Taubane og sidespor på Roven

Fra Rovenposten (Roven velforenings lille informasjonsavis) i juni 2014.

Taubane og sidespor på Roven

Av Bente Arnesen

Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen. Det var Hans Asak som investerte i en taubane for å frakte grus ned til jernbanen. Dette var før lastebilenes tid, og var trulig på begynnelsen av 1920-tallet.

Taubane på Roven. Foto: Bente Arnesen

Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen. Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor. Det kom togvogner med søppel fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk ett tog i døgnet. Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover. Det var også frakt av tømmer fra sidesporet. Det var flere Rovinger som jobba der mens taubanen var i drift til etter krigen en gang.

Taubane på Roven. Foto: Bente Arnesen

Taubane på Roven. Foto: Bente Arnesen

Bildene blei tatt av Bente Arnesen på forsommeren 2014. Det nederste er Rovens svar på Triumbuen! Alle bildene er tatt nede på Bjønnbesletta/Møkktipp der taubanen endte og der sidesporet endte.

Er det noen som har gamle bilder fra virksomheten, så ta kontakt med Bente Arnesen, tlf. 920 85 567, eller Terje eller Stein Asak.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse