader ved siden av hverandre. Avstanden mellom bladene kan reguleres etter behov. Kantsagen er maken til den som har vært på bruket.


Bilde 06 1-2    Viser reparasjon av ende- og side vegg. Det er gravd vekk jord, støpt pilar, byttet ut dårlige sviller og ny panel med mer. En del av materialene er skåret på saga. Det er også en del fundament/pilarer og panel andre steder på huset som er reparert/byttet ut. Vi har også malt en del, både ny og gammel panel.


Bilde 07 1-2    Har laget rom i kjelleren til å mekke motorer og andre gjenstander. Det er støpt gulv, blokket leca vegger, tak, og laget arbeidsbord med mer. Det er også støpt gulv til å frakte tunge gjenstander inn i dette nye rommet ved hjelp av talje og vogn. Det er også panelt og støpt gulv til lager av gjenstander.
Nye vinduer må kjøpes, m.m.


Bilde 08 1    Utvendig er det skiftet tak med tilbehør på utbygg. I ett av rommene under dette taket har vi pusset opp og fått pauserom, som nå har blitt tett.


Bilde 09 1    Klokketårn må lages på nytt, samt bytte av panel over vinduene. Ikke påbegynt.

Det er en også rekke andre ting som må gjøres etter hvert, samt vedlikehold og forbedringer av sager og utstyr med mer.

Det utføres en del hjemmearbeide av noen i forbindelse med flere av prosjektene.

 

Gan, desember 2014

Alle foto: Jan Thorud.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse