Boklansering på Jessheim 15. september

«RAKNEHAUGEN – MYTER OG FAKTA» - INVITASJON TIL LANSERING

Det har vært skrevet og sagt mye om Raknehaugen gjennom årene, i ulike
sammenheng, men det har få steder hvor dette stoffet er presentert samlet mellom
to permer.

Raknehaugens venner har tatt initiativet til å lage en bok om Raknehaugen.
I boka har vi samlet det vi klarer å komme over fra sentrale og lokale kilder, og det
omfatter både bilder, historier, intervjuer, avisutklipp, brev, utdrag fra dagbøker samt
materiale fra arkiv i Ullensaker kommune og Riksarkivet.

Vi har ønsket å gjøre en bred fremstilling av før, under og etter Raknehaugen ble
bygget. Med dette håper vi å skape interesse og bidra til folkeopplysning til folk flest
om Raknehaugen.

«Raknehaugen - myter og fakta» lanseres på Herredshuset, Jessheim, torsdag 15. september kl. 19.00

Med kulturhilsen
For Raknehaugens venner
Bjørn Erik Nyberg
leder

 

Last ned dokumentfil (258 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse